Anketa

Zatěžují vás úřady a další organizace žádostmi o informace a způsobují vám administrativní zátěž? Které subjekty nejvíc žádají o administrativní spolupráci?

Ne, necítím velkou administrativní zátěž Ne, necítím velkou administrativní zátěž 172
Ministerstva Ministerstva 14
Krajské úřady Krajské úřady 9
Obce s rozšířenou působností Obce s rozšířenou působností 16
Instituce poskytující dotace Instituce poskytující dotace 4
Výzkumné instituce Výzkumné instituce 5
Policie Policie 2
ČSÚ ČSÚ 6
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb. Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb. 28
Jiné Jiné 4

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 669 obcí, tj. 42,6 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 274 197 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,5 %.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Novinky

 
Dne 21. září 2016 se bude ve Křtinách u Brna konat konference na téma aktivního využívání městských a obecních lesů pro sportovní, rekreační a jiné využití veřejností. Na příkladech konkrétních projektů lesních sportovišť (např. cyklostezek či singletrailů) bude přednášejícími také analyzována i ekonomická stránka těchto aktivit. Součástí akce je exkurze na Singletrail Moravský kras.
 
Revitalizace památek, modernější a lidem dostupnější muzea a knihovny. To vše je možné podpořit z nové výzvy z integrovaného operačního programu, kdy příjemci podpory jsou převážně vlastníci jednotlivých památek.
 
Plánujete ve svém městě či obci bezbariérové trasy? Chcete na odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě získat příspěvek? Přihlašte se do Národního rozvojového programu mobility.
 
Společné jednání. Tak by se mělo zejména postupovat v kontextu s církevními restitucemi. Shodli se na tom zástupci České biskupské konference (ČBK) s předsednictvem Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). Zaznělo také, že SMO ČR požádá plenární zasedání ČBK, aby na svém říjnovém jednání projednalo postup v souvislosti s církevními žalobami, které se týkají období před rokem 2006.
 
Podporu mohou získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, na revitalizaci vodních toků, zakládání a obnovu mezí, remízků či starých sadů. Podpoří se i projekty, které povedou ke zlepšení stavu lesních porostů, zajištění migrační prostupnosti pro vodní i suchozemské živočichy a revitalizaci sídelní zeleně.
 
Svaz měst a obcí ČR si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní školení Příprava projektu a projektová žádost – jak na to? Školení určené voleným a nevoleným zástupcům místních samospráv je zaměřeno na metodiku projektového managementu. Informace a dovednosti získané na tomto školení Vám
 
Samosprávám i České poště záleží na tom, aby poštovní služby byly dostupné v celém území. Proto se - na základě podnětů měst a obcí - od letošního září upraví motivační a sankční systém, který souvisí s Poštou Partner. Podstatou tohoto projektu je změna poboček České pošty na franšízy. Díky dohodě představitelů měst a obcí s vedením České pošty se rovněž zjednoduší smluvní dokumenty, které s projektem souvisí.

Projekty realizované a podporované Svazem

   

Z činnosti orgánů Svazu

 
1. srpna 2016

Z 16. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu svým korespondenčním hlasováním odsouhlasili udělení záštity Svazu a použitím loga pro potřeby dotazníkových šetření Technické univerzity v Liberci v rámci projektu "Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí".
 
8. července 2016

Z 15.zasedání Předsednictva Svazu dne 17. června 2016 v Karlových Varech

Z 15.zasedání Předsednictva Svazu dne 17. června 2016 v Karlových Varech

Z programu jednání: průběžná informace o přípravě projektu Centra společných služeb, představení Institutu hedvábné stezky, navázání spolupráce s Asociací regionálních a lokálních televizí, stav členské základny, zpráva o hospodaření Svazu k 31.3.2016, návrh na změnu rozpočtu Svazu na rok 2016 - licence Office 365, vystoupení náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Stöklové, průběžná informace o programovém období pro čerpání fondů EU 2014+,  projednání témat pro jednání s vládou ČR, zhodnocení Krajských setkání 2016, nominace do delegace CLRAE a CEMR, žádosti o záštity Svazu.

 
30. června 2016

Jednání Dopravní komise ze dne 14. června 2016 konané v administrativním centru Navigačního systému Galileo (GSA)

Dopravní komise tentokrát zasedala v administrativním centru navigačního systému Galileo (GSA) v Praze, kde se dozvěděla informace o činnosti mateřské evropské kosmické agentury a o možnostech využití navigačního systému Galileo. Zástupci Ministerstva dopravy seznámili přítomné s realizaci kosmických
 

Právní poradna

18. srpna 2016 Zákon o obcích: Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Dobrý den, prosím o informaci. Lze u zaměstnanců obce( dělníci – údržba obce) sjednat během letních měsíců 9 hodinovou denní pracovní dobu( během července a srpna by pracovali od 7 hod. do 16,30 v tom 0,5 hod. přestávka, během prosince a ledna od 7 hod... [pokračování]
11. srpna 2016 Zákon o obcích: Záměr při změně smlouvy
Obec vlastní restaurační prostory, které za účelem podnikání pronajímá soukroménu podnikateli. Jelikož je smlouva uzavřena v době ještě před novým OZ, navíc chce obec upravit některé body a podmínky smlouvy, budeme uzavírat novou, ale se stávajícím nájemcem... [pokračování]
20. července 2016 Zákon o obcích: Volba starosty
Dobrý den, v obci rezignoval starosta (neuvolněný). Musí volba nového starosty proběhnout na "ustavujícím" zasedání , nebo stačí pouze usnesení o volbě nového starosty na "běžném" řádném zasedání zastupitelstva. Děkuji.
 

Naši partneři

 

Kalendář

8. - 9. září 2016

Předsednictvo Komory obcí

Liběšice
 
13. září 2016 10:00-13:00

PS obcí II

Praha, Kancelář Svazu
 
15. září 2016 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
22. září 2016 09:30-13:00

Města bez bariér - seminář při FOR ARCHu

PVA Letňany, Praha 9
 
22. září 2016 14:00-15:30

Kulturní komise

PVA Letňany, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť

Regionální stálá konference Ústeckého kraje