Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

25.06.2007 11:53

Překážky evropské politiky širokopásmového připojení k internetu

Poslanci na Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku (18. 6. 2007) podpořili zprávu o budování evropské politiky širokopásmového připojení, kterou předložil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj Gunnar HÖKMARK (EPP-ED, SE) navrhuje opatření na překonání „digitální propasti” mezi městskými a venkovskými oblastmi. Během rozpravy k této zprávě vystoupil také český europoslanec Oldřich VLASÁK (EPP-ED), který v úvodu vyjádřil plnou podporu kvalitnímu širokopásmovému připojení k internetu a budování bezplatných sítí podporovaných ze strukturálních fondů. V této souvislosti však upozornil na problémy, které vyplývají ze skutečnosti, že pravidla pro využívání podpory ze strukturálních fondů nejsou často zcela kompatibilní s pravidly veřejné pomoci. Další problém shledává v postavení soukromých poskytovatelů, kteří jsou toho názoru, že vytvořením bezplatné sítě v rámci budování služeb občanům dochází k porušování hospodářské soutěže. Poslanec Oldřich Vlasák se proto domnívá, že je třeba, aby Evropská komise podrobně analyzovala pravidla pro využívání strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova k podpoře rozvoje širokopásmového připojení”  a následně přijala opatření, která umožní řešit výše uvedené situace.

 


 

Oldřich Vlasák:

Kde se zadrhávají evropské megabyty?
 
Internet a širokopásmové připojení je v dnešní době nezbytnou součástí našeho života. Kvalitní připojení k internetu navzájem propojuje obce, regiony a jednotlivé státy a mění celosvětové hospodářství. Rozmístění širokopásmového připojení má zásadní význam pro růst obchodu, společenský rozvoj a zlepšení veřejných služeb. Služby širokopásmového připojení mohou pomoci v regionech, zejména v těch méně rozvinutých, přilákat podnikatele, usnadnit práci na dálku, nabídnout nové formy lékařské diagnostiky a zdravotní péče a dosáhnout lepší úrovně vzdělání a veřejných služeb. Vytváří se tak dynamické paradigma, ve kterém mají občané nové možnosti v oblasti informací, komunikace, vlivu, účasti, spotřeby, profesního života a podnikání, a to bez ohledu na to, kde žijí.
 
Význam internetu a širokopásmového připojení si uvědomuje také Evropská unie. Již v roce 2003 v Barceloně na zasedání Evropské rady byl stanoven cíl, že má být zajištěno, aby všem evropským občanům byly nabídnuty příslušné veřejné služby širokopásmového připojení. Rozhodnutí o tom, jakým způsobem podpořit širokopásmové připojení, bylo ponecháno na regionální a místní samosprávy, které mají k občanům nejblíže. V praxi však samosprávy často narážejí na problém konfliktu mezi účinnou podporou volného přístupu k internetu formou budování bezplatných sítí podporovaných ze strukturálních fondů na jedné straně a pravidly veřejné pomoci na straně druhé. Když se například Hlavní město Praha rozhodne v rámci budování služeb občanům podpořit bezplatnou WiFi síť, okamžitě ji napadnou komerční firmy poskytující připojení k internetu s tím, že dochází k porušování hospodářské soutěže.
Evropský parlament proto na svém zasedání v červnu 2007 vyzval Evropskou komisi, aby podrobně analyzovala pravidla pro využívání strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova k podpoře rozvoje širokopásmového připojení a aby následně přijala přesnější pokyny k řešení situací, kdy jsou služby širokopásmového připojení rozvíjeny s pomocí strukturálních a veřejných fondů v oblastech, kde jsou tyto služby již částečně poskytovány. Dále Evropský parlament zdůraznil, že je nezbytné, aby Komise zajistila propojení mezi různými finančními programy, např. sedmým rámcovým programem pro výzkum a technický rozvoj, rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace, strukturálními fondy a fondy pro rozvoj venkova tak, aby nedocházelo k duplicitám a evropské peníze byly vynakládány efektivně.
 
Kvalitní širokopásmové připojení k internetu je zcela jistě oblastí, kterou by Evropská unie měla podporovat. Bez rychlého a permanentního připojení se nám zcela jistě nepodaří vytvořit konkurenceschopnou a dynamickou evropskou ekonomiku založenou na znalostech. Díky podpoře širokopásmovému připojení by vnitřní trh s téměř 500 miliony lidí byl schopný vytvořit celosvětově jedinečné množství uživatelů tak, aby Evropa v dnešním globálním světě držela krok se světovými ekonomickými velmocemi jako jsou Spojené státy americké či Japonsko. 
 
Ing. Oldřich Vlasák
 
Poslanec Evropského parlamentu
Předseda Svazu měst a obcí ČR
 
Štrasburk, 2007-06-19

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje