Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

23.03.2007 15:11

Přípravy 10 ročníku konference ISSS vrcholí

Hradec Králové, 21. března 2007 – V tradičním jarním termínu – letos ve dnech 2.–3. dubna 2007 - se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a již počtvrté i pracovním setkáním delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS.

Konference ISSS/LORIS/V4DIS během uplynulých let získala mimořádné postavení v oblasti informatizace veřejné správy v celé střední a východní Evropě a stala se uznávanou platformou pro výměnu zkušeností i názorů politiků, zástupců veřejné správy, odborníků i dodavatelů ICT technologií a služeb. Počet účastníků, přednášejících i vystavovatelů, kteří chtějí představit svoje technologie a služby širokému spektru zástupců státních orgánů i veřejné správy, stále roste. V průběhu loňského ročníku se zaregistrovalo 2151 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo 110 firem a 6 sálech zaznělo přes 250 přednášek a prezentací.
 
„Mezinárodní konference ISSS se již pro Hradec Králové stala takřka tradicí,“ říká Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové. „Je pro nás ctí, že pořadatelé této akce dávají našemu městu důvěru i nadále a velmi si toho vážíme. Letos k nám navíc svolal předseda Svazu měst a obcí, poslanec evropského parlamentu a hradecký zastupitel Oldřich Vlasák zasedání primátorů a starostů, což jistě obohatí program jednání. Věřím, že se zde všem účastníkům bude líbit a že si odvezou domů nejen nové poznatky, ale i krásné zážitky.“
 
„Program konference bude jako obvykle nabitý přednáškami, prezentacemi příkladů dobré praxe i diskusemi o řadě aktuálních otázek rozvoje e-governmentu v České republice i okolních zemích,“ dodává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. „Těší nás, že jarní hradecké setkání je už řadu let trvalou součástí plánů politických špiček, ministerstev, státních orgánů, expertů i dodavatelů technologií jak oslovit široké spektrum zástupců veřejné správy a společně prodiskutovat kroky, které jsou k dalšímu rozvoji informační společnosti nezbytné.“
 
Na pořadu jednání letošního jubilejního ročníku konference ISSS se objeví celá řada důležitých témat. O problematice e-governmentu se bude diskutovat především s otázkou „Jak dál?“ a svoje posluchače si najdou i přednášky a diskuse o multiplatformních službách pro občany, portálech veřejné správy, komunikační infrastruktuře veřejné správy nebo problematice GIS, digitalizaci TV a bezpečnosti. S velkým zájmem se letos setkají prezentace Ministerstva vnitra ČR, které představí nejen své plány a vize pro nejbližší období, ale seznámí účastníky konference s novinkami v oblasti vydávání ověřených výpisů z registrů a odkryje více podrobností o svém projektu Czech Point. Větší zastoupení než v minulosti mají v letošním programu také problematika elektronizace justice (eJustice) či role informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu nebo ochraně životního prostředí. Na řadu přijdou i informace o financování projektů z fondů EU, novinky v oblasti e-learningu a významnou součástí programu budou tradičně „best practices“ měst, obcí a regionů.
 
Jako každým rokem bude i letošní konference příležitostí k setkání s řadou osobností. Oficiální záštitu nad desátým ročníkem převzali premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, kteří zároveň přislíbili i svojí osobní účast, odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj. Tradiční setkání zemí Visegrádské čtyřky – V4DIS(Visegrad Four for Developing Information Society), které doprovází konferenci ISSS již počtvrté, se koná pod osobní záštitou předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky. Toto setkání, pořádané s podporou Visegrádského fondu, a tradiční mezinárodní konference LORIS, letos podporovaná z Twinningového programu Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání Evropské komise, také přivedou do Hradce Králové řadu zahraničních hostů a zástupců evropských twiningových měst.
 
Součástí oficiálního programu konference bude opět vyhlášení výsledků několika prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, kde se uděluje několik ocenění včetně zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest nebo hodnocení www-stránek knihoven Biblioweb.
 
Hlavním organizátorem konference ISSS je tradičně společnost Triada, pořadatelem mezinárodní konference LORIS Kraj Vysočina a visegrádské setkání V4DIS připravilo sdružení Český zavináč. Generálním partnerem konference je Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft, PVT a Siemens, hlavním odborným partnerem O2 a partnery Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce jsou časopis Obec a finance, město Hradec Králové, hlavní město Praha a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílí některá odborná ministerstva, Asociace krajů ČR i subjekty komerční aféry. Konference je také – jak už se stalo tradicí - zařazena do oficiálního programu Března–měsíce internetu.
 
Více informací o konferenci ISSS 2007 i o předchozích ročnících včetně aktuálního programu a řady zajímavostí lze najít na www.isss.cz.
 
Další informace:
PhDr. Prokop Konopa, Public Relations ISSS, tel.: +420 603 472 333,
e-mail: prokop.konopa@iol.cz, konopa@isss.cz

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje