Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 24
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Projev předsedy SMO ČR Františka Lukla na XIX. CFK

Vážený pane premiére, pane vicepremiére, milé paní ministryně, drahé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

buďte všichni co nejsrdečněji vítáni na 19. finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR. I toto setkání pravidelně konané každým rokem ukazuje, jak čas rychle letí a je varovným signálem toho, že zase máme na uskutečnění svých cílů o rok méně.

Možná stejnými úvahami se ubírá i naše vláda a mě moc těší dnešní víc než reprezentativní zastoupení exekutivního sboru České republiky. Před cílovou rovinkou se snaží každý zvýšit tempo.  Podívám-li se se však na legislativní smršť posledního období, pak musím přemýšlet, zda-li Úřad vlády nenavštívila šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová a nezanechala vám tam nějaký atomový článek.

Každá mince má ale své dvě strany. A i když nezpochybnitelně uznávám, že jich v poslední době bylo více, pořád platí mnou vyřknutá základní premisa, na obcích a městech umocněna faktem, že každá taková koruna je víc než dvakrát obrácena, než je vydána.

My jsme se tady dnes nesešli, abychom si vzájemně plácali po zádech, jak nám to vše klape. Představitelé vlády jsou zvyklí, z pravidelných schůzek, které společně máme, že jsme věcní a konstruktivně kritičtí.

Chci jednoznačně vytknout před závorku, že otevřenost v jednání, hledání společného řešení a partnerský přístup je chvályhodným přívlastkem této vlády. A budu-li v krátkosti zmiňovat záležitosti, které nám dělají vrásky na čele, šediny ve vlasech a kyselou grimasu, pak to nemůže negovat dobré vztahy, které mezi námi panují.

Obce, a užívám-li tento pojem, pak tím myslím všechny vísky přes města až po Prahu, jsou základním kamenem našeho státu. Budou-li zvětralé, pórovité a nepevné, pak celý stát bude trpět těmito neduhy, byť na první pohled může zářit leskem pozitivní finanční bilance. Územní samosprávní celky jsou nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy. A v každé dobré firmě se za dobré hospodaření, efektivní výkon a rozumný přístup odměňuje. Dobrého pracanta přece neoberete o prémie, abyste je dali těm, kteří zjevně dělat nechtějí. A bohužel některé počínání ministerstev nám takové připadá. Typickým příkladem je zákon o rozpočtové zodpovědnosti, přijatý ve formě prostého zákona, přinášející nám pouze a jenom další byrokratické úkony bez zjevného vlivu na otázku zlepšení hospodaření.

Sociální bydlení je téma, kde je Svaz velmi aktivní. Zdůrazňuji aktivní, ne destruktivní. Mnohé naše připomínky jsou chápany jako útok na pomoc lidem v bytové nouzi. Opak je ale pravdou. My dnes a denně pomáháme ve svých obcích potřebným spoluobčanům. A krvácí nám srdce, když nejsme schopni uspokojit jejich třeba bytovou potřebu. Jak budeme danou situaci řešit, když nám úřad státu, v tomto případě Úřad práce, vydá dekret na byt pro člověka, který nemá s daným místem žádný vztah a především, z čeho takové povinnosti státem nařízené budeme realizovat? Omlouvám se za tu zkratku.

Je naprosto k nevíře, že ministerstvo kultury, které by mělo držet na uzdě kolektivní správce jako je OSA, Integram a další, jako by jim šlo spíše vstříc. Jak jinak si vysvětlit, že se chová tak rozpočtově neukázněně. Vždyť zvýšení poplatku bude především zásekem do státního rozpočtu, kdy měšce těchto správců budou plněny ze státního rozpočtu prostřednictvím vašich knihoven, vašich univerzit, vašich galerií. O našich nákladech ani nemluvě.

Roky se debatuje o změně rozpočtového určení a roky se ještě debatovat bude. Tato vláda by se mohla zapsat zlatým písmem do kroniky územní samosprávy naší země, pokud by udělala jednu jedinou věc. A protože nejste lidé po věhlasu toužící, ale především praktici a osobnosti s vůlí pomoct, pak slyšte, že tou jednou jedinou věcí, kterou byste pomohli zpevnit základní kameny státu, kterému vládnete, je zvýšení koeficientu u DPH z 21,4 na 23,58 %. Jedno rozhodnutí, které bude mít zpětně i synergický efekt pro státní rozpočet.  Jedno rozhodnutí, které podpoří život v 6 358 obcích naší země, které bude mít pozitivní vliv ne na určitý segment průmyslu, ale bude benefitem pro všechny občany naší České republiky.

Vážený pane premiére, pane vicepremiére, milé paní ministryně, děkujeme, že jste přišli debatovat, vyslechnout si názory starostek a starostů, představitelů veřejné správy, kteří jsou občanům nejblíže. Kteří denně bez stohlavých aparátů řeší problémy od toulavých psů přes EET až po miliardové stavby. Nestěžujeme si, nepláčeme, pracujeme. A od vlády a parlamentu prosíme jediné: buďte nám ku pomoci a tou pomocí může být i to, že nic nového vymýšlet nebudete.

A pokud chcete udělat radost sobě, jako občanovi určitého města, ve kterém bydlíte, žijete a je vám kouzelně, pak k tomu můžete přispět tím jediným rozhodnutím.

Děkujeme vám, a to nejen za to, že jste tu dneska s námi.František Lukl
předseda Svazu měst a obcí ČR

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje