Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XXII. CFK

XXII. celostátní finanční konference

 

Jedna z nejvýznamnějších akcí roku 2019 se bude konat

21. - 22. listopadu 2019 

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce Svazu měst a obcí, o čemž svědčí i každoročně vysoká účast téměř 400 představitelů samospráv. Konference má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí.

I v letošním roce se konference zaměří na aktuální témata a dění v oblasti financování obcí a měst. Zároveň budou účastníkům představeny inspirativní příklady dobré praxe, představitelé místních samospráv budou také upozorňováni na možná úskalí a nástrahy v rámci financování obcí a měst a v neposlední řadě bude účastníkům poskytnut prostor na výměnu názorů a zkušeností. 

Dvoudenní konference je rozdělena do čtyř, resp. sedmi bloků. V prvním čtvrtečním bloku vystoupí mimo jiné devět ministrů vlády ČR v čele s premiérem A. Babišem či ředitelky a ředitelé ústředních orgánů státní správy. Blok je nastaven tak, aby představitelé obcí a měst měli dostatek prostoru diskutovat se zmíněnými vrcholnými představiteli státu.

Následující bloky dva, tři a čtyři budou vždy rozděleny na dvě samostatné sekce, která budou probíhat paralelně, tak aby si jednotliví účastníci měli možnost vybrat tu sekci, která jim bude tematicky nejvíce vyhovovat. Blok č. 2 se zaměří na benefity Evropské unie, resp. na poskytování dotací nejen z Evropské unie. Leitmotivy bloku č. 3 budou témata zdravého zadlužování českých měst a obcí a oblastí transparentního hospodaření.

Dvě páteční sekce (blok č. 4) budou obsahovat témata, které se budou věnovat municipálním rozpočtům, veřejným zakázkám, rozvoji obcí a měst či finanční kontrole. 

Hosté:

Účast na letošní konferenci přislíbil předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně financí Alena Schillerová, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a ministr životního prostředí Richard Brabec. Z dalších hostů je potvrzena účast předsedkyně Asociace krajů ČR Jany Mračkové Vildumetzové, generální ředitelky Generálního finančního ředitelství Tatjany Richterové a ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana. Je nám ctí, že naše pozvání přijala i eurokomisařka Věra Jourová. V novém složení budou přítomní členové Předsednictva Svazu v čele s předsedou Františkem Luklem.

 

Předběžný program konference naleznete v dokumentu níže.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 (mapa a možnosti příjezdu)

 

Způsob přihlašování:

Vyplněním registračního formuláře a uhrazením účastnického poplatku. Dokončení registrace bude potvrzeno e-mailem. Registrace bude platná po obdržení platby. Výše účastnického poplatku záleží na členství ve Svazu, velikosti obce a také době přihlášení.

 

Účastnický poplatek na dvoudenní konání XXII. celostátní finanční konference
za 1 osobu vč. DPH:

VČASNÁ REGISTRACE do 30. září 2019


registrace
od 1. října 2019

zástupce členské obce do 1 000 obyvatel

                1 694,-

       1 936,-

zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel

                2 662,-

       2 904,-

ostatní

                3 751,-

       3 993,-


Účastnické poplatky převeďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s. v Praze, č.účtu 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad bude zaslán poštou do 15 dnů po připsání platby.

Náklady na ubytování a dopravu si hradí účastník.

 

PARTNEŘI XXII. CELOSTATNÍ FINANČNÍ KONFERENCE

Generální partneři

     

 

Partner společenského večera

 

 

Mediální partneři
  

                     

 

 

Veškeré informace o rezervaci ubytování pro účastníky XXII. celostátní finanční konferenci najdete zde.

Na dobu konání konference je předběžně rezervována nabídka ubytování v Clarion Congress Hotel Prague a v hotelu Pivovar pod heslem „CFK“.

Registrace zde

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje