Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 187
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 33
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 27
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 10
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 26

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XVI. Sněm

 

XVI. MIMOŘÁDNÝ SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČR

Praha (Pražský hrad), 7. září 2018 od 9:00 hodin

Jak se na Sněm přihlásit?

Účastnický poplatek se neplatí, tedy stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete níže ke stažení, a odeslat ji na adresu Kanceláře Svazu. Vzhledem k omezené kapacitě sálu, prosíme o přihlášení vždy jen jedné osoby za členskou obec.

případě, že se sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce/města, prosíme, abyste kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavili plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní. Seznam účastníků, který průběžně aktualizujeme, si prohlédněte zde.

Hlavní body programu: 

  • Diskuse nad budoucností rozvoje místní veřejné správy s přizvanými politiky
  • Úprava členských příspěvků

Aktivity Svazu měst a obcí se v posledních letech stále rozrůstají, a to v mnoha oblastech. K hlavním činnostem Svazu patří bezesporu obhajoba zájmů samosprávy na poli legislativy. Právní a legislativní sekce svazové Kanceláře ročně připomínkuje kolem dvou set právních předpisů. Ty pak obhajuje v celém dalším legislativním procesu, který přijetí právní normy provází. Svaz svým členům poskytuje také bezplatnou právní poradnu, vytváří vzory smluv a dalších dokumentů. Zájmy obcí hájí rovněž ve zhruba 250 externích orgánech jak na národní, tak i evropské úrovni, kde má své zastoupení. Pomáhá obcím orientovat se v národních a evropských dotacích, zaujímá pozici k budoucí kohezní politice, organizuje různé vzdělávací semináře a odborné konference. Realizuje své projekty zaměřené především na meziobecní spolupráci, momentálně nejvýznamnější je projekt Centra společných služeb. To je jen velmi krátký výčet svazových aktivit, reálný záběr činností je velmi široký. Dění ve Svazu je možné průběžně sledovat na webových stránkách www.smocr.cz nebo souhrnněji v časopise INS. Svaz má také svůj profil na facebooku.  

Členské obce, kterých je nyní 2730, platí Svazu členský příspěvek. Jeho výše již 12 let stagnuje a asi není třeba dodávat, že ceny obecně stoupají. Příspěvek se skládá ze dvou částí: pevné (obce 2200 Kč, města 5000 Kč, statutární města 10 000 Kč) a variabilní (1,80 Kč na obyvatele). Pro zajištění plynulého chodu Kanceláře Svazu a udržení všech poskytovaných služeb s ohledem na míru inflace a zajištění konkurenceschopnosti na trhu práce Předsednictvo Svazu a následně Rada doporučily přistoupit ke zvýšení členského příspěvku. Na základě různých analýz doporučují zvýšit variabilní část příspěvku na 3 Kč na obyvatele. O úpravě členských příspěvků ale může podle Stanov rozhodnout pouze Sněm, který musí být pochopitelně usnášeníschopný. Delegáti Sněmu k tomuto bodu jednání obdrží analytický materiál. 


Navazující akce: Vyhlášení vítězů soutěže Nejlepší starosta/primátor let 2014-2018

Po skončení jednání se chystá vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“. Uskuteční se ve Španělském sále Pražského hradu za předpokládané účasti prezidenta republiky Miloše Zemana. Na prestižní akci budou pozváni členové vlády, hejtmani a další významní představitelé veřejné správy.

05. července 2018

Dokumenty XVI. sněm

Program jednání a další podklady k XVI. sněmu ke stažení.

 
03. července 2018

Možnosti ubytování

Možnosti ubytování

Připravili jsme tipy na ubytování během XVI. sněmu Svazu. Delegáti si ubytování domlouvají sami, hlásí se přímo ve vybraném ubytovacím zařízení.  Upozorňujeme, že ceny ubytování odpovídají lokalitě v Praze.

 
07. června 2018

Přihláška a plná moc

Přihláška a plná moc

Přihlašte se na XVI. sněm Svazu a staňte se hlasujícím účastníkem, který rozhodne o budoucnosti Svazu. V případě, že se sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce/města, zplnomocněte zástupce z jiné členské obce/města Svazu.

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje