Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Nominace do Rady Svazu měst a obcí ČR

Nominace a volba členů do Rady Svazu měst a obcí České republiky

Rada Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „Rada“) je po Sněmu druhý nejvyšší orgán Svazu, s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz v období mezi konáním jednotlivých Sněmů (konají se min. jednou za dva roky). Zasedání Rady Svazu se konají minimálně 2x ročně. Členové Rady jsou voleni Sněmem na 4 roky. Členy Rady jsou členské obce/členská města Svazu, 3 členové Výboru (městských částí a obvodů) a všechna členská statutární města.

Pro zajištění hladkého průběhu nominace a volby členů Rady Svazu byl na XV. Sněmu Svazu v roce 2017 schválen Nominační řád. Dle něho členské obce a členská města v jednotlivých krajích připraví společný návrh kandidátů do Rady Svazu (členy a náhradníky). K přípravě společného návrhu lze využít Krajské setkání Svazu. Společný návrh má respektovat rovnoměrné zastoupení měst a obcí v daném kraji, přičemž počet členů Rady v daném kraji (a tím i jejich náhradníků) je roven počtu okresů v příslušném kraji.  Neshodnou-li se v daném kraji členské obce s členskými městy, připraví své návrhy samostatně. Následně Předsednictvo Svazu z došlých návrhů sestaví finální návrh, o kterém bude v květnu 2019 rozhodovat Sněm Svazu. Nominace za jednotlivé kraje musí být Předsednictvu Svazu doručeny do 15. dubna 2019 (na adresu Kanceláře Svazu) a musí být opatřeny podpisy členů Svazu vyjadřujícími souhlas se svou nominací (viz formulář ke stažení u jednotlivých krajů) a podpisy členů Svazu v daném kraji, kteří s obsahem nominace vyjádřili souhlas (viz formulář ke stažení u jednotlivých krajů). Doručení zajišťuje ten člen Svazu, který je nominován do Rady.

Děkujeme, Kancelář Svazu

 

Další podrobnosti k principům volby orgánů Svazu naleznete zde.

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivona Mottlová, e-mail: mottlova@smocr.cz; tel.: 234 709 727

Tomáš Fanta, e-mail: fanta@smocr.cz, tel.: 234 709 732

Návrh na složení Rady Svazu

Nominace do Rady Svazu měst a obcí České republiky schválené Předsednictvem Svazu a doporučené Radou Svazu dle Nominačního naleznete v tomto článku. Nominace do Rady Svazu budou projednávány a schvalovány na XVII. sněmu Svazu, který se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě.
 

NOMINACE - ROZDĚLENÍ PODLE KRAJŮ:

 

Olomoucký kraj

 

Zlínský kraj

 

Moravskoslezský kraj

 

Pardubický kraj

 

Karlovarský kraj

 

Plzeňský kraj

 

Jihomoravský kraj

 

Liberecký kraj

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje