Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

07.11.2018 14:36

Druhé celorepublikové setkání CSS v Táboře

Ve dnech 15. a 16. října se v Táboře uskutečnilo druhé Celorepublikové setkání zaměstnanců Center společných služeb z celé České republiky. Téměř 200 pracovníků z řad manažerů, specialistů na rozvoj regionu, specialistů na veřejné zakázky či pověřenců pro GDPR se setkalo na jednom místě, aby se dozvěděli aktuální informace o projektu, navázali nové kontakty a osobně sdíleli své praktické zkušenosti z oblasti poskytování služeb a podpory samosprávám v různých regionech České republiky.

 

První den setkání byl zahájen prezentací odborně-evaluačního týmu projektu zaměřenou na aktuality a statistiky, které účastníkům poskytly přehled o aktuálním stavu projektu. Po ní následovala prezentace vedoucího projektového manažera Antonína Líznera, která se věnovala nové klíčové aktivitě a případnému prodloužení projektu, které je momentálně ve vyjednávací fázi s poskytovatelem podpory.

 

Na blok odborně-evaluačního týmu navázala prezentace Michala Svobody z Ministerstva financí ČR, který představil myšlenku i úskalí společného účetnictví obcí . Následná rozsáhlá diskuse, kterou toto téma vyvolalo, poté přešla do poslední části dopoledního programu, kterou uzavřelo shrnutí aktuálních legislativních změn v poslední době. Dopolední program byl zakončen přivítáním všech účastníků setkání hejtmankou hostitelského Jihočeského kraje, Ivanou Stráskou.

Inspirace CSS

Dynamická, odpolední část programu rozdělila všechny účastníky do 8 facilitačních skupin. CSS si následně v jednotlivých skupinách měla definovat, které činnosti jsou nejžádanější a mohly by se tak stát součástí portfolia jejich budoucího business plánu. CSS si měla ukázat, co dělají ti, kteří již v současnosti vytvářejí do určité míry fungující finančně soběstačný model a ostatní CSS se tak mohly inspirovat. Skupinky byly různorodé, aby došlo k co největší interakci mezi jednotlivými účastníky. Každá skupina byla vedena facilitátorem z projektového týmu. Shrnutí z těchto skupin naleznete níže na konci článku.

 

Druhý den Celorepublikového setkání byl zaměřen na workshopy a vzdělávání pracovníků CSS. Účastníci setkání se tak během úterního dopoledne mohli zúčastnit dvou workshopů, které je nejvíce zaujaly. Mohli vybírat z následující nabídky:

·        Komunikace a propagace CSS

·        Webové stránky – úpravy pro OZP

·        Elektronizace a digitalizace úřadu

·        Odpadové hospodářství – sdílení zkušeností CSS

·        GDPR v praxi – sdílení zkušeností CSS

·        Veřejné zakázky

 

Zhodnocení setkání

Co tedy vyplynulo z facilitačních skupin, které se uskutečnily během pondělního odpoledne? Nejvíce poptávanými službami CSS jsou témata v rámci odborného poradenství. V posledním půlroce je to zejména GDPR, ale také jiné právní poradenství, rozvojové plány a další dokumenty. Druhou nejčastější oblastí jsou veřejné zakázky. Je to oblast, kde je nutná potřeba odborníka v této oblasti. Jde však především o navázání velmi úzkého vztahu mezi starosty a CSS, které je pro obec přirozenějším a bližším partnerem, než neznámá firma. Navíc starostové vědí, že se mohou kdykoliv na CSS obrátit. Což je plusem i v případě dalších oblastí. Například vzdělávání se nejen u starostů setkává s velkou oblibou. Ušetří tak díky CSS spoustu času, finančních prostředků a dozví se spoustu zajímavých informací nejen od lektora, ale i ostatních účastníků z území. Další intenzivní cílená administrativní podpora bude aktuální znovu s právě probíhajícími výměnami na radnicích a aktuální pomocí novým starostům. Účastníci se shodli, že dotace a granty jsou nutným zlem. Zabírají spoustu času, ale dokážou dobře vyčíslit uspořené finanční prostředky a přínos CSS pro území.

 

V rámci Celorepublikového setkání v Táboře se v mnoha skupinách potvrdilo, že některé CSS byla před zahájením projektu na bodě nula, ale díky projektu DSO rozšířila svou činnost v řadě oblastí a mají zájem pokračovat i po skončení projektu. Účastníci setkání se shodli, že klíčovým aspektem je prezentace CSS na zastupitelstvech členských obcí a měst a představení a konkrétní vyčíslení ušetřených prostředků DSO/obci díky jejich existenci. Ať se jedná o pár tisíc korun při vzdělávání nebo několik milionů ve společných nákupech.

Díky CSS se také rozšířila realizace meziobecních projektů a sdílení zkušeností při setkání starostů, i v rámci několika CSS navzájem.

 

Děkujeme CSS za účast na Celorepublikovém setkání CSS v Táboře a sdílení svých zkušeností nejen v pracovních skupinách, ale i po celou dobu setkání. Věříme, že setkání bylo pro pracovníky CSS přínosné a inspirativní.

 

Zpracovala: Pavla Doležalová, Sekce pro projekty a inovativní přístupy

 
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.Celorepublikové setkání CSS v Táboře Celorepublikové setkání CSS v Táboře
Celorepublikové setkání CSS v Táboře
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje