Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

02.10.2018 15:37

Kulaté stoly CSS aneb diskuse nad tématy z území

Projekt Center společných služeb (CSS) čtvrtletně pořádá tzv. kulatý stůl. Jedná se o diskusi nad aktuálním tématem s odborníky na danou problematiku, zaměstnanci CSS a zástupci projektového týmu. Tento rok se uskutečnily již 3 takové kulaté stoly na téma fungování CSS, GDPR a sdílené účetnictví. 

Jak vlastně CSS funguje

Prvním z těchto kulatých stolů se uskutečnil v březnu 2018 v Pardubicích a jeho tématem bylo představení fungování CSS – proč vzniklo, kdo za ním stojí, jaká je jeho náplň, jak se daří komunikovat se starosty a další otázky spojené s Centry. Moderátorem akce byl pan Ivan Ryšavý, šéfredaktor časopisu Moderní obec.

 

Diskuse ale proběhla nejen nad zmiňovanými tématy, ale i nad možným financováním CSS, přenosu kompetencí veřejné správy, výhledy do budoucna a příležitostmi pro další rozvoj meziobecní spolupráce.  Pracovníci Center se občas potýkají s nezájmem starostů o CSS a jejich činností. Proč by měli spolupracovat s CSS? „Starostové zejména menších obcí tak mají volnější ruce pro vlastní práci a zároveň dostávají k dispozici smysluplná efektivní a výhodně ekonomická řešení například pro odpadové hospodářství, vodohospodářství, sociální služby, školství, či dopravu, bezpečnost apod.,“ konstatovala Ivana Červinková, expertka na komunikaci.  Jak dále uvedla, podle jejích zkušeností se zejména v poslední době zájem o využívání těchto služeb ze strany obcí zúčastněných v projektu zvyšuje.

 

Článek vyšel v březnovém čísle Moderní obec. 

GDPR po 25. 5. 2018

Druhým tématem setkání u kulatého stolu, i když byl vlastně hranatý, bylo téma GDPR a jak se dařilo či nedařilo plnění povinností, které vyplývají z příslušného Nařízení, prostřednictvím CSS. Setkání se konalo v Praze v červnu 2018 za přítomnosti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů – paní Soni Matochové a pana Petra Ševčíka, kteří se SMOČR na problematice GDPR dlouhodobě spolupracovali. Bylo tak pro ně přínosné vidět, jak jejich výstupy a pomoc byla aplikována v území. Tento kulatý stůl byl pod patronací časopisu PRO města a obce a šéfredaktora pana Pavla Černého.

 

Setkání začalo spíše obvyklou reakcí na pozdní aplikaci nařízení a nepřipravenost dokumentů. Na druhou stranu zástupce ÚOOÚ upozornili, že případné kontroly budou spíše informativní, žádné horentní sankce nebudou obcím a městům rozdávány. Pokud obec pochybí, bude upozorněna na to, aby zjednala nápravu. Informace o tom, jak si obce zajistily svého pověřence, se různí. Díky projektu CSS mohou obce využít pověřence v rámci Centra, jehož služby jsou pro členy příslušného DSO poskytovány zdarma nebo za menší paušál. Některé obce však tuto možnost nevyužily a mají pověřence vlastního. Výhody zajištění služeb pověřence přes CSS vidí účastníci diskuze v tom, že Centrum společných služeb poskytuje mnohem širší rozsah činností než specializovaná firma nebo jednotlivec. Obcím tak nehrozí riziko, že při žádosti o pomoc s nějakým specifickým problémem budou odmítnuty s odůvodněním, že toto již do kompetence pověřence nepatří. Navíc cenová úroveň poskytovaných služeb je mnohem nižší než pověřenec od externích firem.

 

Celý článek si můžete přečíst níže nebo v v červencovém čísle časopisu PRO města a obce.

Sdílené účetnictví má smysl

V srpnu 2018 se uskutečnil zatím poslední kulatý stůl na téma Společného účetnictví obcí, kde zástupci CSS diskutovali přímo se zástupci Ministerstva financí ČR, z odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví – ředitelem odboru panem Davidem Bauerem a Michalem Svobodou na téma výhody a nevýhody sdílené účetní, jaká je uplatnitelnost v praxi a zda se dá zbořit bariéra nutkání většiny starostů mít své účetnictví pod palcem. Diskusi vedl pan Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu Obec a finance.

Během setkání vyplynulo, že velmi záleží na přístupech jednotlivých starostů. Jak uvedla paní Ivana Červenková (expertka na komunikaci v území): “Sdílené účetnictví je téma na jedné straně nenáviděné, na druhé straně velmi chtěné. Mezi tím není nic.“ Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že sdílení účetních služeb pro DSO je správný směr, musí se však vychovat nové síly. Přitom by se měly využít znalosti a schopnosti stávajících účetních a měly by být náležitě ohodnoceny a motivovány k přípravě nové generace účetních. K tomu je potřebné vytvořit podmínky, nejen finanční. Mnoho účetních bude odcházet do důchodu a nemají svoji agendu komu předat. Je tady tak riziko pro mnoho obcí, že jejich účetnictví nebude mít kdo převzít. A to nejen v případě jejich důchodu, ale také zástup při nemoci či dovolené.

Proč by tedy měli starostové přemýšlet o sdíleném účetnictví?

  • Zastupitelnost účetních
  • Vyšší profesionalita
  • Finanční úspora
  • Metodická pomoc ze strany MF ČR
  • Trestně právní odpovědnost

Mnoho CSS si již tuto problematiku uvědomuje a snaží se alespoň společně odborně vzdělávat obecní účetní. V CSS Hanácký venkov jim 4x ročně rozesílají aktuální informace a 2x za rok pořádají školení. Účetní tak mohou probrat vše, s čím se ve svém území potýkají, ušetří čas i peníze za cestování do krajského města a hlavně sdílí své zkušenosti v místě. V tom paní Zdeňka Loučková z CSS Hanácký venkov, kovaná účetní, vidí v současnosti smysl práce jejich centra v této oblasti.

Článek najdete níže nebo v časopise Obec a Finance, 4/2018.

 

Zpracovala: Ing. Pavla Doležalová, sekce pro projekty a inovativní přístupy 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje