Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 45
Ne. Ne. 1
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 0
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 0
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 4

Zajímavosti ze Svazu

Finalisté soutěže Vesnice roku 2017
Finalisté soutěže Vesnice roku 2017

Krajská kola třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku skončila. Podívejte se na obce, které v krajském klání získaly prvenství. Nyní postupují do celostátního kola soutěže, jehož vítěz získá titul „Vesnice roku 2017“.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉ K NOVÉ KLÍČOVÉ AKTIVITĚ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

 Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

 

1)       Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy.

 

2)      Dotkne se zapojení do nové klíčové aktivity nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny dodatkem č. 1, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.

 

3)      Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva.

 

4)      Co to je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo například snahu o snížení zátěže životního prostředí. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity. Jedná se tak spíše o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit.

 

5)      Je možné úvazek specialisty na veřejné zakázky rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit. Dílčí úvazek musí odpovídat nejméně úvazku ve výši 0,3. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)       Zaměstnáním nového zaměstnance na 0,3 úvazku a jeden ze stávajících zaměstnanců (Manažer či Specialista) 0,3 úvazku.

b)      Rozdělením mezi stávající zaměstnance (0,3 úvazku + 0,3 úvazku).

c)       Sdílením Specialisty na veřejné zakázky mezi CSS (např. čtyři CSS sdílí 0,3 úvazku, společný Specialista na veřejné zakázky má tedy celkem 1,2 úvazku a 0,3 úvazku v těchto čtyřech CSS má stávající Manažer či stávající Specialista).

 

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,6 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,6 úvazku.

b) Pokud má současný Specialista zkrácený úvazek (max. 0,7), lze mu přidělit i 0,6 úvazku Specialisty na veřejné zakázky.

           

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může činit až 1,3.

 

6)      Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Specialisty na veřejné zakázky? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

 

7)      Do kdy má být pozice Specialisty na veřejné zakázky obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. 6. 2017, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 7. 2017 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu.

 

8)      Jak to bude s financováním nové klíčové aktivity?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Specialisty na veřejné zakázky bude činit až 19.800,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Specialisty na veřejné zakázky až do 30. 6. 2019.

Měsíční příspěvek určený na mzdu každého ze stávajících zaměstnanců může dosáhnout až částky 33.000 Kč (superhrubá mzda) na jeden úvazek, tzn. že měsíční příspěvek se oproti stávajícímu stavu může zvýšit až  o 3.300 Kč superhrubé mzdy na jeden úvazek, tedy celkově o 6.600 Kč.

Toto zvýšení příspěvku na mzdy stávajících zaměstnanců je vázáno na uzavření dodatku a bude tak poskytnuto pouze DSO zapojeným do nové klíčové aktivity. Zvýšený příspěvek za stávající zaměstnance a příspěvek na Specialistu na veřejné zakázky lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

V souvislosti s uzavřením dodatku bude Svazem proplacena DSO čtyřměsíční záloha v hodnotě 105.600 Kč na krytí zvýšených mzdových výdajů, a to do 14 dnů po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Celkově plánovaná spoluúčast zůstává ve výši max. 9,5 %. Měsíční dílčí spoluúčast bude zvýšena o      2.500 Kč + DPH. Celkově tedy bude spoluúčast činit 8.000 Kč + DPH.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno tedy bude kvartálně.

 

9)      Jak se nová klíčová aktivita dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

Celkový počet aktivit bude navýšen o 30 aktivit ve sledovaném tříměsíčním období (tzn. průměrně 10 aktivit měsíčně). Jelikož si Svaz uvědomuje specifickou situaci v jednotlivých CSS, bude náběh pozvolný – do 30. 9. 2017 počáteční provoz bez důsledků a následně do 31. 12. 2017 postačí případné vysvětlení. 

Zároveň je vhodné uvést, že není stanoven počet (těchto nových) aktivit, které se musí vztahovat k veřejným zakázkám (chápeme rozdílnost uchopení veřejných zakázek v jednotlivých CSS a rozdílnost požadavků členských obcí). Aktivity k veřejným zakázkám se však zároveň započítají mezi odborné aktivity.

 

10)   Jsme povinni absolvovat stáže?

Ano, jedná se o další formu vzdělávání specialistů na veřejné zakázky sloužící k prohloubení jejich znalostí a získání praktického pohledu na zadávání veřejných zakázek u jiných zadavatelů.

 

11)    Kolik kreditů získá zaměstnanec za absolvování intenzivního čtyřdenního kurzu k problematice veřejných zakázek?

Čtyřdenní prezenční školení nespadá do systému průběžných školení, ale jedná se o „povinné vstupní školení“, proto se za jeho absolvování nepřipisují žádné kredity do kreditního systému.

 

12)   Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Specialista na veřejné zakázky?

Specialista na veřejné zakázky musí celkem za dobu projektu získat 210 kreditů. Konkrétně musí v roce 2017 získat min. 80 kreditů, v roce 2018  min. 80 kreditů a v roce 2019 min. 50 kreditů.

 

13)   Jakých průběžných školení se může/musí Specialista na veřejné zakázky účastnit?

Specialista na veřejné zakázky musí nejprve povinně absolvovat intenzivní čtyřdenní kurz k problematice veřejných zakázek. Následně má povinnost účastnit se všech průběžných školení, která budou tematicky zaměřena na problematiku veřejných zakázek. Stejně tak má povinnost absolvovat všechny e-learningové kurzy zaměřené na toto téma. Povinností také je, stejně jako u ostatních zaměstnanců CSS, účastnit se průběžných tematických setkání a závěrečného setkání projektu. Nad rámec těchto povinností se dle svého uvážení může dále účastnit všech ostatních školení vypsaných v rámci studijního plánu.  

 

14)   Jak bude postupováno v případě, že zaměstnanec nestihne účast na povinném intenzivním prezenčním čtyřdenním kurzu k problematice veřejných zakázek?

Pro tyto případy bude ze čtyřdenního prezenčního školení vytvořen soubor webinářů zakončený kontrolním testem, který budou muset zaměstnanci, kteří nastoupí na pozici později, absolvovat. Tento postup bude zvolen i v případě výměny zaměstnance v průběhu realizace projektu. 

 

 
 

Naše akce

Rezervujte si datum

2. - 3. listopadu 2017

 

Kalendář

7. září 2017 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí III. typu

Kancelář Svazu
 
12. září 2017 10:00-13:00

Jednání Dopravní komise

Zlínský kraj
 
14. - 15. září 2017

Předsednictvo Komory obcí

Velký Osek
 
19. září 2017 09:30-12:00

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
20. září 2017

Technologické fórum

PVA EXPO PRAHA

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje