Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉ K NOVÉ KLÍČOVÉ AKTIVITĚ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

 Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

 

1)       Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy.

 

2)      Dotkne se zapojení do nové klíčové aktivity nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny dodatkem č. 1, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.

 

3)      Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva.

 

4)      Co to je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo například snahu o snížení zátěže životního prostředí. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity. Jedná se tak spíše o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit.

 

5)      Je možné úvazek specialisty na veřejné zakázky rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit. Dílčí úvazek musí odpovídat nejméně úvazku ve výši 0,3. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)       Zaměstnáním nového zaměstnance na 0,3 úvazku a jeden ze stávajících zaměstnanců (Manažer či Specialista) 0,3 úvazku.

b)      Rozdělením mezi stávající zaměstnance (0,3 úvazku + 0,3 úvazku).

c)       Sdílením Specialisty na veřejné zakázky mezi CSS (např. čtyři CSS sdílí 0,3 úvazku, společný Specialista na veřejné zakázky má tedy celkem 1,2 úvazku a 0,3 úvazku v těchto čtyřech CSS má stávající Manažer či stávající Specialista).

 

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,6 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,6 úvazku.

b) Pokud má současný Specialista zkrácený úvazek (max. 0,7), lze mu přidělit i 0,6 úvazku Specialisty na veřejné zakázky.

           

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může činit až 1,3.

 

6)      Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Specialisty na veřejné zakázky? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

 

7)      Do kdy má být pozice Specialisty na veřejné zakázky obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. 6. 2017, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 7. 2017 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu.

 

8)      Jak to bude s financováním nové klíčové aktivity?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Specialisty na veřejné zakázky bude činit až 19.800,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Specialisty na veřejné zakázky až do 30. 6. 2019.

Měsíční příspěvek určený na mzdu každého ze stávajících zaměstnanců může dosáhnout až částky 33.000 Kč (superhrubá mzda) na jeden úvazek, tzn. že měsíční příspěvek se oproti stávajícímu stavu může zvýšit až  o 3.300 Kč superhrubé mzdy na jeden úvazek, tedy celkově o 6.600 Kč.

Toto zvýšení příspěvku na mzdy stávajících zaměstnanců je vázáno na uzavření dodatku a bude tak poskytnuto pouze DSO zapojeným do nové klíčové aktivity. Zvýšený příspěvek za stávající zaměstnance a příspěvek na Specialistu na veřejné zakázky lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

V souvislosti s uzavřením dodatku bude Svazem proplacena DSO čtyřměsíční záloha v hodnotě 105.600 Kč na krytí zvýšených mzdových výdajů, a to do 14 dnů po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Celkově plánovaná spoluúčast zůstává ve výši max. 9,5 %. Měsíční dílčí spoluúčast bude zvýšena o      2.500 Kč + DPH. Celkově tedy bude spoluúčast činit 8.000 Kč + DPH.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno tedy bude kvartálně.

 

9)      Jak se nová klíčová aktivita dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

Celkový počet aktivit bude navýšen o 30 aktivit ve sledovaném tříměsíčním období (tzn. průměrně 10 aktivit měsíčně). Jelikož si Svaz uvědomuje specifickou situaci v jednotlivých CSS, bude náběh pozvolný – do 30. 9. 2017 počáteční provoz bez důsledků a následně do 31. 12. 2017 postačí případné vysvětlení. 

Zároveň je vhodné uvést, že není stanoven počet (těchto nových) aktivit, které se musí vztahovat k veřejným zakázkám (chápeme rozdílnost uchopení veřejných zakázek v jednotlivých CSS a rozdílnost požadavků členských obcí). Aktivity k veřejným zakázkám se však zároveň započítají mezi odborné aktivity.

 

10)   Jsme povinni absolvovat stáže?

Ano, jedná se o další formu vzdělávání specialistů na veřejné zakázky sloužící k prohloubení jejich znalostí a získání praktického pohledu na zadávání veřejných zakázek u jiných zadavatelů.

 

11)    Kolik kreditů získá zaměstnanec za absolvování intenzivního čtyřdenního kurzu k problematice veřejných zakázek?

Čtyřdenní prezenční školení nespadá do systému průběžných školení, ale jedná se o „povinné vstupní školení“, proto se za jeho absolvování nepřipisují žádné kredity do kreditního systému.

 

12)   Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Specialista na veřejné zakázky?

Specialista na veřejné zakázky musí celkem za dobu projektu získat 210 kreditů. Konkrétně musí v roce 2017 získat min. 80 kreditů, v roce 2018  min. 80 kreditů a v roce 2019 min. 50 kreditů.

 

13)   Jakých průběžných školení se může/musí Specialista na veřejné zakázky účastnit?

Specialista na veřejné zakázky musí nejprve povinně absolvovat intenzivní čtyřdenní kurz k problematice veřejných zakázek. Následně má povinnost účastnit se všech průběžných školení, která budou tematicky zaměřena na problematiku veřejných zakázek. Stejně tak má povinnost absolvovat všechny e-learningové kurzy zaměřené na toto téma. Povinností také je, stejně jako u ostatních zaměstnanců CSS, účastnit se průběžných tematických setkání a závěrečného setkání projektu. Nad rámec těchto povinností se dle svého uvážení může dále účastnit všech ostatních školení vypsaných v rámci studijního plánu.  

 

14)   Jak bude postupováno v případě, že zaměstnanec nestihne účast na povinném intenzivním prezenčním čtyřdenním kurzu k problematice veřejných zakázek?

Pro tyto případy bude ze čtyřdenního prezenčního školení vytvořen soubor webinářů zakončený kontrolním testem, který budou muset zaměstnanci, kteří nastoupí na pozici později, absolvovat. Tento postup bude zvolen i v případě výměny zaměstnance v průběhu realizace projektu. 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

SAVE THE DATE - Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Poslanecká sněmovna PČR, Praha

 

 

 

 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje