Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Otázky a odpovědi k projektu

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉMU DODATKU KE SMLOUVĚ – POVĚŘENEC/SPECIALISTA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

1)        Jakou právní formou se DSO zapojí a mohou získat příspěvek na novou pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy (která již může být upravena dodatkem k zapojení do veřejných zakázek a/nebo dodatkem navyšujícím příspěvek).

2)        Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. Pokud nechcete GDPR řešit přes CSS, tak nemusíte dodatek uzavírat, není to povinné. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva. 

3)        Dotkne se uzavření dodatku nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny daným dodatkem, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.  

4)        Je možné úvazek Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit na dvě části, kdy minimálně jedna část musí být obsazena zaměstnancem působícím na pozici Manažer CSS, Specialista pro rozvoj mikroregionu nebo Specialista na veřejné zakázky. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)      0,1 (pracovní doba 4 hodiny týdně) + 0,3 (pracovní doba 12 hodin týdně) nebo

b)      0,2 + 0,2 (tj. pracovní doba 8 hodin týdně)

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,4 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,4 úvazku.

b) Pokud má současný zaměstnanec na pozici Specialista na veřejné zakázky nebo Specialista pro rozvoj mikroregionu zkrácený úvazek (max. 0,9), lze mu přidělit i 0,4 úvazku Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů.

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může v rámci projektu činit až 1,3.

5)        Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

6)        Do kdy má být pozice Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. září 2018, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 10. 2018 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu. 

7)        Jak to bude s financováním po uzavření dodatku?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů bude činit až 14.640,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů až do 30. 6. 2019.

Příspěvek na pozici  Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno bude kvartálně. Výše fakturované částky se nemění.

Stávající předfinancování DSO se po uzavření dodatku a zapojení nové pozice nebude navyšovat.

8)        Jak se uzavření dodatku dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

CSS je povinné uskutečnit a zaevidovat ve sledovaném období minimálně 20 aktivit nad počet doposud stanovený. U nových 20 aktivit se CSS primárně zaměří na problematiku ochrany osobních údajů a související aspekty. Jakékoli další aktivity nad rámec tohoto plnění se samozřejmě započítávají do celkového počtu aktivit CSS. Aktivity z oblasti ochrany osobních údajů se počítají mezi odborné aktivity. Prvním kontrolovaným obdobím je třetí kvartál 2018, tedy červenec až září 2018.

Minimální počty aktivit:

a)      CSS bez dodatků: 120 aktivit celkem, z toho min. 60 aktivit odborných

b)      CSS se Specialistou na veřejné zakázky, ale bez Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů: 150 aktivit celkem, z toho min. 75 aktivit odborných

c)      CSS bez Specialisty na veřejné zakázky, ale s Pověřencem/Specialistou pro ochranu osobních údajů: 140 aktivit celkem, z toho min. 70 aktivit odborných

d)      CSS zaměstnávající Specialistu na veřejné zakázky i Specialistu/Pověřence pro ochranu osobních údajů: 170 aktivit celkem, z toho min. 85 aktivit odborných

 9)        Jsme povinni absolvovat školení?

Ano, zaměstnanci na pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů absolvují Povinné vstupní školení v rozsahu 10 studijních hodin formou e-learningu a dále jsou povinni absolvovat i všechna vypsaná školení k tématům ochrany osobních údajů, ať již prezenční či distanční formou. Zároveň jsou povinni jako všichni ostatní zaměstnanci CSS absolvovat tematická setkání a závěrečné setkání projektu.

10)    Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních?

Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů musí celkem za dobu projektu získat min. 120 kreditů. 

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje