Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

09.05.2019 13:52

Příklady dobré praxe III - Členská sekce webu a odpovědné zadávání

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. 

Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS:

1/2019 CSS Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram - Členská sekce webových stránek

CSS chtělo své obce jednotně informovat o aktuálních zákonech, novinkách, pomoc s dokumenty. Aby nemuselo informace posílat několikrát a starostové je pak složitě dohledávali v mailech apod., zřídilo tak CSS pro své členské obce na svých webových stránkách interní uzavřenou sekci, kde najdou vše na jednom místě. Zde mohou zástupci členských obcí, po zadání unikátního přístupového kódu, nalézt širokou škálu aktuálních informací z oblasti veřejné správy, bez dalšího složitého vyhledávání.  Poskytnuté informace v uzamčené sekci jsou pouze pro členské obce CSS z důvodu přidané hodnoty jejich členství v DSO ORP Příbram.

Interní členská sekce tak zajišťuje aktuální informovanost starostů a pracovníků obcí. Nemusí tak hledat potřebné údaje volně na internetu, v emailech a rozhodovat se, které jsou ty správné. Výsledkem uzamčené sekce je zjednodušený a rychlý přístup k informacím na jednom místě, který napomáhá k orientaci starostů v obecní problematice.

Takový to přístup pak snižuje:

·        čas starostů na zjišťování informací,

·        s tím související náklady na jejich čas,

·        administrativní náročnost na ně,

·        chybovost (v použití zastaralých aktualit, dokumentů apod.).

 

2/2019 - CSS Svazek obcí Písecka - Odpovědné zadávání

Ve spolupráci s Centrem společných služeb obcí Písecko zadalo město Mirovice veřejnou zakázku na komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů v letech 2019 – 2021. Specifikem této veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení bylo, že zadavatel použil v zadávací dokumentaci aspekty odpovědného zadávání.

Za odpovědné zadávání je považován takový přístup zadavatele, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané veřejné zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí. Pro zadání zakázky na komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů využilo město Mirovice v zadávací dokumentaci možnost požadovat po dodavatelích splnění tzv. zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato zvláštní podmínka se má dle uvedeného ustanovení týkat oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

Město Mirovice konkrétně v zadávací dokumentaci požadovalo, aby byl účastník zadávacího řízení držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 14001

Svaz měst a obcí České republiky pořádal pro zástupce CSS Písecko školení v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. V návaznosti na toto školení byl pracovníky CSS Písecko do zadávací dokumentace na právě připravované zadávací řízení na zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Mirovice zapracován aspekt odpovědného zadávání „Ekologicky šetrná řešení“, a to prostřednictvím požadavku na splnění certifikace norem ISO 9001 a ISO 14001. Pracovníci CSS Písecko připravili pro město zadávací dokumentaci, vyjma technických podmínek poptávaného plnění a zastupovali jej, jakožto zadavatele, při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením. Během přípravy dokumentace konzultovali některé body s právníky Svazu měst a obcí České republiky.  

Veřejná zakázka zadávaná s využitím aspektů odpovědného zadávání má přínos nejen pro zadavatele, který tím získává požadované plnění, ale rovněž i pro širší veřejnost, tedy občany, a to např. v důsledku snížení negativních dopadů na životní prostředí, v důsledku podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce nebo zajištění důstojných pracovních podmínek. Tyto dopady jsou nezanedbatelné.

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje