Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Starostové píší noviny

21.03.2019 14:05

Lavinový efekt bývá v obcích obzvláště silný

 

V listopadu loňského roku jsem navštívila toto velmi rozporuplné italské město. Nebudu tu podrobně rozebírat poklady ukryté v neapolském podzemí, nádherné chrámy a muzea, ale půjdu rovnou k věci – k pověstnému neapolskému svinčíku. První optický vjem byl, upřímně řečeno, šokující, a tak první myšlenka, která mně hned vytanula na mysli, byla: Tak tohle by mi u nás v obci neprošlo ani náhodou!

Hnijící kontejnery, okolí popelnic zavalené odpadky tak, že pomalu blokovaly celou ulici, rádoby okrasné květináče s palmami do půl metru zasypané směskou typu „radějianinevědět“.

Těžko se samozřejmě můžeme srovnávat s tak velkým městem, ale jde právě o tu subjektivitu. Jižní Italové to tak prostě neberou - a víte co? Po prvních pár hodinách vás postihne cosi jako provozní slepota a zprvu do očí bijící nepořádek najednou jakoby dostal magický plášť a zmizel. Přestanete ho vnímat. To samozřejmě není návod, kterým bychom se měli jako starostové řídit při vyřizování stížností a péči o čistotu obce: „Paní Nováková, prostě se na ten bordel nedívejte, a on sám zmizí“.

 

Známou pravdou ale je, že i když udržovat pořádek je starostí obce, bez odpovědného přístupu obyvatel to prostě nejde. Technická četa by totiž nemusela dělat celý den nic jiného než hodinu co hodinu sbírat střepy kolem kontejnerů nebo zametat vajgly na autobusových zastávkách. A upřímně řečeno, v dnešní době s tak neskutečně nízkou nezaměstnaností a vysoce placenými zaměstnanci prostě jako obce nejsme konkurenceschopní. A tak nemáme ani dost lidí na veřejně prospěšné práce a v dohledné době je ani neseženeme, ani nezaplatíme.

 

Jednou z možností je zmobilizovat obyvatele a nadchnout je pro nejrůznější akce. Může se jednat o Ukliďme Česko nebo Den Země, u nás konkrétně probíhá na jaře také čištění řeky Úpy, ale mohou to být i akce zaměřené na menší lokality. To se připraví táborák, koupí buřty a místní si uklidí své dvorky. Na silně exponovaných místech jsme nainstalovali kamerový systém, který již několikrát pomohl při identifikaci některých padouchů, navíc má silnou preventivní funkci. Díky moderním technologiím se také zrychlil proces hlášení přestupků. Občanům jsme nabídli mobilní aplikaci, pomocí níž mohou nepořádek mobilním telefonem nafotit a nahlásit rovnou na úřad, což také odpovědně činí.

Na závěr bych však toto téma chtěla shrnout ve čtyřech stručných bodech.

 

Každý musí začít sám u sebe – než si půjdu stěžovat starostovi, nejprve si zametu před vlastním prahem. Doslova.

Lavinový efekt je v obcích obzvláště silný. Zakoupí-li si jeden člověk před dům hezkou lavičku a do oken dá muškáty, příští sezónu si můžete být jistí, že ještě hezčí, barevnější a větší muškáty bude mít některý ze sousedů. Prostě Naši furianti v praxi jak vystřižení.

 

Starosta by nikdy neměl naslouchat knížecím radám typu „To tam ani nesázejte, ty nové lavičky tam nedávejte, v žádném případě žádný altán, budou se tam scházet divný lidi a stejně to tam všechno zničí!“. Naopak. Dle mých zkušeností si lidé v našem městysi hezky upravených ploch váží a konečně se začali scházet i venku na kus řeči jako za starých časů. Samozřejmě že se občas objeví nějaký vandal, ale v poměru s normální většinou těch, kteří mají z hezky upravené obce radost, je to zanedbatelné procento.

Stokrát se také vyplatí uzavřít dohodu s několika seniory, kteří večer třeba na kole projedou obec a porozhlédnou se na dětských hřištích. Jednak se budou cítit potřební a jednak máte z první ruky informace, kde kdo co vyhodil – často i proč a kolik to stálo…

 

Každopádně, uklizená a vyšňořená obec je vizitkou každého starosty - a starostky obzvláště.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/mlade-buky-cistota-zelen-starostove.A190320_145632_ln_nazory_jhe

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje