Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 190
NE NE 33
NEVÍM NEVÍM 10

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce

Název projektu: Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce

Realizátor: Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
Doba trvání: Leden 2014 – červenec 2014
Financování projektu: v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z dotačního titulu České rozvojové agentury „Posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací“

Projekt „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“ cílil na zvýšení informovanosti místních samospráv o rozvojové spolupráci a jejich participace v rozvojové oblasti.

Hlavní výstupy projektu:

1. studie Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv

2. Databáze českých samospráv zapojených či majících se zájem zapojit do ZRS

2. Vzdělávací seminář na téma "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

3. Samostatná rubrika o zahraniční rozvojové spolupráci  www.partnerskamesta.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace/default.aspx a informační kampaň

4. Rozšíření činností SMO ČR v oblasti poradenství o rozvojové spolupráci (konzultace projektových záměrů, finančních nástrojů atd.)

 

31. července 2014

Studie: Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv

Svaz měst a obcí ČR v červenci tohoto roku vydal v rámci projektu Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce publikaci Decentralizovaná rozvojová spolupráce českých samospráv: studie. Jde o vůbec první studii, která mapuje současný stav v této oblasti, jenž byl doposud v řadě
 
06. dubna 2014

Seminář o zahraniční rozvojové spolupráci místních samospráv

Seminář o zahraniční rozvojové spolupráci místních samospráv

Ve středu 30. dubna se v Goethe Institutu v Praze uskuteční seminář o zahraniční rozvojové spolupráci místních samospráv. V rámci projektu Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce ho pořádá Svaz měst a obcí ČR. 

 
07. března 2014

Dotazníkové šetření v rámci projektu Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce

Má Vaše město/obec navázanou rozvojovou spolupráci s partnery v rozvojových či transformujících se zemích? Nebo teprve uvažujete o zapojení do této formy mezinárodní spolupráce? Zajímá Vás tento druh mezinárodní spolupráce? Pak právě Vám je určen předkládaný dotazník o zahraniční rozvojové spolupráci měst a obcí. Dotazník je možné do 12. března 2014 vyplnit na adrese http://dotaznik.partnerskamesta.cz

 
19. února 2014

Svaz bude realizovat projekt, který pomůže spolupráci místních samospráv se zahraničím

Svaz bude realizovat projekt, který pomůže spolupráci místních samospráv se zahraničím

Svaz měst a obcí ČR uspěl s projektovou žádostí na realizaci projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“. Projekt přispěje k informovanosti místních samospráv v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce včetně dotačních možností na národní a nadnárodní úrovni a k prohloubení poradenských služeb. (Foto: FreeDigitalPhotos.net)

 
17. února 2014

Hlavní výstupy projektu detailněji

Hlavní výstupy projektu "Podpora zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce" jsou čtyři: analýza, vzdělávací seminář, informační kampaň a rozšíření poradenských služeb Svazu. 

 
 

Naše akce


XXI. celostátní finanční konference

6. - 7. 12. 2018

v Praze

Nezapomeňte se registrovat!

Zvýhodněná včasná registrace až do 20. 11.

 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

20. listopadu 2018 09:00-14:00

50. Den malých obcí

Olomouc
22. - 23. listopadu 2018

Evropská chytrá a sdílená města

Praha - MMR
22. listopadu 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 13:30-16:30

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje