Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 514
NE NE 72
NEVÍM NEVÍM 67

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 74
e-mail: korinkova@smocr.cz
 


Aktuální články a dokumenty:

Souhrn relevantních dokumentů k programovému období 2014-2020:

 

18. ledna 2019

Informační den k poslední výzvě operačního programu URBACT III (Sítě měst)

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst. Informační den k poslední výzvě se uskuteční 25. ledna 2019 v Praze; jeho program a další informace najdete v článku.

 
17. ledna 2019

Workshopy na téma spolupráce v příhraničním regionu Česko-Bavorsko

Jedná se o první dva česko–německé workshopy, které jsou zaměřeny na zlepšování spolupráce, komunikace a sdílení dobré praxe v příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Workshopy mají přispět k překonávání právních překážek při poskytování sociálních a zdravotních služeb, k podpoře cestovního ruchu či řešení veřejnoprávních i soukromoprávních otázek.

 
17. ledna 2019

Pozvánka na seminář Venkov 2019

Dovolujeme si vás upozornit na konání 12. ročníku semináře „Venkov 2019“, který se uskuteční 24. ledna 2019 od 10:00 hodin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letošním roce  budou mimo jiné představeny dílčí výsledky projektu zaměřeného na nemetropolitní oblasti v Česku a v panelové diskusi bude pozornost věnována i dalším tématům.

 
28. prosince 2018

Dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019

I v roce 2019 bude Ministerstvo pro místní rozvoj poskytovat prostředky na rozvoj obcí a měst. Podpora bude směřovat např. do oblasti cestovního ruchu, na podporu bydlení, obnovu místních komunikací či regeneraci brownfieldů. Přinášíme stručný přehled oblastí, které budou ze strany ministerstva v letošním roce podporovány.

 
21. prosince 2018

Přispějte do publikace o udržitelném rozvoji měst

Referenční rámec pro udržitelná města (RFSC - Reference Framework for Sustainable Cities) je nástroj, který pomáhá již více než 1000 uživatelům ze 60 zemí světa vytvářet, realizovat a monitorovat integrované strategie v oblasti udržitelného rozvoje měst. Nyní je možné zapojit se do výzvy zaměřené na sběr příkladů dobré praxe v oblasti integrovaného a udržitelného rozvoje měst. Cílem je oslovit širokou veřejnost a představit projekty a aktivity měst, které pomocí nástroje RFSC podporují udržitelný rozvoj.
 

 

 
19. prosince 2018

Nabídka studijního programu se zaměřením na problematiku místních samospráv a územního rozvoje v evropském kontextu

„European College of Cluny“ je vzdělávací instituce se sídlem ve francouzském městě Cluny, která nově nabízí možnost studovat obory zaměřené na problematiku samospráv a územní rozvoj v evropském kontextu. Aktuálně se lze zapojit do studijního programu „Inovace, řízení a územní design v Evropě“.

 
18. prosince 2018

Harmonogram výzev IROP 2019 - 2020

Rádi bychom vás upozornili na harmonogram výzev IROP pro období 2019 – 2020. Výzvy budou v roce 2019 zaměřeny především na podporu nízkoemisních či bezemisních vozidel veřejné dopravy v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V roce 2020 pak bude podpora zaměřena na integrované projekty v rámci ITI, IPRÚ a CLLD; a to např. na nákup zařízení a vybavení či stavební úpravy pro oblast sociálních služeb, rozšiřování kapacit základních škol, infrastrukturu předškolních zařízení, revitalizaci památek UNESCO a národních kulturních památek a další oblasti.

 
14. prosince 2018

Dny malých obcí přinesly praktické a užitečné informace

Ve dnech 20. a 27. listopadu 2018 se v Olomouci a v Praze uskutečnil jubilejní 50. ročník setkání starostek, starostů i dalších zástupců obcí, známé pod názvem Dny malých obcí. Účastníci se mohli dozvědět především informace z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky či financování, pozornost byla zaměřena rovněž na možnosti řešení aktuálních problémů ve veřejné správě. Velmi praktické informace přinesla například prezentace Ing. Tiché z MMR, která se zaměřila na konkrétní oblasti rozvoje obcí a možnosti jejich financování. Tuto i další prezentaci zástupců MMR si můžete prohlédnout po rozkliknutí nadpisu článku.

 

 
30. listopadu 2018

Zjednodušení ano, ale ne na úkor zapojení místních samospráv

Snahy o přílišné zjednodušení evropské politiky soudržnosti mohou paradoxně vést k nežádoucí centralizaci a omezení zapojení místních a regionálních samospráv do investičních programů. Politika soudržnosti je především politikou, která podporuje všechna evropská teritoria a místní komunity a je spoluvytvářena v partnerství s regiony, městy, obcemi a místními aktéry. Proto jde jakákoliv snaha o přílišnou centralizaci či dokonce riziko snížení přidělených finančních prostředků na politiku soudržnosti proti zájmům místních samospráv. V článku si přečtěte více o varování Cohesion Alliance (Aliance pro politiku soudržnosti), které předala Radě EU i členským státům.

 
24. října 2018

Peer Review platformy nabízí spolupráci v rámci programu INTERREG EUROPE

Pokud je Vaše organizace zodpovědná za provádění místních a regionálních politik, zejména řízením strukturálních fondů, neváhejte se přihlásit do Policy Learning Platform v programu INTERREG EUROPE. Máte zájem o rady jak nejlépe aplikovat svoji politiku?

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

6. - 8. 2. 2019

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2019 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2019 10:00

Seminář Venkov 2019

Praha, Přírodovědecká fakulta UK
24. ledna 2019 14:00-16:30

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
25. ledna 2019

Informační den k poslední výzvě operačního programu URBACT III (Sítě měst)

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje