Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

29.11.2019 14:41

Jak se žije v zázemí velkých měst aneb zkušenosti obcí z Olomouckého a Ústeckého kraje

Oslovené obce byly vytipovány na základě metodiky vypracované UJEP a v první fázi byly analyzovány jejich rozpočty podle veřejně dostupných údajů. Dalším krokem k získání potřebných informací byla právě osobní setkání se zástupci obcí, která přinesla možnost prodiskutovat s nimi nejen dopad na rozpočet obcí, ale i na další oblasti fungování a rozvoje obcí, které by mohly být suburbanizací ovlivněny.

Zkušenosti byly různorodé

Jaké projevy tedy suburbanizace může mít? Zkušenosti obcí jsou různorodé a starostky a starostové se s námi o ně rádi podělili. Tento fenomén se projevuje například až skokovým zvýšením počtu obyvatel obcí, do nichž se stěhují lidé z blízkých měst. To s sebou přináší zvýšené nároky na služby a vybavenost v obci, zejména vybudování či zvýšení kapacity ČOV nebo dobudování a opravu silnic. Nově příchozí obyvatelé mají také požadavky na určitou úroveň služeb v obcích. Pokud tyto služby chybí, dochází v některých případech k tomu, že během pracovního dne je obec téměř vylidněná, protože obyvatelé jezdí za prací a službami právě do měst, z nichž se dříve odstěhovali. Jinde jsou však zkušenosti přesně opačné – i přes blízkost městských nákupních center v obci fungují tři prodejny potravin.

Problematické jsou pak také požadavky některých (původně městských) obyvatel, aby si například soused zajistil svou kočku, která dotyčnému zanechala stopy tlapek na autě, nebo aby jiný soused zrušil chov slepic, které svými hlasovými projevy stěžovatele ruší. Zástupci obcí se shodli, že většinou jde vše mnohem lépe vyřešit obyčejnou slušnou domluvou a komunikací, než vyostřeným jednáním a stížnostmi.

Mezilidské vztahy především

Všeobecná shoda panovala například na tom, že problémem není ani tak nedostatek financí, jako spíše nutnost pracovat na vzájemných mezilidských vztazích v obci, zapojit nově příchozí i původní obyvatele a podpořit tak fungování komunity v obcích. V řadě obcí jsou to právě noví obyvatelé, kdo přichází s novými nápady, akcemi a sami mají snahu zapojit se do života v obci. K rozvoji aktivit a dění v obci často přispívá, funguje-li v místě základní či mateřská škola.

Někteří zástupci obcí se dále shodli, že by jim mnohem lépe než dotace a s nimi spojená složitá administrativa vyhovovalo například navýšení RUD, z něhož by financovali potřeby obce. Je nutno také zmínit, že kromě zvýšených nároků na veřejné služby přináší suburbanizace i navýšení rozpočtových příjmů obcí, z nichž je možné financovat např. úpravy veřejných prostranství či veřejné osvětlení.

Několikrát zaznělo, že obcím již stačí stávající velikost, tj. stav po přistěhování nových obyvatel, a dál už jejich počet zvyšovat nechtějí. Některé obce proto vyhlásily tzv. „stop-stav“ a už se nechtějí dále rozrůstat. Jinde však pozemky vlastní soukromé osoby nebo je již koupili developeři a výstavba může pokračovat i nadále.

Oblasti, které nás zajímaly

Na setkáních se zástupci obcí nás zajímaly některé konkrétní oblasti, jichž by se mohl proces suburbanizace týkat a zvyšovat tak například výdaje z rozpočtu obcí. Jsou to oblasti dopravy, bydlení, komunálních služeb, kultury, sportu a volného času, životního prostředí, školství a veřejné správy. V oblasti bydlení řada obcí počítá s výstavbou bytů pro seniory, případně startovacích bytů pro mladé rodiny. S růstem počtu obyvatel je spojeno celkově více agendy, proto bylo nutno v některých obcích navýšit počet zaměstnanců obecních úřadů. Další často zmiňovanou oblastí jsou opravy či dobudování silnic a nové osvětlení v obcích.

Závěrem bychom chtěli poděkovat zástupcům obcí, kteří se setkání zúčastnili a podělili se s námi o velice cenné a zajímavé zkušenosti ze své praxe. Jejich práce je často nelehká a blízkost velkých měst s sebou přináší nejen pozitivní, ale i negativní vliv na fungování obcí. Zkušenosti obcí jsou poměrně různorodé, v jednom se však téměř všichni zúčastnění shodli: velice důležitá je vždy spolupráce obyvatel, jejich zapojení do života v obci a vzájemná vstřícnost a slušnost.

 

Zpracovala: Ing. Barbora Láníčková

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů 

 

 

 

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

 

 

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje