Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

Mgr. Vít Křížka, garant rubriky GDPR
mobil: 730 894 854
email: krizka@smocr.cz

29. listopadu 2019

Právo na informace – nová působnost ÚOOÚ

Právo na informace – nová působnost ÚOOÚ

Minulý týden jsme vás informovali v článku „Nová působnost Úřadu dle InfoZákona“, že se s účinností od 2. ledna 2020 Úřad pro ochranu osobních údajů stává nadřízeným orgánem některých povinných subjektů. Tuto zprávu dnes Úřad rozšířil o další podrobné informace. 

 
26. listopadu 2019

Firmy stále chybují při rozesílání obchodních sdělení třetí stranou

Firmy stále chybují při rozesílání obchodních sdělení třetí stranou

Úřad pro ochranu osobních údajů dlouhodobě eviduje velké množství stížností na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení tzv. třetí stranou. Známe to všichni, do naší emailové schránky dorazí obchodních sdělení, mnohdy i několik obchodních sdělení týdně, aniž bychom si vybavili, co to je za firmu a zda jsme jí dali své kontakty a souhlas.

 
22. listopadu 2019

Nová působnost Úřadu dle InfoZákona od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty

Nová působnost Úřadu dle InfoZákona od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informaci pro povinné subjekty o tom, že od 2. ledna 2020 bude dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Informační zákon“), nadřízeným (odvolacím) orgánem některých povinných subjektů. 

 
12. listopadu 2019

Je ztráta listovních zásilek při doručování držitelem poštovní licence porušením zabezpečení osobních údajů? Na dotazy k bezpečnostním incidentům odpovídá ÚOOÚ.

Je ztráta listovních zásilek při doručování držitelem poštovní licence porušením zabezpečení osobních údajů? Na dotazy k bezpečnostním incidentům odpovídá ÚOOÚ.

Úřad pro ochranu osobních údajů odpovídal na dotazy k porušení zabezpečení osobních údajů. Dozvíte se například to, zda může obec III. typu (ORP) oznámit porušení zabezpečení subjektům údajů zveřejněním na úřední desce anebo zda je třeba ohlásit dozorovému úřadu ztrátu či odcizení listovních zásilek při jejich doručování držitelem poštovní licence.

 
08. listopadu 2019

EU schválila lepší ochranu oznamovatelů. Nová pravidla začnou platit v roce 2021.

EU schválila lepší ochranu oznamovatelů. Nová pravidla začnou platit v roce 2021.

Osoby, které upozorní na porušování zákona nebo veřejného zájmu, by měly v Evropské unii požívat vyšší ochrany před případnými odvetnými opatřeními svých zaměstnavatelů. Směrnici, kterou na jaře schválil Evropský parlament a na počátku října t.r. potvrdili ministři spravedlnosti států, vstoupí v platnost 20. den po vyhlášení v Ústředním věstníku Evropské unie. Od tohoto data mají členské státy EU dva roky na začlenění nových pravidel do svých právních předpisů.

 
04. listopadu 2019

On-line souhlas dítěte a podmínky jeho použití

On-line souhlas dítěte a podmínky jeho použití

Děti zasluhují vyšší míru ochrany, jelikož si mohou být méně vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Proto obecné nařízení GDPR vytváří další vrstvu ochrany, pokud jsou zpracovávány osobní údaje dětí. Ta se vztahuje zejména na používání osobních údajů dětí pro účely marketingu nebo vytváření osobnostních či uživatelských profilů a shromažďování osobních údajů týkajících se dětí při využívání služeb nabízených přímo dětem.

 
01. listopadu 2019

Úřad aktualizoval výčet právních předpisů v nejdůležitějších oblastech zpracování osobních údajů

Úřad aktualizoval výčet právních předpisů v nejdůležitějších oblastech zpracování osobních údajů

Poté, co nabylo účinnosti obecné nařízení GDPR, zmapoval Úřad pro ochranu osobních údajů nejdůležitější oblasti, ve kterých poskytují právní základ zpracování osobních údajů právní předpisy. Tento výčet konkrétních právních předpisů (včetně příslušného § zákona) byl zveřejněn rovněž i na webu SMO ČR a nyní zveřejňujeme jeho aktualizovanou verzi, kterou naleznete na webu ÚOOÚ zde.

 
25. října 2019

Úřad předložil k veřejné diskusi metodiku DPIA

Úřad předložil k veřejné diskusi metodiku DPIA

Úřad pro ochranu osobních údajů předložil k veřejné diskuzi návrh metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Posouzení dopadů na ochranu osobních údajů musí podle GDPR provádět správce, jehož záměr související se zpracováním osobních údajů může být z hlediska zásahu do práv a svobod fyzických osob vysoce rizikový.

 
16. října 2019

Výstupy ze školení „Nařízení GDPR v praxi “ konaného 11. října 2019 na pražském magistrátě

Výstupy ze školení „Nařízení GDPR v praxi “ konaného 11. října 2019 na pražském magistrátě

Pražský magistrát v pátek 11. října 2019 navštívilo zhruba 130 účastníků, aby se dozvěděli zkušenosti z aplikace obecného nařízení GDPR v praxi měst a obcí po roce a půl jeho účinnosti. Akci pořádal Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci projektu Centra společných služeb (CSS).

 
10. října 2019

Metodická příručka ke kodexům chování

Metodická příručka ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Metodickou příručku ke kodexům chování. V červnu t.r. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679 a tato metodická příručka na ně reaguje.

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje