Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

Mgr. Vít Křížka, garant rubriky GDPR
mobil: 730 894 854
email: krizka@smocr.cz

16. října 2019

Výstupy ze školení „Nařízení GDPR v praxi “ konaného 11. října 2019 na pražském magistrátě

Výstupy ze školení „Nařízení GDPR v praxi “ konaného 11. října 2019 na pražském magistrátě

Pražský magistrát v pátek 11. října 2019 navštívilo zhruba 130 účastníků, aby se dozvěděli zkušenosti z aplikace obecného nařízení GDPR v praxi měst a obcí po roce a půl jeho účinnosti. Akci pořádal Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci projektu Centra společných služeb (CSS).

 
10. října 2019

Metodická příručka ke kodexům chování

Metodická příručka ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Metodickou příručku ke kodexům chování. V červnu t.r. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679 a tato metodická příručka na ně reaguje.

 
04. října 2019

Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl, že uživatel při prohlížení webových stránek neudělil platně souhlas, pokud na svém zařízení „souhlasil“ s předem zaškrtnutým políčkem. V tomto konkrétním projednávaném případě se jednalo o to, že pokud uživatel aktivuje tlačítko pro účast na reklamní loterii,
 
04. října 2019

Kodexy chování

Obecné nařízení GDPR upravuje v článcích 40 a 41 oblast přípravy a monitorování kodexů chování. Kodex chování definuje základní zásady, postupy a požadavky na zpracování osobních údajů v konkrétním odvětví. Kodex je určen skupině správců nebo zpracovatelů stejného typu (např. cestovní kanceláře, lékaři, pojišťovny, banky apod
 
02. října 2019

Certifikace - vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.

Certifikace  - vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.

Obecné nařízení GDPR upravuje oblast vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů a právě s výkladem těchto ustanovení se objevují nejasnosti a otázky týkající poněkud odlišné terminologie použité v rámci českého překladu, která není v souladu se stávající terminologií používanou v oblasti akreditace.

 
02. října 2019

Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, kterých od účinnosti obecného nařízení GDPR obdržel celkem 600. Nejvíce ohlášených porušení zabezpečení se týkalo úspěšných phishingových útoků, kdy se po napadení informačního systému útočníkovi zpřístupní sami zaměstnanci správce či zpracovatele na základě zavádějícího či podvrženého e-mailu.

 
01. října 2019

Ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů můžete Úřadu i elektronickou formou.

Ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů můžete Úřadu i elektronickou formou.

Úřad pro ochranu osobních údajů doplnil stručný návod pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR. Správce osobních údajů ohlašuje vzniklý bezpečnostní incident (porušení zabezpečení) dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

 
27. září 2019

Fotopasti a ochrana osobních údajů

Fotopasti a ochrana osobních údajů

V poslední době se obce stále častěji dotazují, jestli mohou pro ochranu obecního majetku či sledování míst v přírodě, kde se často vyskytují černé skládky, využívat tzv. „fotopasti“ a zda se na ně vztahují podmínky pro zpracovávání osobních údajů dle obecného nařízení GDPR. 

 
27. září 2019

„Nařízení GDPR v praxi “ – školení SMO ČR a ÚOOÚ 11. října 2019 na pražském magistrátě

„Nařízení GDPR v praxi “ – školení SMO ČR a ÚOOÚ 11. října 2019 na pražském magistrátě

Školení Svazu města obcí České republiky a Úřadu pro ochranu osobních údajů pořádané v rámci projektu CSS proběhne v pátek 11. října 2019  v Praze (Velký zasedací sál Zastupitelstva HMP, budova Nové radnice, Magistrát hl. m. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1) od 10,00 do 14,00 hodin.

 
04. září 2019

Ministerstvo školství zveřejnilo aktualizovanou metodiku ke GDPR pro školy

Ministerstvo školství zveřejnilo aktualizovanou metodiku ke GDPR pro školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo novou metodiku ke GDPR pro školy aktualizovanou na základě poznatků z praxe. Metodiku si můžete stáhnout v příloze anebo na webu MŠMT. Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje