Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

28.02.2018 15:27

Podstata soutěže Knihovna JINAK

Knihovna JINAK je soutěž, která vznikla na Svazu měst a obcí ČR, jehož hlavním cílem je nejen se podílet na legislativě a bojovat za města a obce, ale také města a obce spojovat a vytvářet platformu, kde se mohou města potkávat, informovat, vzdělávat a dále díky Svazu rozvíjet. 


Soutěž probíhá na internetu, konkrétně na facebookovém profilu, kde kdokoliv v rámci soutěže může hlasovat/lajkovat - klikat - na soutěžní obrázek s popiskem knihovny, která chce dát o sobě více vědět, že něco dělá jinak. 
Po soutěži na facebooku následuje seminář, kterého se většinou účastní zástupce SKIPu (Svazu knihovníku a informačních pracovníků) a všechny soutěžní knihovny, kdy zástupci prvních tří vítězných míst mají prostor pro prezentaci toho, co u nich dělají jinak. Podstatou semináře je setkání a poznání se mimo virtuální realitu. Knihovny tak mohou mezi sebou navázat spolupráci a vyměnit si kontakty. 

Téma "JINAK" Svaz podporuje právě v oblasti knihoven a také škol a školek, kde probíhá obdobná soutěž "Škol(k)a JINAK", protože si uvědomuje, že právě v těchto oblastech dělat jen to základní v dnešní době nestačí. A proč se soutěží neinspirovat. 
 
Především u knihoven došlo k obrovskému posunu k přístupu ke čtenáři a půjčování knih se začíná stávat okrajovou službou. V knihovnách se dnes pořádají kurzy, děti si v nich smějí hrát, nově jsou velmi oblíbené deskové hry - i přes strach některých knihovnic hry půjčovat, - bojí se, aby se poztráceli panáčci a kostky - a celkově se knihovna stala místem pro setkání. Skvěle zde probíhá i mezigenerační spolupráce, kdy děti čtou seniorům a obráceně a také dochází něčemu absolutně nemyslitelnému - do některých knihoven smějí i psi!
 
Zatím jsme měli dva ročníky, tedy známe dva vítěze - první ročník vyhrála knihovna v obci Hejná, která má do 150 obyvatel a minulý ročník vyhrála knihovna v Dobříši, která pořádá nespočet aktivit, mezi kterými jsou absolutně unikátní Fantasy víkendy neboli BOok! Cony (Bůk kony), které se již rozšířily do několika knihoven v celé republice. Právě na minulém vítězi, na Městské knihovně v Dobříši je dokonale vidět, co by správná knihovna měla mít - vhodné prostory, neotřelé nápady, skvělý tým a podporující čtenáře…a to nejdůležitější, nebát se něco dělat JINAK. 
 
Jinakost ve skutečnosti není problém, ale naopak cesta, jak osvěžit obor, který může z důvodu celospolečenských změn začít stagnovat a měnit se na mrtvou službu. Tam, kde knihovna opravdu funguje, tam se místo s regály a knihami stalo místem pro setkávání a komunitní život v obci a městě. V zahraničí se v tuto chvíli nejvíce kurzů a aktivit pořádaných městem nebo obcí děje právě v knihovnách, což je potvrzení směru, kterým se některé knihovny i v ČR již vydaly a Svaz je v této činnosti soutěží Knihovna JINAK chce podpořit. 
 
                                                                               Mgr. Jindra Tužilová
autorka soutěže Knihovna JINAK a Škol(k)a JINAK 
garant pro oblast kultury a architektury
 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

SAVE THE DATE - Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Poslanecká sněmovna PČR, Praha

 

 

 

 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje