Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Kultura a architektura

08.02.2016 15:46

Seminář k soutěži KNIHOVNA JINAK

Na podzim roku 2015 se na našich facebookových stránkách uskutečnila soutěž Knihovna Jinak, která měla především propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Nápad na uspořádání soutěže se zrodil během zasedání Kulturní komise, kdy si členové sdíleli své poznatky o vedení knihoven a také o knihobudkách a jejich možných variacích. Asi nejsilnějším impulsem pro uspořádání soutěže byla informace od paní starostky Minárové z Dolního Podluží, která otevírá knihovnu každý den pro děti, jež čekají na autobus do školy a ze školy. Změna jízdního řádu se jejich obce docela citelně dotkla, a tak aby děti nemrzly na zastávce nebo neřádily z nudy, nechává paní starostka knihovnu otevřenou. 

V listopadu se tedy uskutečnila klikací soutěž na facebooku, kam se přihlásilo celkem 24 knihoven, které dokázaly, že trend tmavé stísněné knihovny s nepříjemnou knihovnicí je dávno pryč. Někde se ochutnává víno, jinde se knihovníci převlékají do kostýmů, hraje se divadlo, pořádají se besedy a knihovny jsou především v malých městech a obcích centrem veškerého dění, tedy hned po hospodě.

Na začátku soutěže si všichni mysleli, že fotky z velkých knihoven ve statutárních městech budou mít nejvíce lajků, nicméně opak byl pravdou. Nejvíce lajků získaly knihovny v malých městech a obcích. Vítězná knihovna se nachází v obci Hejná nedaleko Horažďovic a reprezentuje "pouze" 158 obyvatel. Druhou byla knihovna z obce Březina a třetí místo získala městská knihovna v Blatné. Přestože se v knihovnách konají různé akce, všechny, které získaly přední příčky v soutěži, mají něco společného – webové stránky, někdy i facebookové, dobrý knihovní fond a především báječnou kreativní knihovnici a podporu ze stran čtenářů a obce či města.

Abychom podpořili myšlenku soutěže – namotivovat, předat informace "jak jinak?" a také inspirovat, rozhodli jsme se uspořádat seminář k soutěži, na kterém vystoupili zástupci sponzora z advokátní kanceláře AK Forejtová, předseda SKIPu a také vítězné knihovny. Soutěž měla obrovský úspěch a mnoho sdílení, a to i přesto, že zde nebyla žádná výhra, kromě dobrého pocitu pospolitosti a zviditelnění. O to větší překvapení nastalo, když na semináři bylo oznámeno, že společnost Wolters Kluwer věnuje třem vítězným knihovnám publikace a roční licenci ASPI.

Seminář se nesl v krásném příjemném duchu, kdy si zástupci knihoven sdělovali poznatky a zkušenosti, některé knihovnice si pilně zapisovaly nové nápady, jiní si pochutnávali na koláčkách a kávě a všichni se dobře bavili. Úvodního slova se chopila předsedkyně Kulturní komise Květa Halanová, která je zároveň starostkou Jílového u Prahy. Městská knihovna v Jílovém skončila na čtvrtém bramborovém místě, přestože jak sama paní starostka přiznala, lajkovalo se pro jejich knihovnu i v Peru, kde v současné době jedna z dcer studuje. Po paní starostce vystoupil předseda SKIPu Roman Giebisch s fotografickou prezentací nejkrásnějších evropských knihoven, které jsou nejen centry kultury a setkávání, ale také vzdušnými architektonickými skvosty, které vznikly z bývalých brownfieldů a jiných nevyužitých staveb. Prezentace to byla doslova dech beroucí a opět se potvrdil fakt, že je opravdu třeba knihy a knihovny co nejvíce přiblížit lidem, protože oproti škole, lidé do knihoven chodí rádi, když je trochu namotivujete. Kupodivu se v knihovnách i rádi vzdělávají, a proto je evropským trendem k provozu knihoven přidružovat také jazykové a jiné volnočasové kurzy. Stejně jako deskohraní, které se stává velmi populární, přestože se knihovnice "bojí, že děti ztratí ty panáčky," jak vtipně parafrázoval obavy kolegyň pan Giebisch.

Po panu předsedovi vystoupila paní doktorka Forejtová z AK Forejtová, která není jen sponzorem a právničkou, ale také proděkankou pro mezinárodní vztahy a vedoucí katedry ústavního a evropského práva na Západočeské univerzitě. Se svou kanceláří se rozhodla soutěž podpořit už z toho důvodu, že má ráda knihy: "Studenty s notebookem mám ráda, studenty s knihou mám také stejně ráda, ale knihy mi prostě voní víc." Přítomným nabídla služby v obchodním, občanském a správním právu a také v právu trestním, které snad přítomní nevyužijí, jak s nadějí v hlase podotkla. Také za univerzitu nabídla spolupráci v česko-německém přeshraničním projektu, který je určený především obcím v Plzeňském kraji.

Po paní proděkance vystoupili zástupci vítězných knihoven, kteří představili, co dělají u nich jinak, a jak se jim daří dostat čtenáře do knihovny. Pan starosta Habáň z Březiny všechny přítomné seznámil s nadupaným programem pro rok 2016 a mladá krásná knihovnice Hana Hrabáková z Hejné, vítězné knihovny, přiznala, že přístup všech se změnil ve chvíli, kdy knihovna prošla rekonstrukcí a zvědavost přilákala čtenáře a hlavně děti do nových prostor.

Svaz měst a obcí není pouze připomínkovým místem a neřešíme pouze novely zákonů, ale také propojujeme naše členy, sdílíme a pomáháme získávat příklady dobré praxe. Smyslem soutěže byla touha zjistit, jak to jinde dělají jinak, a jak bychom mohli tyto informace předat do území a facebook se ukázal být tím nejlepším médiem. Pokud vaše knihovna či obec má facebook, dejte lajk stránkám Svazu měst a obcí. Dozvíte se tak jako první o nových akcích, seminářích, o problémech, které řešíme a jednáních, na kterých se aktuálně nacházíme. Obci Hejná, Březina a městu Blatná se jejich facebooková aktivita vyplatila. Děkujeme, že nás sledujete a že sdílíte informace. A těšíme se na další kolo soutěže Knihovna Jinak, které se uskuteční opět na podzim 2016.

Více fotografií z akce naleznete na facebooku.

 
Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné
Knihovnice Hana Hrabáková z Hejné
Vítězné knihovny obdržely od společnosti Wolters Kluwer licenci ASPI na rok zdarma!
Koláž vítězných knihoven Koláž vítězných knihoven
Koláž vítězných knihoven
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje