Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Obec obci

31.08.2011 15:56

MČ Praha-Libuš vzdělává cizince ze třetích zemí v české legislativě

Máte na svém území větší počet cizinců? Nedaří se vám je začlenit mezi ostatní občany v souladu s právními zvyklostmi této země? Zkuste to jako my. MČ Praha-Libuš je v široké veřejnosti známa vietnamskou velkotržnicí Sapa. V důsledku toho disponuje největší koncentrací vietnamské komunity v České republice. Vzájemné soužití není lehké a přináší řadu problémů. Radnice se k tomu postavila čelem - vypracovala projekt, požádala o grant z Evropského sociálního fondu a uspěla. Její projekt vychází z předpokladu, že cizinec, který chce v této zemi dlouhodobě žít, podnikat a pracovat, musí dodržovat české zákony. 

„Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce“ je mezinárodní integrační projekt, který městská část realizuje od prosince roku 2010. Je financován z ESF a Státního rozpočtu ČR. Jedná se o pilotní projekt, který bude probíhat do roku 2013. V jeho průběhu MČ Praha-Libuš testuje a uvádí do praxe nový produkt: Speciální modulově zaměřený šestiměsíční program vzdělávání pro cizince ze třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem (zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ), s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladu s právním řádem České republiky. 

Účastníci se během školení od zkušených lektorů – odborníků na daná témata dozvědí, jaké právní předpisy musí dodržovat, aby jejich pobyt a pracovní aktivity nebyly v rozporu s českými zákony. Obsahem půlročního školení, které spočívá ve 24 hodinách výuky, 3 hodinách konzultací a v závěrečném mezinárodním workshopu zaměřeném na sdílení zkušeností, je tak především seznámení se s daňovou legislativou, s legislativou upravující podnikání a obecně pobyt cizinců v ČR. Účastníci získají znalost předpisů v potravinářském a nepotravinářském sektoru, v obchodě, ve službách a ve stavebně montážních pracích.

Jaké jsou poznatky z prvního běhu?  

MČ má za sebou první běh, který začal v březnu. Byl určen výhradně vietnamským účastníkům – kvůli početnosti této komunity v místě a také díky dobré spolupráci se Svazem Vietnamců v ČR, který je jedním z partnerů projektu. Celkem se do projektu přihlásilo 146 osob, 88 mužů a 56 žen. Úspěšně jej zakončilo 87 Vietnamců, 37 z nich s vynikajícími výsledky. 

V prvním běhu převažovali zaměstnanci, méně bylo podnikatelů – fyzických osob a nejméně bylo podnikatelů se zaměstnanci. Různorodost ve složení se projevila v docházce, která byla zejména ve skupině, kde převažovali zaměstnanci, velice nevyrovnaná, protože měli problém uvolnit se z práce u svých zaměstnavatelů – přestože školení probíhalo ve večerních hodinách, od 18.30 do 21.30 hod. Velice vyrovnanou docházku měla naopak skupina, v níž převažovaly ženy, které přistoupily ke vzdělávání velmi odpovědně, i když to pro ně znamenalo, že si s sebou na přednášky braly svoje děti. 

Velmi rozdílná byla i úroveň právního povědomí účastníků. Všeobecně lepší znalosti základní české legislativy, jako jsou obchodní a občanský zákoník či daňové zákony, projevovali podnikatelé – zaměstnavatelé. Pro zjištění zpětné vazby, tj. toho, zda účastníci porozuměli přednášené problematice, dostali po každém školení dotazník. Bylo rozdáno 403 dotazníků, 401 bylo odevzdáno. Pouze 47 dotazníků nebylo správných. A nejvíce nesprávných opovědí bylo právě z oblasti potravinářské legislativy a ze zákona o pobytu cizinců. Velký ohlas mělo školení kolem registračních pokladen a také školení jak používat výpočetní techniku, během něhož mohli účastníci na počítačích přímo pracovat – pro některé to bylo poprvé. 

Navazuje druhý běh 

Projekt pokračuje od září druhým během, který vedle Vietnamců počítá již i s rusky mluvícími a čínskými účastníky. Během tří let realizace projektu bude proškoleno v právních předpisech této země 500 cizinců ze třetích zemí. Velmi náročný je zejména pro lektory, kteří musí obsah školení neustále upravovat na základě získaných zkušeností a reakcí od účastníků. Naprostou nezbytností se ukázalo být doplňovat přednášky co největším množstvím příkladů z praxe, aby došlo k dokonalému pochopení přednášených problematik. Účast v projektu nevyžaduje znalost českého jazyka, školení je tlumočeno do jazyků účastníků. Lektory zajišťuje český partner projektu a zároveň jeho odborný garant, Středočeská asociace manažerek a podnikatelek. 

Vraťme se ale na počátek... 

Při realizaci projektu „Všichni společně na trhu práce“ může MČ Praha-Libuš využívat zkušeností zahraničních partnerů, kterými jsou její partnerská města Caudebec-les-Elbeuf, Francie, a Vigarano Mainarda, Itálie. Právě proto je každý šestiměsíční kurz zakončen mezinárodním workshopem, na němž si účastníci kurzu, lektoři, pozvaní tuzemští i zahraniční odborníci vyměňují zkušenosti s integrační a imigrační politikou svých zemí. A právě proto MČ Praha-Libuš realizuje projekt v rámci II. výzvy Mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, s rozpočtem téměř 6 miliónů korun. Cesta k jeho získání nebyla lehká a krátká. Jen příprava projektu trvala skoro rok a další půlrok probíhal několikakolový výběr projektů v rámci této výzvy na MPSV ČR. Úsilí ale stálo za to. Protože, jak řekl starosta městské části Jiří Koubek na slavnostním předávání certifikátů během ukončení 1. běhu projektu: „Předáváme desítkám cizinců osvědčení za to, že se seznámili se základní legislativou v oblasti služeb, potravinářského i nepotravinářského obchodu, hostinských a ubytovacích služeb. Věříme, že absolventi, kteří se stávají prvními vlaštovkami, které tento projekt vypouští do světa, jsou nadějí a příslibem, že negativních zpráv o areálu Sapa a komunitě v něm bude co nejméně“

MČ Praha-Libuš se ráda o své zkušenosti z tohoto projektu a obecně s integračními aktivitami podělí s městy a obcemi, které o to projeví zájem. Pište na: pjedlickova@praha-libus.cz.

 PhDr. Pavla Jedličková
k
oordinátorka projektu
zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku MČ Praha-Libuš

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

SAVE THE DATE - Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Poslanecká sněmovna PČR, Praha

 

 

 

 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje