Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

25.10.2017 20:56

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví

Podzimní plenární zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy. V úvodu plenárního zasedání proto vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna, který členy Kongresu seznámil s plněním priorit, jež si ČR v rámci svého předsednictví vytyčila. Náměstek Mlsna ve svém projevu zdůraznil, jak je důležité podporovat demokracii na místní a regionální úrovni a reformu veřejné správy. V této souvislosti upozornil zejména na nové „Pokyny pro občanskou participaci v politickém rozhodování“, jež přijal Výbor ministrů Rady Evropy v září 2017. Vedle několika mezinárodních politických témat, jako je např. současná situace ve Španělsku, boj proti radikalismu či migrační krizi, se náměstek Mlsna rovněž ve svém projevu zaměřil na úlohu místních orgánů v boji proti korupci a uvítal snahy Kongresu v oblasti zajištění transparentnosti, odpovědnosti a etiky na místní a regionální úrovni.

Paralelně k plenárnímu zasedání Kongresu se uskutečnila schůzka členů české delegace do Kongresu s náměstkem Mlsnou a velvyslancem a stálým představitelem ČR při Radě Evropy Emilem Rufferem. Účastnici jednání diskutovali jak současnou situaci pozastavení platby příspěvků Ruské federace do rozpočtu Rady Evropy v důsledku omezení hlasovacího práva ruské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy či proběhlé referendum o nezávislosti v Katalánsku, ale i vnitrostátní záležitosti, jako je problematika GDPR.

V rámci českého předsednictví Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR zajistil pro členy Kongresu a širokou veřejnost doprovodný kulturní program v podobě výstavy nazvané „Památky mého kraje“. Uvítací slovo za Svaz měst a obcí ČR na slavnostním zahájení výstavy pronesl místopředseda pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který ve svém projevu mimo jiné zdůraznil význam Rady Evropy nejen pro Českou republiku, ale i pro české samosprávy. Ukázku českého folklóru v podobě lidových a populárních písní zajistil Dětský pěvecký sbor Pomněnky Děčín. Slavnostní zahájení výstavy doprovázela ochutnávka českých lokálních produktů značky Klasa, jež pro tuto příležitost poskytl Státní zemědělský intervenční fond.  Během třídenního plenárního zasedání byl rovněž pro členy Kongresu k dispozici propagační stánek o ČR a její územní samosprávě, kde zaměstnanci Svazu a Asociace krajů ČR mimo jiné poskytovali informace o systému veřejné správy v ČR včetně systému územní samosprávy. Kulturní program včetně zajištění propagačního stánku byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ústředním tématem třídenního plenárního jednání pak byla otázka úspěšné integrace migrantů na místní a regionální úrovni, v jejímž rámci se konala diskuse o dětských migrantech bez doprovodu, jež přicházejí do evropských měst. Zpravodaj Yoomi Renström ze Švédska upozornil, že pokles počtu dětských migrantů v Evropě v letošních statistikách je způsoben zpřísněním mechanismů filtrování migrantů, k reálnému poklesu tak ve skutečnosti nedochází. V rámci diskuse vystoupili tři dětští uprchlíci ze Sýrie, Somálska a Afghánistánu, kteří přišli do Evropy jako nezletilí. Tito uprchlíci potvrdili, že integrační opatření jim pomohla pokračovat ve studiu a uspět v hostitelské zemi (Německo, Švédsko a Francie). Během následující diskuse členové Kongresu ocenili osobní úsilí těchto mladých lidí a znovu zdůraznili potřebu mobilizace místních a regionálních samospráv za účelem zvýšení počtu pěstounských rodin, zabránění obchodování s dětmi a vytvoření záchytného systému pro dětské uprchlíky v podobě mentorů/průvodců. Členové Kongresu se shodli, že k efektivnímu začlenění dětských uprchlíků do společnosti napomáhají místní platformy zprostředkující styk migrantů s místními obyvateli.

Vedle toho se Kongres zabýval stavem demokracie na místní a regionální úrovni v Srbsku, Itálii a Švýcarsku. Rovněž byla představena současná situace v Mostaru v Bosně a Hercegovině a doporučení Kongresu plynoucí z monitorovací mise místních voleb ve Finsku. Třídenní plenární zasedání uzavírala diskuse týkající se boje proti korupci a prezentace dosažených úspěchů iniciativy Kongresu nazvané „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW)“, k níž se může připojit jakékoli město či obec a která v letošním roce slavila své desetileté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v říjnu každého roku zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW.

33. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení: za Komoru místních samospráv starosta města Šumperk Zdeněk Brož, starostka obce Liběšice Alena Knobová, náměstkyně primátora statutárního města Pardubice Helena Dvořáčková; a za Komoru regionů: zastupitelka Středočeského kraje Marie Kaufmann, zastupitel Zlínského kraje Aleš Dufek a radní kraje Vysočina Martin Hyský.

 

Mgr. Šárka Řechková
Tajemníce české delegace do Kongresu

 

 

Dotace na tento projekt byla poskytnuta
ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 
33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví  

 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje