Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

27.05.2017 15:42

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii ČR převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, v mezinárodní organizaci, která již od svého vzniku v roce 1949 výrazně podporuje hodnoty a principy svobodné společnosti. ČR přebírá do 15. listopadu 2017 zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Poradním orgánem Rady Evropy je Kongres místních a regionálních samospráv (orgánů), jenž sehrává nezastupitelnou úlohu při podpoře místní a regionální demokracie, zlepšování místní a regionální správy a posilování orgánů samosprávy. V Kongresu má své zastoupení i ČR. Delegace do Kongresu je tvořena 14 zástupci místní a regionální samosprávy, konkrétně 4 stálými členy a 3 náhradníky v Komoře místních samospráv, jež nominuje Svaz měst a obcí ČR, a 3 řádnými členy a 4 náhradníky v Komoře regionů, které nominuje Asociace krajů ČR.  

V souvislosti s předsednictvím ČR v Radě Evropy je ze strany Kongresu vyžadováno rovněž aktivní zapojení české územní samosprávy, neboť dle zavedených zvyklostí národní delegace a zastřešující asociace územních samospráv předsedající členské země vždy představují během předsednictví zvláštnosti a specifika své země, zavedené inovace či příklady dobré praxe formou konferencí, seminářů, workshopů a kulturních doprovodných akcí.

ČR si vytyčila pět priorit, na něž je navázána řada akcí v gesci nejen jednotlivých resortů, ale i v gesci územní samosprávy zastupované Svazem měst a obcí ČR jako tajemníkem delegace do Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, a to (podrobněji pak v souboru ke stažení):

  1. ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám a podpora rovnosti mužů a žen,
  2. posilování právního státu,
  3. podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě,
  4. podpora vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností,
  5. spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi.

S územní samosprávou se pojí třetí z výše zmíněných priorit. ČR se v rámci této priority zavazuje, že bude během předsednictví podporovat rozvoj místní a regionální demokracie se zaměřením na podporu řádné správy na místní a regionální úrovni a inovačních nástrojů, které by usnadnily obcím a regionům vyrovnat se účinněji se současnými výzvami. Cílem bude podpora sdílení znalostí a zkušeností ohledně reforem veřejné správy a podpora participativní demokracii jako klíčového prvku občanské angažovanosti ve veřejném životě na místní a regionální úrovni.

V rámci předsednictví ČR v Radě Evropy Svaz měst a obcí ČR s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála hostí zasedání Byra Kongresu ve dnech 15. – 16. června 2017 v Brně. Program zasedání Byra Kongresu bude obohacen o doprovodný seminář na téma „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, který bude předcházet samotnému zasedání Byra dne 15. června 2017 a bude otevřen široké veřejnosti. Během 33. plenárního zasedání Kongresu ve Štrasburku ve dnech 18.-20. října 2017 pak Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR připravuje prezentaci o ČR a jejích územních samosprávách ve formě propagačního stánku a foto výstavy.

 

Mgr. Šárka Řechková, SMO ČR, tajemnice české delegace do Kongresu 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje