Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

24.07.2017 11:18

Svaz v rámci českého předsednictví v Radě Evropy hostil zasedání Byra Kongresu v Brně

Již podruhé v historii Česká republika (dále také ČR) předsedá Výboru ministrů Rady Evropy, instituci, která již od svého vzniku v roce 1949 výrazně podporuje hodnoty a principy svobodné společnosti. Je tomu však poprvé, kdy se do českého předsednictví vedle jednotlivých rezortů aktivně zapojila také místní a regionální samospráva, jež má své zastoupení v podobě 14členné delegace v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy (dále jen Kongresu), poradním orgánu Rady Evropy. V rámci českého předsednictví Svaz měst a obcí ČR s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR a pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála hostilo dvoudenní zasedání Byra Kongresu ve dnech 15. – 16. června 2017 v Brně. Samotnému zasedání Byra Kongresu předcházel seminář na téma „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, jenž se konal dne 15. června 2017.

Mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“ určený pro širokou veřejnost byl rozdělen do dvou bloků, v němž diskutovali jak domácí, tak zahraniční odborníci z různých sektorů. Seminář zahájil jménem Svazu měst a obcí ČR místopředseda pro evropské záležitosti Svazu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který ocenil snahu Kongresu řešit současné migrační tlaky ve vztahu k místním a regionálním samosprávám a zároveň zdůraznil, že situace je řešitelná pouze v případě, že budou spolupracovat všechny úrovně veřejné správy – stát, kraje, města, obce, neziskový sektor i akademická sféra. Předseda Komory místních samospráv Kongresu Anderse Knape navázal na svého předřečníka s tím, že Evropa jednoznačně potřebuje dlouhodobou integrační politiku, která pomůže imigrantům, ale i místním obyvatelům. Dle něj společným zájmem musí být rychlá a bezproblémová integrace, jinak by sociální napětí ve společnosti mohlo mít vážné následky. Je proto třeba si naslouchat a zapomenout staré křivdy.

Cílem prvního bloku semináře byla výměna zkušeností a identifikace nástrojů, které místní a regionální samosprávy využívají při začleňování skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením (např. dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se závislostmi, lidé zatížení exekucí, lidé bez domova, osoby se závislostí apod.). V rámci panelové diskuse vystoupil Martin Freund (člen Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna a zastupitel města Brna), Petr Pospíšil (starosta obce Zastávka u Brna a předseda Pracovní skupiny pro sociální začleňování SMOČR), Gabrielle Neff (předsedkyně Výboru pro aktuální záležitosti Kongresu), Rada Soukupová (zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování), Lucie Škvaridlová (koordinátorka sociálního začleňování Magistrátu města Ostrava) a Karel Čada (Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy).

Druhý panel semináře byl zaměřen na problematiku integrace cizinců a imigrantů s cílem sdílet nejen zkušenosti z praxe, ale především identifikovat nástroje, jež místní a regionální samosprávy využívají při začleňování národnostních menšin. V panelové diskusi vystoupil Antonín Kuchař (místostarosta města Kyjov a předseda Bezpečnostní komise SMOČR), Petr Pospíšil (starosta obce Zastávka u Brna a předseda Pracovní skupiny pro sociální začleňování SMOČR), Helena Dluhošová (vedoucí Oddělení integrace a informací z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra), Gunn-Marit Helgesen (předsedkyně Komory regionů Kongresu) a Zuzana Lenhartová (výzkumná pracovnice Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání z Masarykovy univerzity a koordinátorka spolku Pomáháme lidem na útěku).

V rámci panelové diskuse padala i zajímavá statistická čísla. Zatímco počet cizinců se živnostenským oprávněním v České republice byl v letech 2014 a 2015 stabilní – šlo o zhruba 83 000 lidí, zahraničních zaměstnanců přibývá. V roce 2016 jich bylo 382 889, což je o 59 645 víc než v roce 2015 a o 142 647 víc než v roce 2007. Většina lidí, kteří na tuzemském trhu práce našli zaměstnání, byla ze zemí Evropské unie a Švýcarska, loni se jednalo o 74,2 %, tedy 284 148 lidí. Dominovali občané Slovenska (161 559), následovali lidé z Rumunska (31 522), Polska (31 355) a Bulharska (25 784). Z občanů třetích zemí bylo v roce 2016 nejvíc zaměstnanců z Ukrajiny (54 571). Následovali občané Ruska (8 290) a Vietnamu (6 565).

Ze semináře jednoznačně vyplynulo, že sociálně vyloučených lidí přibývá nejen v České republice. Problém má mnoho podob a týká se různých skupin obyvatel. Složitá finanční situace se prohlubuje například v kontextu s dojížděním za prací, nízkými důchody, a tedy s malými příjmy seniorů, nedostatkem bytů pro sociálně slabé apod. Pomoci situaci by mohlo mimo jiné řešit vyšší a adresné vzdělání odpovídající potřebám trhu práce. Dále také sociální práce či rozumné řešení sociálního bydlení. Seminář rovněž ukázal, že integraci jako takovou lze věcně a v klidu prodiskutovat i řešit napříč evropskými samosprávami, přestože se jedná o kontroverzní téma jak v ČR, tak v Evropě.

První den zasedání Byra Kongresu uzavřela oficiální recepce, jež se konala v prostorách Rytířského sálu Nové radnice města Brno, kde se setkali členové Byra Kongresu se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva vnitra. Po oficiálních projevech doprovázených předáním darů pokračovala neformální diskuse mezi zástupci českých a evropských samospráv. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek u této příležitosti předal předsedkyni Kongresu jménem Svazu měst a obcí ČR skleněnou vázu s vyrytým věnováním z dílny Artcristal Bohemia.

Téma integrace rovněž zaznělo na tiskovém setkání dne 16. 6., jež Svaz v úzké spolupráci s Magistrátem města Brna u příležitosti zasedání Byra Kongresu v Brně uspořádal. Dle slov primátora statutárního města Brna Petra Vokřála aktuální vlna migrace Brno míjí. Dle něj aktuálnějším tématem jsou pro město Brno sociální aspekty migrace, a to např. bezdomovectví či obchod s chudobou, se kterými město bojuje. Město proto realizuje celou řadu projektů a čerpá inspiraci od zahraničních kolegů z Kongresu. Místopředseda pro evropské záležitosti Svazu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek uvedl, že Svaz vnímá Kongres jako významného partnera, který je správcem dodržování Charty místní samosprávy, kterou ČR před 20 lety podepsala. Předsedkyně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy Gudrun Mosler-Törnström představila činnost této instituce a upozornila, že Kongres často řeší i kontroverzní témata, jako je právě migrace a integrace, a že je zcela zásadní se od sebe navzájem učit a naslouchat si. Na tiskovém setkání byla zastoupena i krajská samospráva. Předsedkyně komise pro zahraniční spolupráci Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová uvedla, že i z pohledu Asociace krajů spolupráce v regionech funguje, ale že mezi vládou a zbytkem jsou jisté rezervy, a proto je potřeba usilovat o to, aby se Asociace stala povinným připomínkovým místem. Dle hejtmanky Středočeský kraj se umístil na čtvrtém místě pomyslného žebříčku počtu cizinců v ČR (65 tis., především Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci a Bulhaři), přičemž tito cizinci pracují a nejsou s nimi problémy. Ve Středočeském kraji stejně jako v Brně rovněž platí, že uprchlíci v místě zůstat nechtějí a odjíždějí z ČR do jiných zemí. A to i přes to, že region je připraven uprchlíky přijmout, jak ukázalo například cvičení v kontextu s migranty nebo snižující se počet klientů zařízení pro migranty v Bělé Jezové poblíž Mladé Boleslavi. Obdobnou zkušenost má také celý Jihomoravský kraj. V něm jako v ekonomicky silném regionu roste význam vědy, výzkumu a inovací. Na oblast chybí odborníci, pomáhají tak experti ze zahraničí. Dle hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka v roce 2009 vzniklo v Jihomoravském kraji Centrum na podporu integrace cizinců, které se do roku 2015 postaralo o 10 000 lidí ze zahraničí. Jde o projekt za deset milionů korun, a protože se osvědčil, kraj v něm pokračujeme i nadále. Do roku 2019 se do Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců II investuje dalších 22 milionů korun. Cílem Jihomoravského kraje je, aby v něm cizinci nejen krátkodobě pracovali nebo studovali, ale aby se zde i usadili, založili rodiny a fungovali i v dalších letech. Jednou z forem podpory jsou například bezplatné jazykové kurzy.

Na tiskové setkání navázala uzavřená diskuse členů Byra se zástupci hostitelských orgánů. Členové Byra Kongresu se zajímali o zhodnocení stavu místní a krajské demokracie v ČR, tj. jakým problémům a výzvám místní a krajské samosprávy čelí a jak se s těmito výzvami vypořádávají.

Za Svaz měst a obcí ČR se diskuse zúčastnil místopředseda Svazu pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, výkonný ředitel Svazu a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal, vedoucí české delegace do Kongresu a starosta města Šumperk Zdeněk Brož a primátor statutárního města Brno a člen české delegace do Kongresu Petr Vokřál. Krajské samosprávy reprezentovala zástupkyně vedoucího české delegace do Kongresu a zastupitelka Středočeského kraje Marie Kaufmann. Diskuse se rovněž účastnil Stanislav Kadečka jako člen expertní skupiny Kongresu pro Chartu místní samosprávy, jehož do této funkce nominoval Svaz měst a obcí ČR. V rámci diskuse představili zástupci Svazu tři klíčové oblasti, které jsou v současnosti prioritou pro české samosprávy, a to: nezávislost rozhodování místní samosprávy, financování přenesené působnosti a kontrola činnosti místní samosprávy. Zatímco nezávislost rozhodování místních samospráv v ČR je dle zástupců českých měst a obcí na dobré úrovni, zajišťování finančních zdrojů pro výkon přenesené působnosti je z jejich strany vnímáno jako problematické, stejně tak jako křížové a duplicitní kontroly ze strany státu zaměřené na výkon činnosti municipalit. Zástupkyně vedoucího delegace do Kongresu Marie Kaufmann představila priority Středočeského kraje. Na závěr poznamenala, že monitorovací mise Kongresu zaměřená na úroveň demokracie na místní a regionální úrovni v ČR, jež se uskuteční příští rok (2018), představuje příležitost pro rekapitulaci plnění hlavních bodů Charty místní samosprávy ze strany České republiky. Členi Byra se zajímali rovněž o metody zapojování mládeže do rozhodování obce a genderovou vyváženost obecních a krajských zastupitelstev včetně dostupných nástrojů pro zapojování žen do komunální politiky.

Po skončení uzavřeného jednání Byra Kongresu se zahraniční hosté zúčastnili pěší prohlídky centra města a prohlídky vily Tugendhat. Doprovodný program již pouze korunoval tuto výjimečnou mezinárodní akci, za kterou Svaz měst a obcí ČR jako organizátor sklidil ze strany Byra Kongresu v čele s předsedkyní Kongresu Gudrun Mosler-Törnström vřelé poděkování.

Kongres místních a regionálních orgánů je poradním orgánem Rady Evropy. Řeší nejdůležitější problémy samospráv, konzultují se s ním veškeré právní texty, které se týkají územně samosprávných celků. Jde o celoevropské politické shromáždění, které tvoří 636 volených členů s mandátem z místních nebo regionálních voleb. Mohou to tedy být zastupitelé, starostové, hejtmané apod.

Úlohou Kongresu je hájit místní a regionální demokracii, působit na zlepšení vládnutí na místní a regionální úrovni a posilovat samosprávy. Mimořádnou pozornost Kongres věnuje dodržování principů obsažených v Evropské chartě místních samospráv. Podporuje procesy decentralizace a přeshraniční spolupráci mezi obcemi a regiony. V Kongresu má Svaz měst a obcí ČR čtyři stálé členy a tři náhradníky a Asociace krajů ČR tři stálé členy a čtyři náhradníky.

Zapojení samospráv v rámci českého předsednictví bude završeno během 33. plenárního zasedání Kongresu ve Štrasburku ve dnech 18.-20. října 2017 prezentací ČR a jejích územních samosprávách ve formě propagačního stánku a foto výstavy, kterou Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR v současné době připravuje.

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice delegace ČR do Kongresu

 
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Seminář Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Večerní recepce Večerní recepce
Večerní recepce
Večerní recepce Večerní recepce
Večerní recepce
Večerní recepce Večerní recepce
Večerní recepce
Tiskové setkání Tiskové setkání
Tiskové setkání
Tiskové setkání Tiskové setkání
Tiskové setkání
Tiskové setkání Tiskové setkání
Tiskové setkání
Tiskové setkání Tiskové setkání
Tiskové setkání
Tiskové setkání Tiskové setkání
Tiskové setkání
Diskuse s členy Byra Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra Diskuse s členy Byra
Diskuse s členy Byra
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje