Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

MEPCO

 

Vznik a poslání 

Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO) bylo založeno v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí České republiky a VNG International – Agentury pro zahraniční spolupráci Nizozemské asociace měst.

Jeho posláním je podporovat zejména místní a krajské samosprávy v České republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy a při jejich zapojení do mezinárodních projektů a iniciativ. MEPCO se dlouhodobě snaží nabízet české zkušenosti v oblasti dobrého vládnutí také v rozvojových oblastech převážně jihovýchodní a východní Evropy.

Projekty v České republice

V tuzemsku MEPCO jako první v ČR úspěšně zavedlo systém řízení strategie pomocí metody BSC ve městě Vsetín, nyní v zavádění metody pokračuje v dalších organizacích. Bylo zpracovatelem integrovaných plánů rozvoje několika měst a také řady strategických dokumentů spjatých s čerpáním evropských dotací.

V současné době MEPCO realizuje městské projekty zaměřené na zavádění Smart Administration s využitím prostředků ESF. Je také jedním z řešitelů projektu Vzdělaný zastupitel, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky.

Přehled významných projektů (klient, donor):

 

Dílna kompetencí Magistrátu města Most, 2010-2012 (Statutární město Most, městský rozpočet/ESF)

Cílem projektu je zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Most prostřednictvím aplikace kompetenčního modelu. Projekt dále umožní provedení kompetenčního auditu ve vazbě na procesy nastavení plánů vzdělávání a vytvoření tzv. zaměstnaneckých karet. Prostřednictvím objektivizovaného přístupu k rozvoji a hodnocení zaměstnanců dochází k přesnějšímu a kvalitnějšímu nastavení vzdělávacích plánů pro zaměstnance. To kromě samotné vzdělanostní úrovně pozitivně ovlivňuje i jejich spokojenost a motivaci.

Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště, 2010-2013 (Město Uherské Hradiště, městský rozpočet/OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Záměrem projektu je rozvoj procesů strategického plánování s důrazem na využití metody řízení kvality Balanced Scorecard (BSC). V praxi to představuje zejména provedení analýzy současného stavu ve vazbě na strategický proces, tvorbu metodiky a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města spolu s nastavením odpovídajících indikátorů, jako i implementaci technické podpory. Součástí projektu jsou také související vzdělávací aktivity pro vedoucí odborů, volené představitele a jednotlivé uživatele.

Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice, 2010-2013 (SMO ČR, SMO/ESF)

Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacího programu a zprovoznění systému komplexních služeb pro zvýšení efektivity, transparentnosti a kvality rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí. Hlavní cílovou skupinou jsou místní zastupitelé. Mezi hlavní projektové aktivity patří zejména příprava a realizace školení pro zastupitele (včetně e-learningových a on-line kurzů), zřízení a provoz informačně-poradenského centra pro zastupitele nebo vytvoření platformy pro sdílení dobré praxe.

 

Mezinárodní projekty

Na poli mezinárodních projektů je MEPCO aktivní již od svého založení. Ve svých počátcích se jeho odborníci účastnili například řízení Fondu pro reformu veřejné správy (PHARE) při Ministerstvu vnitra Rumunska. V rámci mezinárodního projektu LARA Toolbox v programu INTERACT pak přispívali ke schopnosti obcí nacházet vhodná projektová témata a čerpat prostředky z evropských fondů.

Aktuálně je MEPCO zodpovědné za řízení účasti českých partnerů ve třech projektech spolufinancovaných z OP Nadnárodní spolupráce v celkovém objemu zhruba 6,5 milionu euro. Aktivity jsou zaměřeny na podporu podnikání na úrovni měst, místní politiku zaměstnanosti, migraci či spolupráci vysokých škol s inovačními podniky.

V příhraničním projektu PRO 2013+ MEPCO analyzuje potenciál česko-rakouské spolupráce různých aktérů v kraji Vysočina a vytváří tak cenný podklad pro programové období 2014-2020.

Společně se Svazem měst a obcí je MEPCO nositelem jednoletého rozvojového projektu v Moldavsku, jehož cílem je přispět k efektivní decentralizaci tamní veřejné správy, posílit roli měst a obcí při výkonu samosprávy a rozvíjet platformu řízenou moldavskou asociací měst CALM.

MEPCO několikrát do roka organizuje studijní cesty do České republiky pro představitele měst, asociací, neziskových organizací či ministerstev. Tyto a jiné mezinárodní aktivity jsou z velké části financovány Českým svěřeneckým fondem OSN, programem EuropeAid, případně dalšími donory.

Přehled významných projektů (klient, donor):

 

Zvyšování kapacity Kongresu místních samospráv v Moldavsku (CALM) – přenos české zkušenosti, 2011-2012 (UNDP Český svěřenecký fond)

Cílem projektu je přenesení českých zkušeností v oblasti řízení asociace místních samospráv. V průběhu týdenní studijní stáže v ČR a tří seminářů v Moldavsku představí čeští experti svým moldavským kolegům dobrou praxi v oblasti reformy veřejné správy a decentralizace v ČR a roli Svazu měst a obcí České republiky v tomto procesu.

PRO 2013+, Analýza sítí a potenciálů kraje Vysočina, 2011-2013 (Kraj Vysočina, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko)

Projekt Analýza sítí a potenciálů kraje Vysočina v sobě zahrnuje tři fáze zpracování. V rámci první fáze – analýza sítí – budou identifikovány sítě přeshraničního charakteru v krajích Vysočina a Dolní Rakousko, které realizují aktivity trvalejšího charakteru (např. v oblasti hospodářství, pracovního trhu, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, kultury apod.). Následně bude proveden jejich kvalitativní průzkum formou dotazníkového šetření a zpracována analýza v českém a německém jazyce. Druhá fáze – analýza potenciálů – bude vycházet ze zjištění v první fázi a v jejím rámci bude zpracována SWOT analýza přeshraniční spolupráce v regionu a budou navrženy strategické zásady a klíčové projekty přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020. Třetí fáze představuje zpracování závěrečné zprávy a sjednocení výsledků práce s ostatními zhotoviteli z Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje.

Re-Turn – Regiony těžící z navracejících se migrantů, 2011-2014 (Rekvalifikační a informační centrum Most, IOM Praha, OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa)

Projekt Re-Turn má dva hlavní cíle. Na jedné straně se snaží vyhledat a přilákat zpět ty migranty, kteří odešli z chudších regionů do bohatších evropských zemí za prací. Na druhé straně je jeho cílem využít potenciál a nové dovednosti již navrátivších se migrantů k rozvoji jejich domovských regionů. V průběhu projektu budou nejprve zmapovány migrační toky ve střední Evropě a bude vytvořena internetová platforma s vizualizacemi těchto trendů. Následně budou vyvinuty a otestovány nástroje a služby usnadňující integraci navrátivších se migrantů (one-stop-shop, rekvalifikační kurzy aj.) a na závěr bude zpracována nadnárodní strategie a přijat společný akční plán, který usnadní implementaci nástrojů vyvinutých v předchozích fázích projektu.

Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji, 2010-2012 (Ministerstvo práce a sociálních věcí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Cílem projektu je vybudovat regionální tematickou síť s národním i mezinárodním přesahem, která prostřednictvím výměny zkušeností se zahraničními partnery z Nizozemska a Velké Británie vytvoří sborník procesních inovací v následujících oblastech: poradenská práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání, příprava programů pro cílovou skupinu, spolupráce při řešení postavení cílových skupin na trhu práce a úlohy místní samosprávy při tvorbě koordinovaných programů a procesů pro cílové skupiny. Primární cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci úřadů práce, městských úřadů a magistrátů a NNO – tedy poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji. Sekundární cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Přenos českých zkušeností a znalostí v oblasti dobrého místního vládnutí za účelem posílení efektivity a demokratičnosti obecních zastupitelstev v Černé Hoře, 2010-2011 (UNDP Český svěřenecký fond)

Cílem 11měsíčního projektu bylo posílení efektivity, demokratického fungování a aktivní role černohorských zastupitelstev prostřednictvím přenesení dobré praxe z České republiky v oblasti místní samosprávy. V rámci projektu proběhly následující aktivity: zhodnocení služeb poskytovaných zastupitelstvům, identifikace relevantních zahraničních zkušeností, vytvoření sady školicích modulů, organizace školení a seminářů, organizace dvou studijních cest do ČR pro černohorské starosty a tajemníky městských úřadů, zmapování materiálových potřeb zastupitelstev a zpracování závěrečné zprávy.

 

Kontakt

 

MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí
Spálená 108/51
110 00 Praha 1
tel: 222 560 384
www.mepco.cz

 

 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje