Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 149
Ne. Ne. 7
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 1
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 2
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 11

Zajímavosti ze Svazu

Finalisté soutěže Vesnice roku 2017
Finalisté soutěže Vesnice roku 2017

Krajská kola třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku skončila. Podívejte se na obce, které v krajském klání získaly prvenství. Nyní postupují do celostátního kola soutěže, jehož vítěz získá titul „Vesnice roku 2017“.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

MEPCO

 

Vznik a poslání 

Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO) bylo založeno v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí České republiky a VNG International – Agentury pro zahraniční spolupráci Nizozemské asociace měst.

Jeho posláním je podporovat zejména místní a krajské samosprávy v České republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy a při jejich zapojení do mezinárodních projektů a iniciativ. MEPCO se dlouhodobě snaží nabízet české zkušenosti v oblasti dobrého vládnutí také v rozvojových oblastech převážně jihovýchodní a východní Evropy.

Projekty v České republice

V tuzemsku MEPCO jako první v ČR úspěšně zavedlo systém řízení strategie pomocí metody BSC ve městě Vsetín, nyní v zavádění metody pokračuje v dalších organizacích. Bylo zpracovatelem integrovaných plánů rozvoje několika měst a také řady strategických dokumentů spjatých s čerpáním evropských dotací.

V současné době MEPCO realizuje městské projekty zaměřené na zavádění Smart Administration s využitím prostředků ESF. Je také jedním z řešitelů projektu Vzdělaný zastupitel, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky.

Přehled významných projektů (klient, donor):

 

Dílna kompetencí Magistrátu města Most, 2010-2012 (Statutární město Most, městský rozpočet/ESF)

Cílem projektu je zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Most prostřednictvím aplikace kompetenčního modelu. Projekt dále umožní provedení kompetenčního auditu ve vazbě na procesy nastavení plánů vzdělávání a vytvoření tzv. zaměstnaneckých karet. Prostřednictvím objektivizovaného přístupu k rozvoji a hodnocení zaměstnanců dochází k přesnějšímu a kvalitnějšímu nastavení vzdělávacích plánů pro zaměstnance. To kromě samotné vzdělanostní úrovně pozitivně ovlivňuje i jejich spokojenost a motivaci.

Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště, 2010-2013 (Město Uherské Hradiště, městský rozpočet/OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Záměrem projektu je rozvoj procesů strategického plánování s důrazem na využití metody řízení kvality Balanced Scorecard (BSC). V praxi to představuje zejména provedení analýzy současného stavu ve vazbě na strategický proces, tvorbu metodiky a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města spolu s nastavením odpovídajících indikátorů, jako i implementaci technické podpory. Součástí projektu jsou také související vzdělávací aktivity pro vedoucí odborů, volené představitele a jednotlivé uživatele.

Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice, 2010-2013 (SMO ČR, SMO/ESF)

Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacího programu a zprovoznění systému komplexních služeb pro zvýšení efektivity, transparentnosti a kvality rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí. Hlavní cílovou skupinou jsou místní zastupitelé. Mezi hlavní projektové aktivity patří zejména příprava a realizace školení pro zastupitele (včetně e-learningových a on-line kurzů), zřízení a provoz informačně-poradenského centra pro zastupitele nebo vytvoření platformy pro sdílení dobré praxe.

 

Mezinárodní projekty

Na poli mezinárodních projektů je MEPCO aktivní již od svého založení. Ve svých počátcích se jeho odborníci účastnili například řízení Fondu pro reformu veřejné správy (PHARE) při Ministerstvu vnitra Rumunska. V rámci mezinárodního projektu LARA Toolbox v programu INTERACT pak přispívali ke schopnosti obcí nacházet vhodná projektová témata a čerpat prostředky z evropských fondů.

Aktuálně je MEPCO zodpovědné za řízení účasti českých partnerů ve třech projektech spolufinancovaných z OP Nadnárodní spolupráce v celkovém objemu zhruba 6,5 milionu euro. Aktivity jsou zaměřeny na podporu podnikání na úrovni měst, místní politiku zaměstnanosti, migraci či spolupráci vysokých škol s inovačními podniky.

V příhraničním projektu PRO 2013+ MEPCO analyzuje potenciál česko-rakouské spolupráce různých aktérů v kraji Vysočina a vytváří tak cenný podklad pro programové období 2014-2020.

Společně se Svazem měst a obcí je MEPCO nositelem jednoletého rozvojového projektu v Moldavsku, jehož cílem je přispět k efektivní decentralizaci tamní veřejné správy, posílit roli měst a obcí při výkonu samosprávy a rozvíjet platformu řízenou moldavskou asociací měst CALM.

MEPCO několikrát do roka organizuje studijní cesty do České republiky pro představitele měst, asociací, neziskových organizací či ministerstev. Tyto a jiné mezinárodní aktivity jsou z velké části financovány Českým svěřeneckým fondem OSN, programem EuropeAid, případně dalšími donory.

Přehled významných projektů (klient, donor):

 

Zvyšování kapacity Kongresu místních samospráv v Moldavsku (CALM) – přenos české zkušenosti, 2011-2012 (UNDP Český svěřenecký fond)

Cílem projektu je přenesení českých zkušeností v oblasti řízení asociace místních samospráv. V průběhu týdenní studijní stáže v ČR a tří seminářů v Moldavsku představí čeští experti svým moldavským kolegům dobrou praxi v oblasti reformy veřejné správy a decentralizace v ČR a roli Svazu měst a obcí České republiky v tomto procesu.

PRO 2013+, Analýza sítí a potenciálů kraje Vysočina, 2011-2013 (Kraj Vysočina, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko)

Projekt Analýza sítí a potenciálů kraje Vysočina v sobě zahrnuje tři fáze zpracování. V rámci první fáze – analýza sítí – budou identifikovány sítě přeshraničního charakteru v krajích Vysočina a Dolní Rakousko, které realizují aktivity trvalejšího charakteru (např. v oblasti hospodářství, pracovního trhu, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, kultury apod.). Následně bude proveden jejich kvalitativní průzkum formou dotazníkového šetření a zpracována analýza v českém a německém jazyce. Druhá fáze – analýza potenciálů – bude vycházet ze zjištění v první fázi a v jejím rámci bude zpracována SWOT analýza přeshraniční spolupráce v regionu a budou navrženy strategické zásady a klíčové projekty přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020. Třetí fáze představuje zpracování závěrečné zprávy a sjednocení výsledků práce s ostatními zhotoviteli z Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje.

Re-Turn – Regiony těžící z navracejících se migrantů, 2011-2014 (Rekvalifikační a informační centrum Most, IOM Praha, OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa)

Projekt Re-Turn má dva hlavní cíle. Na jedné straně se snaží vyhledat a přilákat zpět ty migranty, kteří odešli z chudších regionů do bohatších evropských zemí za prací. Na druhé straně je jeho cílem využít potenciál a nové dovednosti již navrátivších se migrantů k rozvoji jejich domovských regionů. V průběhu projektu budou nejprve zmapovány migrační toky ve střední Evropě a bude vytvořena internetová platforma s vizualizacemi těchto trendů. Následně budou vyvinuty a otestovány nástroje a služby usnadňující integraci navrátivších se migrantů (one-stop-shop, rekvalifikační kurzy aj.) a na závěr bude zpracována nadnárodní strategie a přijat společný akční plán, který usnadní implementaci nástrojů vyvinutých v předchozích fázích projektu.

Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji, 2010-2012 (Ministerstvo práce a sociálních věcí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Cílem projektu je vybudovat regionální tematickou síť s národním i mezinárodním přesahem, která prostřednictvím výměny zkušeností se zahraničními partnery z Nizozemska a Velké Británie vytvoří sborník procesních inovací v následujících oblastech: poradenská práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání, příprava programů pro cílovou skupinu, spolupráce při řešení postavení cílových skupin na trhu práce a úlohy místní samosprávy při tvorbě koordinovaných programů a procesů pro cílové skupiny. Primární cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci úřadů práce, městských úřadů a magistrátů a NNO – tedy poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji. Sekundární cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Přenos českých zkušeností a znalostí v oblasti dobrého místního vládnutí za účelem posílení efektivity a demokratičnosti obecních zastupitelstev v Černé Hoře, 2010-2011 (UNDP Český svěřenecký fond)

Cílem 11měsíčního projektu bylo posílení efektivity, demokratického fungování a aktivní role černohorských zastupitelstev prostřednictvím přenesení dobré praxe z České republiky v oblasti místní samosprávy. V rámci projektu proběhly následující aktivity: zhodnocení služeb poskytovaných zastupitelstvům, identifikace relevantních zahraničních zkušeností, vytvoření sady školicích modulů, organizace školení a seminářů, organizace dvou studijních cest do ČR pro černohorské starosty a tajemníky městských úřadů, zmapování materiálových potřeb zastupitelstev a zpracování závěrečné zprávy.

 

Kontakt

 

MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí
Spálená 108/51
110 00 Praha 1
tel: 222 560 384
www.mepco.cz

 

 

Naše akce

Seminář
"Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
neboli GDPR"

12. září 2017, Brno
registrace

15. září 2017, Praha (kapacita již naplněna)

-----------------------------

Rezervujte si datum

2. - 3. listopadu 2017

 

Naši partneři

 

Kalendář

7. září 2017 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí III. typu

Kancelář Svazu
 
12. září 2017 09:30-13:00

seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Sněmovní sál na Nové radnici, Brno
 
12. září 2017 13:00-15:00

Výjezdní jednání Dopravní komise

Uherské Hradiště, Zlínský kraj
 
14. - 15. září 2017

Předsednictvo Komory obcí

Velký Osek
 
15. září 2017 09:30-14:00

seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, budova C, místnost 081, Praha
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje