Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 1002
NE NE 162
NEVÍM NEVÍM 164

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

29.12.2017 11:25

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh? Pak bychom se ale minuli s faktem, že občan je od slova obec a starostové jsou od toho, aby se o občany co nejlépe starali. A to by byla chyba.

Svaz měst a obcí ČR si to uvědomuje. Za 27 let novodobé existence tak připomínkoval na 5 000 právních předpisů, uspořádal více než 1 045 akcí a jednání, kterých se zúčastnilo nejméně 57 500 lidí. Poskytl tisíce právních rad, vydal či zajistil tisíce vzorů smluv a více než 350 časopisů a publikací.

Jsme tu pro Vás, dámy a pánové. Zajímáme se o to, co Vás trápí. Víme proto, že v současné době veřejnou správou rezonují daleko přísnější pravidla na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR. Stanovuje je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které bude účinné od 25. května 2018. Pod hrozbou vysokých sankcí mimo jiné obcím ukládá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a přizpůsobit všechny vnitřní předpisy. Děláme vše proto, aby se města a obce na GDPR připravily a byly ho schopné realizovat. Proto bude možné například sdílet pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci našeho projektu Centra společných služeb při dobrovolných svazcích obcí, proto jsme připomínkovali metodiky a další dokumenty, připravili doporučení, uspořádali tři semináře a další chystáme na 11. ledna 2018. O ochraně osobních údajů budeme mluvit i na tradičních Krajských setkáních, která připravujeme na únor a březen. Na GDPR zaměříme naši Právní konferenci, která se uskuteční 26. a 27. dubna 2018, chystáme i nejčastější GDPR otázky a odpovědi atd.

Jsme si také vědomi finanční náročnosti implementace GDPR a faktu, že se objevuje spousta populistických tvrzení od různých subjektů o tom, že Vás na GDPR připraví nejlépe a nejlevněji. K tomu snad pouze říct: připravovat se lze v okamžiku, kdy je jasné, co bude třeba. Ministerstva potřebné manuály nyní chystají, jsme s nimi v každodenním kontaktu, informace monitorujeme a to podstatné zveřejňujeme na našem webu www.smocr.cz ve speciální GDPR sekci. Co se týče nákladů, pak ty celkové na zavedení GDPR odhadujeme na 600 milionů korun, provozní až na jednu miliardu za rok. Náklady na pověřence pro ochranu osobních údajů je třeba posuzovat velmi racionálně. Tito pracovníci by měli dostávat nejméně průměrnou mzdu, která ke konci třetího čtvrtletí byla 29 050 Kč. Vzhledem k odbornosti je však třeba počítat s vyšším ohodnocením. Dá se ušetřit sdílením, kapacita jednoho pověřence vyčleněná na jednu obec bude limitovaná časovou náročností kvalitního zajištění jednotlivých úkolů. To vše průběžně řešíme a říkáme: neukvapte se, buďte uvážliví, a pokud si nejste jistí, neváhejte se na nás obrátit. A ještě lépe: buďte naším členem. Pomůžeme vám nejen s GDPR!

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, děkuji za čas, který jste věnovali tomuto dopisu. Posílám Vám s ním i naprosto čerstvý leták o GDPR. A přeji Vám, aby Vás práce ve vedení obce či města bavila. Pokud Vám s ní budeme moci pomoci a uvítáme Vás v členských řadách, bude nám ctí a potěšením.

Ať Vám čas v novém roce plyne tak rychle, jak potřebujete, a zbude dost půvabných chvil na vše, co máte rádi. PF 2018!


Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 
Soubory ke stažení
Leták GDPR (1 065 kB)
 

Naše akce


23. - 24. 5. 2019

Ostrava

Sledujte aktuální

informace

Naši partneři

 

Kalendář

23. - 24. května 2019

XVII. sněm

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 09:00-10:00

Komora obcí

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 11:00-12:00

Rada Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
24. května 2019 12:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Ostrava, Clarion Congress Hotel
 
11. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje