Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

11.11.2016 10:00

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze

Podpořit růst ekonomiky, zajistit, aby se budovala dopravní infrastruktura a čerpaly evropské dotace. Na to se chce podle premiéra nyní soustředit vláda. Bohuslav Sobotka to řekl na XIX. celostátní finanční konferenci, která ve čtvrtek 10. listopadu 2016 začala v pražských Vysočanech. Dvoudenní akci, které se účastní na 400 lidí, tradičně pořádá Svaz měst a obcí ČR. Jeho předseda a starosta Kyjova František Lukl mimo jiné poukázal na to, že je třeba změnit Ústavu.

„Velmi oceňuji spolupráci s vládou, dá se říci, že je to kabinet obcím přívětivý. Nicméně v každém vztahu jsou oblasti, které vyvolávají vrásky na čele. Ve vztahu k samosprávám je to financování jako takové. Obecně totiž městům a obcím v poslední době přibývají povinnosti a odpovědnost, aniž by se s tím nesly potřebné peníze,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Proto bychom velmi uvítali změnu Ústavy tak, aby garantovala, že úkoly navíc pro samosprávy budou znamenat také povinnost státu zajistit potřebné financování.“

Podle předsedy vlády setkávání se Svazem měst a obcí ČR nejsou formální schůzky, jsou to věcná jednání, kde se řeší konkrétní témata. Bohuslav Sobotka uvedl, že se na ně jeho kabinet snaží reagovat, samosprávy poslouchá, a to může předcházet celé řadě problémů, které by se jinak složitě řešili. Od ledna se tak mimo jiné o 5 % zvýší příspěvek na výkon státní správy, který dlouhá léta stagnoval, vyřešila se také gesce a financování veřejného opatrovnictví a byla zahájena čerpání ze všech operačních programů.

Premiér také uvedl, že na poslední chvíli nebude legislativní smršť a legislativní ofenziva. V této souvislosti se Bohuslav Sobotka obrátil na účastníky XIX. celostátní finanční konference, aby apelovali na poslance a senátory, aby velmi přemýšleli o tom, které zákony ještě budou chtít v posledním roce iniciovat. Vláda se chce ještě teď soustředit na to, aby pokračoval hospodářský růst. Podle premiéra kabinet bude dělat takové kroky, které podpoří růst ekonomiky v roce 2017 a v roce 2018. Byl schválen návrh státního rozpočtu a počítá se s tím, že bude schválen v první polovině prosince. Podle Sobotky je to rozpočet, který navyšuje prostředky na investice; a z pohledu toho, co pro růst může vláda udělat, by rok 2017 měl být lepším rokem, než je rok 2016.

„Hybateli dění v obcích bývají často rodinné firmy, o kterých však neexistuje souhrnný přehled. Situaci bychom chtěli zmapovat, je to právě „rodinné stříbro“, které má zásadní vliv na rozvoj lokální ekonomiky na venkově,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Velmi bychom také ocenili podporu meziobecní spolupráce, oblastí, na které nejsou tituly. Společně totiž obce zvládají více. Jsem proto velmi rád, že pan premiér považuje cestu meziobecní spolupráce za správnou a přislíbil, že takové projekty Svazu měst a obcí ČR podpoří.“

František Lukl ocenil také reprezentativní zastoupení vlády na XIX. celostátní finanční konferenci. Hosty byli 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová či ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Díky spolupráci s uvedenými resorty se od roku 2017 vrátí podíl z DPH v rozpočtovém určení daní na úroveň před důchodovou reformou, lze čerpat evropské i národní dotace na inkluzi ve školství i na výstavbu a zkvalitnění kapacit školských zařízení a podařilo se zajistit finance také na místní komunikace.

Řada finančních témat však zůstává nedořešena. Samosprávy tak například upozorňují, že není šťastné zvyšovat platy ve veřejném sektoru v průběhu roku, protože rozpočtové peníze městům a obcím pak zákonitě chybí jinde. Města a obce také zásadně nesouhlasí s novelou autorského zákona, která mimo jiné počítá paušálními poplatky za kopírování děl v budovách pro veřejné účely, jako jsou školy, knihovny, archivy atd. Tyto veřejné prostředky přitom mají jít kolektivním správcům autorských práv nezávisle na tom, co se kopíruje. Pro samosprávy je rovněž nepřijatelný zákon o odpadech. Mimo jiné proto, že nijak nezohledňuje meziobecní spolupráci, a tedy možnost, aby svazky obcí společně vedly evidenci a ohlašování odpadů či zajišťovaly nakládání s odpady od sběru po konečné využití nebo odstranění. Právní předpis také navrhuje naprosto neakceptovatelnou výši skládkovacího poplatku.

Program XIX. CFK je dostupný na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/financni-konference/xix-cfk/default.aspx. Akce se koná v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Generálními partnery jsou Česká spořitelna a skupina ČEZ. Hlavním partnerem společnost Elektrowin. Partnery pak Česká pošta, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Empemont, ECO LED SOL, Veolia a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou časopis Svazu Informační Servis (InS), deník Lidové noviny, Parlamentní listy a časopis Veřejná správa.

XIX. celostátní finanční konference - 10. a 11. listopad 2016 - Clarion Congress Hotel Prague

Průběžné informace najdete na facebooku.

 

 
Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Pokud obcím přibydou povinnosti, měly by na to dostat peníze  

Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje