Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

30.07.2009 09:45

LOGON

Počátky projektu LOGON (Local Government Network) sahají do roku 1998. Projekt vznikl na úrovni CEMR (Rada evropských obcí a regionů), a to z iniciativy rakouské, švédské a  finské asociace místních samospráv, které v první zprávě projektu LOGON z roku 1999 shrnuly své zkušenosti s přípravou na vstup do EU v roce 1995. V roce 1999 byla uspořádaná první konference věnovaná dopadu integračního procesu na místní samosprávy.

Hlavním cílem projektu byla podpora mezinárodní spolupráce a výměny znalostí mezi místními samosprávami a jejich asociacemi ze zemí střední a východní Evropy a některými zeměmi Evropské unie. Projekt měl tedy především motivovat a povzbuzovat orgány místní samosprávy kandidátských zemí při jejich přípravě na vstup do EU. Projekt byl zaměřen nejen na všeobecné otázky související se vstupem do EU, ale i na lobbování u orgánů EU, vytváření vlastní politiky v Bruselu, problematiku kanceláří místních a regionálních orgánů a asociací kandidátských zemí a na vypracování příručky “Kdo, co a kdy pro podporu místních a regionálních záležitostí kandidátských zemí v oblasti rozšiřování EU”.

Svaz měst a obcí ČR se zapojil až do projektu LOGON II CEEC (Síť orgánů místní samosprávy zemí střední a východní Evropy). Předsednictvo Svazu vyslovilo souhlas s účastí na tomto projektu 16. května 2002. Předseda SMO podepsal týž den tzv. Dopis o záměru, v němž SMO deklarovalo aktivní podporu projektu a koordinaci jeho účastníků formou setkání a konferencí. Hlavní cílovou skupinou projektu byli členové zastupitelstev obcí a krajů ČR. Jako partneři se do projektu zapojily i asociace místní a regionální samosprávy Bulharska, Estonska, Finska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, SRN a Švédska.

Hlavními výstupy této fáze projektu byla Příručka “LOGON Report 2002” a dřívější zprávy z r. 2000 a 1999.

Jak pokračoval projekt LOGON?

V roce 2003 Evropská komise v rámci INTERREG IIIC schválila pokračování projektu LOGON. Žádostí o grant v rámci Interreg IIIC bylo podáno 159; LOGON byl jedním z 34 úspěšných projektů.

Vedoucím partnerem projektu se stala Rakouská asociace měst (Österreichischer Städtebund). Dalšími partnery byly, vedle Svazu měst a obcí ČR, asociace Velké Británie, Estonska, Lotyšska, Maďarska, Dánska, Finska, Švédska, Německa, Řecka, Kypru a Slovinska. Úkoly partnerů spočívaly v rozšiřování informací získaných ze zasedání skupiny LOGON prostřednictvím překladů, publikací, letáčků, brožur, zpravodaje, konferencí, seminářů a webových stránek.

V rámci tohoto projektu se Svazu podařilo zajistit překlad zpráv LOGON 2000 a 2002 z angličtiny do češtiny.

Zpráva LOGON 2000 se zaměřuje na dopady vstupu do Unie na místní samosprávy Rakouska, Finska a Švédska, které vstup zažily v roce 1995. Prakticky se dotýká oblastí, které jsou nejvíce na úrovni místních samospráv ovlivněny: životní prostředí, vodohospodářství, veřejné zakázky, veřejná podpora apod. Plné znění zprávy v přiloženém dokumentu.

Zpráva LOGON 2002 se zaměřuje na to, jak místní samosprávy mohou ovlivnit přípravu a znění právních předpisů, které se přímo obcí týkají. Popisuje proces rozhodování na úrovni EU, postavení jednotlivých institucí a možnosti pro lobování. Taktéž přináší konkrétní zkušenosti asociací Finska, Rakouska a Švédska o tom, jak se jim dařilo či nedařilo své návrhy a připomínky do připravovaných směrnic a nařízení prosadit.

Zprávy jsou k dispozici také na CD. V případě vašeho zájmu o obdržení tohoto CD kontaktujte Kancelář Svazu.

Projekt LOGON byl ukončen v roce 2005, a to finální konferencí ve Varšavě a vydáním závěrečné zprávy o projektu (LOGON final guide), kterou naleznete zde.

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje