Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 23
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 47

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 20 / 30. července 2018

SMO ČR
Právě jsme pro vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě anebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Senát schválil zrušení povinnosti zajistit místa pro dvouleté děti v mateřských školách
Zrušení povinnosti zajistit místa pro dvouleté děti od 1. září 2020 v mateřských školách schválil Senát. Děkujeme proto všem poslankyním a poslancům, senátorkám a senátorům za podporu tohoto poslaneckého návrhu, protože před zavedením povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol nebyl obcím a městům garantován dostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje.
GDPR
Oblasti zpracování osobních údajů – výčet významných zákonných agend
Podívejte se na výčet nejdůležitějších zákonných agend a právních předpisů, které souvisejí se zpracováním osobních údajů. Naleznete zde oblasti zpracování osobních údajů, kterými se obce řídí při své činnosti, jako jsou například archivnictví, daně, doprava a další.
SPRÁVA OBCE
Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018
Členové volebních komisí se podle zákona o nemocenském pojištění považují za zaměstnance. Ze zvláštní odměny člena volební komise se odvádí pojistné na sociální pojištění, pokud je tento zaměstnanec z činnosti člena volební komise účasten nemocenského pojištění.
Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územně samosprávných celků
Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územně samosprávných celků.  Celkem 84,2 % skončených věcí bylo skončeno v prověřování, aniž by došlo k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby.
Poslanecký návrh na rozšíření kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu
Poslanci České pirátské strany předložili „své“ návrhy na rozšíření kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Požadují, aby NKÚ mohl kromě rozpočtu a hospodaření se státním majetkem kontrolovat veškeré veřejné prostředky.
Desatero obrany pro spotřebitele v oblasti energetiky
Energetický regulační úřad zveřejnil deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dotace pro obce na veřejné osvětlení
Letos v březnu vláda schválila rezortní úkoly pro snížení světelného smogu, jeden z nich v tuto chvíli plní příslušná ministerstva unikátní dotační výzvou. Každá obec v ČR může díky ní získat až dvoumilionovou dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, která jí přinese úspory energie a zároveň bude minimalizovat světelné znečištění.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Vyzkoušej si práci delegáta v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy!
V rámci inciativy "youth delegate" Kongres vybírá z každé členské země jednoho zástupce ve věku 18 až 30 let, kterému je umožněno zúčastnit se dvou plenárních zasedání Kongresu ve Štrasburku. 
Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!
Jedná se o jeden z výstupů jednání náměstka ministra zahraničí se zástupci platforem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.
NAŠE AKCE
Celorepublikové setkání členů
Jedinečná příležitost pro starosty zapojit se do diskuse o budoucnosti místní samosprávy v ČR, to je náš XVI. sněm. V pátek 7. září 2018 máme v Praze možnost upozornit představitele nové vlády a dalších veřejných institucí na naše témata. Buďte při tom, ať se sejdeme v co největším počtu.
Účastnický poplatek se neplatí, stačí tedy vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu Kanceláře Svazu.
V případě, že se sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce/města, prosíme, abyste kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavili plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní. Seznam účastníků, který průběžně aktualizujeme, si prohlédněte zde.
Hlasujte o tom, kdo z letošních finalistů získá "Cenu veřejnosti Vesnice roku 2018"

Hlasujte pro svou "Vesnici roku 2018"! Rozhodněte o tom, kdo z letošních finalistů získá "Cenu veřejnosti Vesnice roku 2018".  Hlasovat můžete až do 14. září 2018.
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme některé zajímavé dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz.:
Pokud stávající uvolněný starosta již v dalším volebním období nebude vykonávat uvolněnou funkci v zastupitelstvu obce ani funkci neuvolněného místostarosty, dostane dle zákona o obcích odchodné. Co když bude např. po půl roce opět zvolen do funkce uvolněného zastupitele nebo neuvolněného místostarosty. Bude přijaté odchodné vracet?   
Obec vybudovala kanalizaci, občan se nechce připojit. Jakou máme pravomoc ho k připojení donutit? Postačí, pokud doloží, že odpadní vody řádně likviduje?
Občan obce koupil pozemek pro zahrádkářské účely. K tomuto pozemku nevede přístupová cesta a lze se na něho dostat pouze přes pozemky obce, na kterých je v budoucnu plánována výstavba rodinných domů. Tento občan požádal obec o průjezd ke svému pozemku a to formou nájmu pozemku pro účely průjezdu. Obec plánuje na pozemku stavět asi za 5 let. Musí obec schválit/umožnit občanovi průjezd přes své pozemky?
Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny.  
POZVÁNKY
Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa úřadu
V rámci programu EFEKT 2 se v Olomouci 28. srpna 2018 koná seminář pro zástupce veřejné správy. Jeho cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat v oblastech energetických úspor, legislativních změn v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných zdrojů, praktického využití alternativních zdrojů energie, udržitelné mobilitě a existujících dotačních titulů. Vstupné je zdarma.
Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá v rámci doprovodného programu agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích odborný seminář. Letos se bude konat 24. srpna 2018 a jeho tématem bude Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR.
Konference "Potenciál místní ekonomiky"
Na akci budou představeny principy strategického plánování regionálního rozvoje s důrazem především na hospodářský rozvoj obcí. Konference se koná 10. září 2018 v Praze pod záštitou Svazu. Vstup je zdarma po předchozí registraci.
Konference "Strong Communities for a Citizens´ Europe"
Výměna zkušeností s evropskými a nadnárodními politikami a regionální programy na místní úrovni budou tématem konference ve Vídni ve dnech 7. - 9. listopadu 2018. Rakouské sdružení obcí a Rakouská asociace měst pořádají tuto akci pro zástupce místních samospráv z alpského a dunajského regionu včetně ČR.
OBCHODNÍ NABÍDKA
Starjet Exclusive p6 PRO
Cenově nejdostupnější traktor s vysokozdvižným vyklápěním zásobníku trávy do kontejneru v ČR. Lze si objednat nezávaznou předváděcí akci kdekoli dle určení zákazníka. Profesionální motor dvouválec Briggs & Stratton Commercial series 24 HP, profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, objem zásobníku 400 litrů, volitelné žací ústrojí 102 cm, 122 cm anebo mulčovací 110 cm. Sleva 6 % pro členy SMO ČR. 
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje