Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 24
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 21 / 31. srpna 2018

SMO ČR
Právě jsme pro vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě anebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit  vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se dozvíte okamžitě, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Navýšení odměn členů okrskových volebních komisí potvrzeno
Ve Sbírce zákonů byla ve čtvrtek 23. srpna 2018 publikována vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební zákony. Právě touto vyhláškou se nám podařilo navýšit odměny členům volebních komisí!
Ministr Toman a předseda Lukl se shodují: Venkov musí být živým, atraktivním a plnohodnotným místem pro život
Ministr zemědělství Miroslav Toman a předseda Svazu František Lukl se shodli na založení platformy na pomoc venkovu. Projednali spolupráci a možnost pomoci z resortu zemědělství. Jde především o zajištění služeb, obchodu, zaměstnanosti, celkového rozvoje obcí, obslužnosti a společenského i kulturního zázemí, které budou směřovat k udržení obyvatel na venkově. Důležitá je i péče o krajinu s řešením aktuálních výzev, jako je sucho či efektivní pozemkové úpravy.
NAŠE AKCE
Mimořádný sněm
Veškeré informace o XVI. mimořádném sněmu, jako například program, podkladové materiály a informace k dopravě nebo ubytování jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
Bohužel kapacita sálu byla vyčerpána. Zvýšená bezpečnostní opatření na Pražském hradě, zapříčiněná oficiální státní návštěvou, nám neumožňují další přihlášky přijímat.
Neúčastníte-li se jednání sněmu a doposud jste nám neposlali plnou moc, prosíme o její zaslání. Vyplněné zplnomocnění pro zástupce člena, který se akce zúčastní, odesílejte obratem na smocr@smocr.cz. Přehled účastníků, na které můžete vystavit plnou moc si prohlédněte zde.
 
Nejlepší starosta 2014-2018
Už brzy bude jasné, kdo vyhrál soutěž o nejlepšího představitele samosprávy. Ve Svazu vrcholí přípravy na slavnostní vyhlášení výsledků. Dělá se vše pro to, aby Nejlepší starosta / primátor 2014-2018 byl pro každého opravdový zážitek. Výsledky soutěže pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana na Pražském hradě odtajníme už příští pátek.
Obě naše akce by se nemohly uskutečnit bez podpory našich partnerů:
Generální partneři
Škoda
Partneři
Mediální partner
 
 
  
SPRÁVA OBCE
Metodické doporučení k obecně závazným vyhláškám
Ministerstvo vnitra uveřejnilo aktualizované metodické doporučení č. 1.1 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek - obecná část. 
GDPR
Pověřenci obcí na startovní čáře – informace z konzultace ÚOOÚ pro pověřence pro ochranu osobních údajů
Zúčastnili jsme se společné konzultace pro pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou 22. srpna 2018 ve svých prostorách uspořádal Úřad pro ochranu osobních údajů. Přečtěte si naše shrnutí.
Úřad vydal metodiku ke kodexům chování
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit veřejnosti podstatu kodexů chování, nastínit základní pravidla, doporučit praktické postupy a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti.
DOPRAVA
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti a pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro rok 2019
Státní fond dopravní infrastruktury schválil Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
Přehledná informace o projektu, který se zabýval analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Rada Evropy hledá příklady dobré praxe v oblasti práce s dětskými uprchlíky a migranty
Upozorňujeme na možnost přispět do připravované příručky vhodným příkladem dobré praxe v oblasti migrace ze své obce či města. 
PRÁVNÍ PORADNA
RŮZNÉ
Aktuální témata projektu "Starostové píší noviny"
Zapojte se i do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY! Prohlédněte si plán vyhlášených témat do konce října a napište svůj příspěvek.
 
Ochrana znaku Červeného kříže
Upozorňujeme na aktuální informace o ochraně znaku Červeného kříže. Podrobnosti o jeho užívání naleznete zde
Nové číslo časopisu Senát - 3/2018
Vyšlo nové číslo časopisu Senát. V elektronické podobě dostupné ke stažení na webových stránkách Senátu.
Společné století - spolupráce a podklady pro obce
Jak víte, na akcích spojených s oslavami stého výročí vzniku Československa Svaz spolupracuje s agenturou CzechTourism. Nyní můžete využít materiály k projektu Připomínek a oslav významných výročí roku 2018. Veškeré materiály jsou určeny pro nekomerční užití  samosprávou. Užívány by měly být v souvislosti s aktivitou související s významnými výročími tohoto roku, především pak s rokem 1918, 1968, případně 1993.
POZVÁNKY
Semináře "7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020"
Ministerstvo zemědělství pořádá v srpnu a září semináře k příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova. Dozvíte se nejen obecné podmínky PRV a příjmu žádostí,  ale také základní podmínky a způsobilé výdaje pro operace vyhlašované v 7. kole příjmu žádostí.
Jak jsme již avizovali, dne 11. září 2018 se bude v Senátu konat seminář s názvem „Problematika sucha a vody – zhodnocení vývoje od roku 2015“. Na tomto semináři vystoupí kromě Svazu dále zástupci zainteresovaných stran – Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací a další. Více informací naleznete v pozvánce. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Kapacita sálu je omezena.
Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění
Rekonstruovat veřejné osvětlení, snížit spotřebu energie a zároveň minimalizovat světelné znečištění ve větší míře než doposud mohou obce a města díky novým dotačním výzvám. Přijďte si poslechnout, jaké jsou možnosti podpory. Seminář se koná 12. září 2018 v Praze a 19. září 2018 v Olomouci. Vstup na seminář je pro registrované zdarma.
14. konference evropských regionů a měst
Zveme na 14. konferenci evropských regionů a měst, která se bude konat od neděle 30. září do úterý 2. října 2018 v Salzburském kongresovém centru v Rakousku.
 
Mezinárodní konference Labská stezka 2018
Prohlédněte si program česko-německé konference nt. Labské cyklostezky v Pardubicích ve dnech 24. - 25. října. 2018. Rezervujte si svůj termín v kalendáři.
OBCHODNÍ NABÍDKA
„Tichý zabiják“ – jak se účinně bránit
Oxid uhelnatý způsobuje stovky otrav a smrtelných neštěstí ročně. Je řada způsobů jak zabránit těmto tragickým nehodám. Významným prvkem ochrany je instalace spolehlivého detektoru oxidu uhelnatého, který pomůže ochránit životy lidí v obytných prostorech. Více informací ke stažení zde.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje