Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 24
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 22 / 14. září 2018

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře.
NAŠE AKCE
XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky
V pátek 7. září 2018 dopoledne se na Pražském hradě uskutečnil XVI. mimořádný sněm Svazu. Názory představitelů místní samosprávy si vyslechli jak nejvyšší představitelé obou komor Parlamentu ČR, tak i řada ministrů v čele s premiérem Babišem. Hovořilo se především o pozici Svazu k rozvoji služeb zejména na venkově a pozici Svazu k budoucí kohezní politice.
XVI. mimořádný sněm přijal všechny předložené návrhy usnesení.
Partneři XVI. mimořádného sněmu:
Generální partneři: ČEZ, a.s.; D.A.S. Rechtsschutz AG
Hlavní partner: Mastercard Česká republika
Partneři: Česká spořitelna, a.s.; Ekolamp s.r.o.; Občanům s.r.o. s projektem Kapku šetřím; Škoda Auto a.s. a Wolters Kluwer ČR, a.s.
Výsledky soutěže Nejlepší starosta 2014-2018
V pátek 7. září odpoledne ve Španělském sále Pražského hradu byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší starosta 2014-2018, nad kterou i tentokrát převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Přehled vítězů včetně jejich medailonků najdete zde.

Děkujeme partnerům, kteří letošní ročník soutěže podpořili:

  • Generální partneři: ČEZ, a.s.; D.A.S. Rechtsschutz AG
  • Hlavní partner: Mastercard Česká republika
  • Partneři: Česká spořitelna, a.s.; Ekolamp s.r.o.; Občanům s.r.o. s projektem Kapku šetřím, Škoda Auto a.s. a Wolters Kluwer ČR, a.s.
  • Odborný partner: CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
AKTUÁLNĚ
Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10. 2018
Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno.
Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb
Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb.

GRANTY PRO OBCE
Vyhlášení 1. otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci programového období FM EHP/Norska 2014 – 2021 
Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Své grantové žádosti mohou předkládat také obce a města pro své záměry spolupráce s partnery z donorských zemí. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Více se dočtete zde.
RŮZNÉ
Seminář „Problematika sucha a vody – zhodnocení vývoje od roku 2015“
Dne 11. září 2018 proběhl v Senátu seminář, který spolu s Ivo Bárkem, místopředsedou Senátu Parlamentu ČR, organizoval Svaz měst a obcí ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Na tomto semináři kromě dalších vystoupil Richard Brabec, ministr životního prostředí, a Miroslav Toman, ministr zemědělství.

Soutěž ARCHITEKT OBCI 2018
Gratulujeme vítězům letošního ročníku soutěže, které najdete zde.

POZVÁNKY
Technologické fórum na FOR ARCHu
Upozorňujeme na diskusní setkání TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie, které se uskuteční 18. září v rámci veletrhu FOR ARCH na výstavišti v Praze – Letňanech. Účast je zdarma na základě předchozí registrace. Více informací najdete zde.
OBCHODNÍ NABÍDKA
Arboristická akademie ČSOP opět otevírá Komplexní roční studium arboristiky pro státní správu a správce zeleně, a to od 4. 10. 2018.
Celkem 150 hodin výuky a praxe (1x měsíčně ve čtvrtek a v pátek) se koná v Kolíně v areálu Centra rozvoje podnikání. Uzávěrka přihlášek je 21. 9. 2018.
Veškeré informace a přihlášku najdete zde.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje