Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 22

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 23 / 5. října 2018

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz. Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
PŘÁNÍ DO VOLEB
Těm z Vás, kteří jste se rozhodli pro kandidaturu do dalšího volebního období, přejeme úspěch v nastávajících volbách.
Všem zastupitelům, kteří již nekandidují a opouštějí komunální politiku, děkujeme za spolupráci a za dosavadní působení a aktivity vykonané ve prospěch obcí a měst. Přejeme Vám hodně štěstí v dalším osobním i pracovním životě.
AKTUÁLNĚ

Hospodaření obcí v roce 2018 a výhled na rok 2019

V článku se můžete seznámit s daty Ministerstva financí k hospodaření měst a obcí za první polovinu roku 2018. Dozvíte se i podrobnosti k přípravě obecních rozpočtů na příští rok včetně vydané aktualizované kalkulačky předpokládaných daňových výnosů své obce v roce 2019. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů doporučujeme uvedené hodnoty z kalkulačky RUD považovat jako za maximum možného, resp. počítat s údaji o 5 % nižšími. Připojena je rovněž informace k výši členských příspěvků od roku 2019. 


Rozúčtování odměn členů okrskových volebních komisí

Na základě četných dotazů obecních úřadů ohledně rozúčtování zvláštní odměny členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) do kalendářních měsíců, v nichž trvalo jejich členství v OVK, Ministerstvo vnitra doplnilo své stanovisko k navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise o podrobnější návod k rozúčtování. S tímto postupem vyslovilo souhlas Ministerstvo práce a sociálních věcí i Ministerstvo financí. Bližší informace naleznete na webu MV ČR.
Ministerstvo vnitra na svých stránkách uveřejňuje metodické materiály k odměňování zastupitelů ÚSC. Nově byly uveřejněny Aktuální dotazy a odpovědi k odměňování zastupitelů ÚSC ve volebním mezidobí, jejichž cílem je poskytnout odpovědi na dotazy v souvislosti s odměňováním ve volebním mezidobí a také na dotazy, jež odbor obdržel v průběhu roku, které nejsou uvedeny v metodických doporučeních. Tento materiál některé odpovědi uvedené v metodických doporučeních upřesňuje a dále rozvíjí. Kromě toho je zde doplněna i celá řada praktických příkladů. Upozorňujeme rovněž na novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterou došlo k navýšení odměn o 7 %, a to s účinností od 1. ledna 2019. Ve sbírce vyšla novela pod č. 202/2018 Sb. dne 20. 9. 2018. ODK aktuálně připravuje v této souvislosti i aktualizaci metodického doporučení č. 5.4, kterou lze předběžně očekávat ve 2. polovině roku 2018. Materiály jsou ke stažení zde.
Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová představili na XVI. mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR nový návrh řešení dostupnosti bydlení. Sociální bydlení by nemělo být upraveno zákonem a Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo řešit problematiku sociálního bydlení programem Výstavba, který by měl zajistit vyšší dostupnost bydlení.
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“ v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

PRÁVNÍ PORADNA

Vybrali jsme některé zajímavé dotazy z naší právní poradny Poradnaproobce.cz.

Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny.
RŮZNÉ

Soutěž Vesnice roku 2018 má své vítěze

Již známe vítěze letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Na prvním místě se umístila obec Dolní Němčí ze Zlínského kraje, která současně dostala Cenu veřejnosti. Na druhém místě pak obec Šumvald z Olomouckého kraje. Třetí místo obsadila obec Nový Kostel z Karlovarského kraje.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 228 obcí. Nejvíc soutěžících bylo z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, nejméně soutěžících bylo z Olomouckého kraje. 
Gratulujeme všem vítězům.

POZVÁNKY

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Tématem semináře, který se uskuteční 18. října v Jihlavě, jsou šetrné veřejné budovy: financování a příprava projektů, kvalitní vnitřní prostředí a energetická efektivita, veřejné zakázkyAkce je určená pro starosty a další zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů a zástupce příspěvkových organizací. Účast na akci je bezplatná, kapacita účastníků je omezena. Více informací o programu a podmínky registrace naleznete na našem webu a na internetových stránkách organizátora.

Série seminářů: Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Využijte možnosti zúčastnit se semináře Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, který je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných. Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2018 bezplatná, registrace je možná na webu organizátora.

OBCHODNÍ NABÍDKA

Starjet Exclusive p6 PRO

Cenově nejdostupnější traktor v ČR s vysokozdvižným vyklápěním zásobníku trávy do kontejneru. Lze si objednat nezávaznou předváděcí akci kdekoli dle určení zákazníka. Profesionální motor dvouválec Briggs & Stratton Commercial series 24 HP, profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, objem zásobníku 400 litrů, volitelné žací ústrojí 102 cm, 122 cm anebo mulčovací 110 cm. Sleva 6 % pro členy SMO ČR.

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje