Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 2 / 5. února 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
AKTUÁLNĚ
Na základě rozhodnutí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR se od 1. 2. 2019 stala novou výkonnou ředitelkou Svazu paní Mgr. Radka Vladyková.
Stávající ředitel Svazu Mgr. Pavel Drahovzal byl jmenován ředitelem Legislativní a právní sekce Svazu a bude se podílet i na řízení svazových projektů.

Zahájení registrací na Krajská setkání 2019

Před několika dny jsme otevřeli přihlašování na únorová krajská setkání Svazu. Další místa a termíny budou postupně navazovat. Registrujte se, kapacity nejsou neomezené!
Zároveň můžete již získat informace ohledně konání květnového ostravského XVII. sněmu Svazu měst a obcí a nominačních kritérií do Rady Svazu.
Ministerstvo vnitra připravilo v rámci plnění opatření snižování regulatorní zátěže veřejné správy pomocný nástroj pro starosty a účetní malých obcí.
Od prosince 2018 je Svaz měst a obcí akreditovanou vzdělávací institucí. V rámci projektu ESO vzniklo Centrum edukačních služeb, které aktuálně připravuje více než 20 vzdělávacích programů.
Středočeský kraj a Svaz měst a obcí České republiky se rozhodly v budoucnu úžeji spolupracovat. Cílem spolupráce je zkvalitnit život obyvatel Středočeského kraje.
Předsednictva dvou organizací, které v ČR zastupují zájmy samospráv – Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) – se sešla na společném jednání, aby si představitelé obou organizací stanovili společné priority, které chtějí v nejbližší době v zájmu českých samospráv prosazovat.
ŠKOLSTVÍ
V pátek 1. února 2019 byl rozeslán členům Svazu dotazník na kapacitu mateřských škol. Žádáme o vyplnění do 15. února.
SPRÁVA OBCE
Podívejte se na vystoupení zástupců projektu Centra společných služeb obcí (CSS) v TV Municipal. Rozhovor je zaměřen na téma meziobecní spolupráce, činnost center společných služeb a další budoucnost CSS a jejich financování.
Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. 1/2019 - Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-organizačních aspektech chodu obecního úřadu.
GDPR
Dodržení povinností vyplývajících z platné legislativy při zabezpečení osobních údajů je náročná činnost...
Obce a města jsou obvykle vlastníky rozsáhlého bytového fondu, provádějí správu svých bytových domů a vystupují tak v pozici pronajímatele.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Až do 22. února 2019 je možné zapojit se do výzvy zaměřené na podporu navázání mezinárodní spolupráce mezi evropskými městy a jejich partnery z Asie, Latinské Ameriky, oblasti Karibiku či Severní Ameriky.
První dva březnové workshopy jsou zaměřeny na zlepšování spolupráce, komunikace a sdílení dobré praxe v příhraničním regionu Česko – Bavorsko. Termín pro přihlášení je 1. březen.
Dovolujeme si Vás informovat o výzvě OSN ve věci sdílení přikladů dobré praxe v oblasti naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs v rámci Agendy 2030.
POZVÁNKY
Již ve středu 6. února zazní na právní konferenci v Seči první příspěvky.
Únorový i březnový termín konference Dny malých obcí se blíží, nenechte si je ujít.
Mezinárodní konference Dynamické veřejné osvětlení se bude konat ve dnech 25. - 26. 4. 2019 v Sušici. Konference je určena zejména správcům veřejného osvětlení v přenesené správě.
Již druhý ročník Mezinárodního fóra starobylých měst se bude konat ve dnech 14. - 18. 8. 2019 v ruské Rjazani. Věříme, že některá města či obce s bohatou historií sdružené ve Svazu může tato nabídka zaujmout.
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny – Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz):
Pokud vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Nyní máte možnost využít speciální nabídky, kdy 4 měsíce od skončení voleb do zastupitelstev obcí můžete prohlížet veškeré zpracované dotazy s odpověďmi zcela bez omezení. Tato nabídka potrvá až do 15. února.
ANKETA
Máte v obci dřevěné hřiště, lávku nebo rozhlednu? Podporujete stavění ze dřeva? Pochlubte se veřejnosti v anketě Dřevěná stavba roku pořádané Nadací dřevo pro život. Přihlásit se můžete do pátku 15. 2.
OSTATNÍ
Prosíme zainteresované respondenty o zaslání odpovědí do 8. 2.
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje