Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 7 / 12. dubna 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
 JIŽ 30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY 

XVII. sněm se blíží! 
23. - 24. května v Ostravě, nezapomeňte přihlásit zástupce své obce/města. Pokud se Sněmu nemůžete zúčastnit, zplnomocněte prosím jinou členskou obec, která na Sněm svého zástupce vyšle.

 

EU A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Česká delegace nominovaná naším Svazem a Asociací krajů se zúčastnila 36. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku, kde se setkala i s českým velvyslancem a stálým zástupcem ČR při Radě Evropy Emilem Rufferem. Mluvilo se zejména o zhoršující se situaci místních samospráv v Polsku a Moldavsku a se slovenskou delegací o proběhlých prezidentských volbách. Mezi další téma patřila finanční krize Rady Evropy, reformy Kongresu a boj proti nepotismu. V delegaci byla i například Šárka Řechková ze Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů.  
 

Úspěch v podobě širší podpory projektů příhraniční spolupráce

Evropský summit regionů a měst v Bukurešti se uskutečnil 14. a 15. března 2019 a zúčastnilo se jej přes 500 politiků z evropské, národní a místní úrovně. Předseda Komise pro zahraniční spolupráci, místostarosta Rádla a člen evropského Výboru regionů Ing. Pavel Branda, Ph.D. se společně s komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu zúčastnil debaty na téma územní soudržnost a sbližování obyvatel EU.
10. dubna jsme v Kanceláři Svazu v Kongresovém centru v Praze přivítali zástupce ze Zakarpatské oblasti.
Přijeli do České republiky na pozvání starosty a senátora Tomáše Jirsy a v rámci iniciativy Svazu na podporu spolupráce českých obcí a obcí Podkarpatské Rusi, která se setkala s velkým ohlasem mezi českými městy a obcemi.
Cílem návštěvy bylo nejen seznámit kolegy ze Zakarpatí s fungováním obcí a veřejné správy v ČR, ale také prodiskutovat další kroky budoucí spolupráce. Ukrajinskou delegaci vedl Vasyl Khudynets, zastupitel krajské oblasti Zakarpatí a starosta města Koločava Yurii Klyvets. Za Svaz delegaci přivítal ředitel Legislativně-právní sekce Pavel Drahovzal.  
NOVÉ VYHLÁŠKY A ZÁKONY

Ministerstvo vnitra připravilo vzor nové vyhlášky umožňující obcím efektivněji regulovat problémové technoparty

Obce budou moci výrazně lépe regulovat problémové technoparty, a to i díky jasně stanoveným povinnostem organizátora a nově také účastníka akce. Ministerstvo vnitra připravilo vzor obecně závazné vyhlášky, která obcím na jejich území umožní řešit problémy s konáním technoparty. 

Novinky vyhlášené ve Sbírce zákonů v období 15. - 31. 3. 2019 najdete na našem webu. 

AKTUALITY
Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace týkající se nesprávné praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu. Vzhledem k tomu, že si města a obce v řadě případů pronajímají radary od soukromých subjektů, a Ministerstvo vnitra v rámci své dozorové činnosti nad územní samosprávou řešilo případ, kdy město Varnsdort (městská policie) mělo uzavřenou nájemní smlouvu v rozporu se zákonem, Ministerstvo vnitra tak tímto způsobem upozorňuje na možná problematická ustanovení těchto smluv.

Česko je pozadu s energetickými úsporami 

Pro starosty těžko uchopitelná agenda. Pomůže nová „kuchařka“ od Národního centra energetických úspor.

POZOR! Do poloviny dubna 2019 by obce měly nahlásit kontaktním pracovníkům příslušného kraje počet opatrovanců, jež poslouží pro výpočet částky určené na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance je předběžně uvažována ve stejné výši jako pro tento rok, tj. 29 000 Kč. 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 KONEC VÝZVY SE BLÍŽÍ

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Zdá se, že vodu do vyprahlé krajiny nevrátí ani přívaly sněhu ani jarní tání. Nezbývá, než se naučit šetřit pitnou vodou a lépe využívat vodu srážkovou. I v tom máme rezervy. Na pomoc přichází Dešťovka - dotační program Ministerstva životního prostředí. Na lepší využívání dešťové vody v rodinných domech po celém Česku přispívá až 105 tisíc korun. Městům a obcím pak nabízí rezort jednu miliardu z Operačního programu Životní prostředí v tzv. velké Dešťovce pro obce. I jim přinese efektivní hospodaření s vodou lepší klima a úspory.
GDPR
Dodržování pravidel na ochranu údajů, a to i v rámci volebních činností a politických kampaní, má zásadní význam pro ochranu demokracie a je také prostředkem k zachování důvěry a jistoty občanů a integrity voleb. V souvislosti s tím Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal „Prohlášení č. 2/2019 o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní“, ve kterém zdůrazňuje klíčové body, které mají dodržovat politické strany, kandidující koalice a kandidáti, pokud v rámci svých volebních činností zpracovávají osobní údaje.

Nějaký ten místní poplatek má zaveden téměř každá obec. Mezi ty nejčastější patří poplatek ze psů, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Dalšími poplatky, které mohou obce dle zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.) obecně závaznou vyhláškou zavést, je poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod nebo kanalizaci. Jejich zavedení závisí na konkrétních podmínkách a rozhodnutí orgánů obce.

 KONFERENCE
Vyvrcholením cyklu vzdělávacích seminářů v oblasti inovativních řešení pro místní akční skupiny byla konference Chytrý venkov. Celý cyklus čtyř vzdělávacích seminářů i závěrečná konference v Dolních Břežanech byly podpořeny Krajským úřadem Středočeského kraje a zároveň Krajským sdružením NS MAS ČR Středočeského kraje.
POZVÁNKY

SPRÁVA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MĚSTSKÉ KRAJINĚ
Termín: 16. května 2019
Místo:  Praha
Tradiční konference připravená ve spolupráci s Prahou 3, která se bude věnovat problematice správy městské veřejné zeleně, v kontextu probíhající klimatické změny. Přednášky jsou věnovány přírodě blízké péči o zeleň,  péči o travnaté porosty, komunitním zahradám, optimalizaci péče o zeleň, sortimentu suchomilných rostlin, vhodných do městských výsadeb, apod. 

S KRAJINOU JEN DOBŘE aneb NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ V KRAJINĚ
Termín: 29. května 2019
Místo: Praha
PROGRAM:
Blok I. - Situace plánování krajiny v ČR | Ing. Klára Salzmann,Ph.D.
Blok II. - Dnešní nástroje plánování krajiny:
Systém územního plánování | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D., Územní plán a vztah ke krajině | Ing. Arch. Ivan Gogolák,  Ing. Arch. Lukáš Grasse, Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP); Územní studie veřejného prostranství (MMR) | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
SPOLKOVÁ VÝSTAVA BUGA Heilbronn 2019
Termín: 18. - 19. června 2019
Heilbronn je město, ležící na řece Neckar ve spolkové zemi Badensko-Württembersko. Zadáním pro BUGA 2019 byla revitalizace bývalé industriální plochy uprostřed města, vytvoření a rozvoj nové městské čtvrti, tvorba nových městských parkových ploch s dostatkem herních a sportovních aktivit a krajinářské úpravy břehu řeky Neckar, jako blízkého území, vhodného pro krátkodobou příměstskou rekreaci a kontakt s přírodou. Samotná plocha zahradnické výstavy má více než 40 ha, ale součástí je i nově vznikající městská čtvrť, jejíž stavba právě probíhá.
SOUTĚŽE
Do 30. 6. 2019 lze podávat přihlášky na členství v Síti kreativních měst UNESCO.V této síti je nyní sdruženo více než 180 měst ze 72 zemí všech regionů světa. Společným posláním kreativních měst je zařazení tvořivosti a kulturního průmyslu do centra jejich rozvojových strategií s cílem vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města. Nyní jsou v této síti zařazena 2 naše města, a to Praha jako kreativní město literatury a Brno jako kreativní město hudby.     
Obce, města, svazky obcí i mikroregiony se mohou hlásit do 30. dubna 2019. Zapojte se do soutěže Investičně atraktivní region a prezentujte svou obec jako příklad efektivní spolupráce s podnikatelským sektorem.                 
Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího, co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti, a to v průběhu celého roku. Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota a sbor expertů z mnoha nejen estetických, ale i dalších důležitých hledisek jako jsou např. technologie, použité materiály a výrobky, kvalita provedení díla, provedení detailů a mnohé další důležité aspekty. Opět bude udělena kromě titulů STAVBA ROKU 2019 i řada zvláštních cen. Vypisovateli STAVBY ROKU 2019 jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MPO a SPS. 
Vyhlášení výsledků bude v rámci XVII. sněmu Svazu 23. května v Ostravě. Až do 2. 5. můžete hlasovat prostřednictvím lajků (like, love, wow atd.) a podpořit projekt, který se vám líbí. Do soutěže se přihlásilo 36 obcí, které úspěšně realizovaly přínosný projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Tak neváhejte a podpořte je svým lajkem.                                                    
Dřevěná stavba roku 2019
ANKETA Dřevěná stavba 2019 má své vítěze. Odborná porota i široká veřejnost vybraly ze 107 soutěžních staveb v 8 kategoriích 14 vítězů (8 cen veřejnosti, 6 cen odborné poroty). 
Prohlédněte si stavby oceněné v anketě Dřevěná stavba roku 2019 a načerpejte inspiraci. Mezi vítěznými díly najdete hřiště, rozhledny, rodinné domy, sruby i dřevěné interiéry.
Přeměna odpadů na zdroje
Svoje chytré nápady, jak přeměnit odpady na zdroje, můžete hlásit do pondělí 15. dubna 2019.
Zelená střecha
Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, vyhlašuje již šestý ročník soutěže Zelená střecha roku 2019.
Stavby mohou soutěžit ve dvou kategoriích Zelená střecha na rodinném domě a Veřejná zelená střecha, kam spadají i projekty podnikatelského charakteru. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 30. dubna 2019.

Polygraf reklama
Na veletrhu předala Marcela Štiková za SMO ČR a Petr Pfleger, jednatel a manažer časopisu PRO města a obce, první cenu v soutěži Kalendář obce 2019, a to Lence Horejskové, vedoucí Infocentra ve Veselí nad Lužnicí.

Gratulujeme!

PRÁVNÍ PORADNA

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradna pro obce.cz

Jaké důsledky bude mít skutečnost, že starosta přijal nového pracovníka zařazeného do obecního úřadu, aniž by postupoval podle zákona 312/2002 Sb., § 6 nebo § 7, tj. nebyla zveřejněna veřejná výzva, ani neproběhlo výběrové řízení?

V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce se vyskytla chyba v počtech hlasů. Můžeme postupovat tak, že ověřovatel zápisu vznese námitku k zápisu a tuto opravu schválí zastupitelstvo obce na začátku nejbližšího následujícího zasedání?

Pokud nedojde na ustavujícím zasedání zastupitelstva ke zvolení starosty ani místostarosty, kdo vede obec? V případě, že to je stávající starosta i místostarosta, jak dlouho může obec takto fungovat?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až jedenáct přístupů do právní poradny. Pokud nevíte, jak na to, klikněte zde.
OBCHODNÍ NABÍDKY    

GObec internetový mapový server pro obce  a města

GObec – internetový mapový server se zvýhodněnou nabídkou pro členy Svazu.

 

 

30% sleva na ASPI - komplexní znalostní systém pro veřejnou správu pro členy SMO ČR

Topíte se v legislativě? Řešíte přestupky, uzavíráte smlouvy, prodáváte, pronajímáte? Vyhlašujete nebo jste účastníkem výběrových řízení? Zřizujete právnické osoby a organizační složky obce? Díky ASPI máte vždy po ruce nejrozsáhlejší zdroj předpisů v aktuálním a účinném znění, judikaturu, srozumitelné výklady a praktické nástroje. 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje