Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 8 / 26. dubna 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
JIŽ 30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY 

Volební XVII. sněm již v květnu !!               

Těšíme se na Vás
23. - 24.  května v Ostravě, nezapomeňte přihlásit zástupce své obce/města. Pokud se Sněmu nemůžete zúčastnit, zplnomocněte prosím jinou členskou obec, která na Sněm svého zástupce vyšle.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Prodloužen termín pro zapojení do spolupráce s partnery z východní Evropy
Také čeští zástupci místních samospráv mohou předat své zkušenosti kolegům ze zemí východní Evropy. Termín pro zapojení do mezinárodní výměny zkušeností byl prodloužen do poloviny května 2019. Zájem o spolupráci projevily obce z Gruzie, Moldavska, Ukrajiny, Arménie a Běloruska. Více zde.

Zástupci Svazu diskutovali s ministrem Tomášem Petříčkem o systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR                             

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se 15. dubna 2019 setkal s realizátory zahraniční rozvojové spolupráce, mezi nimiž byli rovněž zástupci Svazu měst a obcí ČR. V rámci společného setkání se vedla konstruktivní diskuse o funkčnosti systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

České obce mohou samy podávat náměty na realizaci rozvojových projektů v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR

16. dubna 2019 se konal na půdě Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) seminář k představení nové Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, která je platná od ledna 2019. Metodika je zásadní dokument, který vymezuje roli a stanovuje postupy jednotlivých aktérů včetně místních samospráv, kteří se podílejí na realizaci aktivit či projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR (dále jen ZRS). Největší změnou, kterou metodika zavádí, je možnost realizátorů či jejich partnerů v prioritních zemích ZRS ČR předkládat náměty na budoucí projekty, a to bez vyzvání ze strany příslušných českých institucí. 

AKTUALITY

Stanovisko MV ČR k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR zveřejnil nové stanovisko č. 2/2019 k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti, které je znakem skutkové podstaty přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu. Stanovisko řeší otázku, zda je  v případě opakovaného ukládání správních trestů za totožné protiprávní jednání v průběhu kontroly založena překážka věci pravomocně rozhodnuté. Stanovisko je uvedeno zde.

Dobrovolné zveřejňování faktur a anonymizace osobních údajů 

Některé obce a města se rozhodly, v rámci vyšší míry transparentnosti a veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, pro dobrovolné zveřejňování nejen smluv (zákonnou povinnost mají jen některé obce), ale i faktur. Občan tak může po pár kliknutích na webu zjistit, za co obec utrácela. Při zveřejňování smluv a faktur, je třeba myslet na ochranu osobních údajů, které se v nich nacházejí. 

Připomínky Svazu města a obcí ČR k novele zákona o matrikách akceptovány!                                                                                           

Ve spolupráci s Libereckým, Plzeňským a Zlínským krajem se Svazu měst a obcí ČR podařilo přesvědčit Ministerstvo vnitra, že plošná regulace místa a doby pro konání slavnostních obřadů není nutná. Rozhodnutí v této věci zůstane na samosprávě obce, která může rozhodovat o místě a době konání slavnostních obřadů i ad hoc. 

Nová výzva pro obce a kraje z Operačního programu Zaměstnanost na podporu strategického řízení

Strategické řízení by se mělo stát nezbytným pro všechny obce a kraje – lze tak předejít mnoha problémům, dosáhnout mnoha cílů, postupovat koordinovaně a bez zmatků. 

Příjem žádostí probíhá od 29.3.2019 do 21.6.2019

Veškeré podrobnosti k výzvě naleznete na www.esfcr.cz.

Nenechte se překvapit ani zaskočit, pojďte plánovat a vytvářet strategie, neboť tato možnost podpory se nemusí opakovat!

POZVÁNKY

Nastal čas na změnu volebního systému v komunálních volbách?

Pozvánka na seminář pořádaný senátorkou Annou Hubáčkovou, poslancem Markem Výborným s odbornou garancí Svazu měst a obcí ČR, v úterý 14. 5. 2019 od 10.00 do 13.00 hod. v Zaháňském salonku Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha1 (vstup z recepce C1). Registrace předem nutná.

LIFE informační dny 2019

Pozvánka na specifické semináře zaměřené jednotlivě na bližší seznámení se s podprogramy Životní prostředí a Klima.

Konference předcházení odpadů 

Celodenní konference PVO se uskuteční 24. října opět v Praze.
 SOUTĚŽE

Soutěž Pečující roku 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo soutěž Pečující roku. Cílem je ocenit konkrétní neformální pečující a ukázat na jejich zkušenostech a příbězích, že si zaslouží uznání společnosti a že na tuto situaci nejsou sami.

Zacíleno na udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí 16. dubna 2019 odstartovalo soutěž pro žáky a studenty "Zacíleno na udržitelný rozvoj". V rámci ní mohou mladí posílat krátká videa k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje a vyjádřit svůj názor, proč je pro ně daný cíl důležitý. 

 PRÁVNÍ PORADNA

Spolehnutí se na správnost odborné rady z hlediska trestní odpovědnosti zastupitelů                                   

Videopřednáška z Právní konference Svazu, lektorem je JUDr. Martin Richter, ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců, Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Příspěvek je zaměřen na trestní odpovědnost v rozhodovacích procesech územní samosprávy. V rámci příspěvku se společně věnujeme zejména otázkám souvisejícím se střetem politiky a práva a konfliktem postavení politika s postavením řádného hospodáře. 
Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

K návrhu usnesení zastupitelstva obce byl předložen jeden protinávrh, starosta dal nejprve hlasovat o původním návrhu, který byl přijat, a o protinávrhu se tudíž následně vůbec nehlasovalo. Je přijaté usnesení napadnutelné, neplatné nebo platné?                                                    

Může se místostarosta zaregistrovat do datové schránky obce bez souhlasu starosty?

Pokud je zasedání zastupitelstva extrémně dlouhé, je možné jej přerušit a pokračovat druhý den?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to,klikněte zde.
OBCHODNÍ NABÍDKY
Špičkou v sortimentu košových traktorů je bezesporu model Starjet P6 4x4 PRO. Jedná se o traktor primárně určený k sekání a sběru trávy v kopcovitém terénu, kde je nutné posekanou travní hmotu odvážet. Typickými uživateli tohoto traktoru jsou obce, rekreační areály, sportoviště, horské chaty i firmy, které se sekáním trávy živí. Všem případným zájemcům doporučujeme domluvit si nezávazné předvedení stroje přímo na pozemku, pro jehož sekání je daný traktor zamýšlený.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje