Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 10 / 28. května 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku
JIŽ 30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY
 XVII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ

František Lukl obhájil pozici předsedy Svazu na další čtyři roky

OSTRAVA, 23. – 24. května 2019 Rekodifikace stavebního práva, vznik Nejvyššího stavebního úřadu, tzv. protikorupční balíček zákonů (zákon o lobbování, s ním související novela zákona o střetu zájmů, rozšíření a posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu) nebo financování sociálních služeb a sociální práce. Témata, o kterých starostové a primátoři mimo jiné debatovali na XVII. sněmu Svazu měst a obcí ČR. Do Ostravy se sjelo na 500 představitelů samospráv z celé České republiky a velká řada významných hostů. Sněm zvolil také nové vedení Svazu měst a obcí České republiky, novou Radu a Kontrolní výbor na další čtyřleté období. Na svém prvním zasedání zvolila Rada nové Předsednictvo.
 
Druhý ročník soutěže Náš evropský projekt zná vítěze! Opravený kulturní dům, knihovna či koupaliště získaly sympatie veřejnosti. Pro vítězné Čepřovice hlasovalo 2,5krát více lidí, než má obec obyvatel. Rekonstrukce kulturního domu, vybudování přírodní zahrady u mateřské školy, revitalizace venkovního koupaliště nebo rekonstrukce a rozšíření regionální knihovny. Právě toto jsou podle hlasování veřejnosti vítězné projekty druhého ročníku soutěže Náš evropský projekt. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 23. května na XVII. sněmu Svazu měst a obcí v Ostravě. Čtyři vítězné obce – Čepřovice, Pitín, Kolinec a Karviná – si mezi sebou rozdělí výhru přes 200 tisíc korun na uspořádání obecních slavností. 
 
SPOLEČNÉ KONDOLENČNÍ PROHLÁŠENÍ SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČESKÉ REPUBLIKY
Naše organizace, které zastupují tisíce měst a obcí v České republice a hájí zájmy jejich samospráv, vyjadřují hlubokou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose.
Chtěli bychom Vás požádat, zdali byste v den pohřbu tuto sobotu (1. 6. 2019) jako vyjádření piety vyvěsili nad obecními či městskými úřady černé prapory, které budou symbolizovat společné hluboké politování této tragické události i sounáležitost s truchlící rodinou.
Tu bychom také chtěli vyjádřit veřejnou sbírkou na pomoc pozůstalým, jejíž vznik podporujeme a která bude vyhlášena v následujících dnech. Děkujeme.
Celé prohlášení zde
AKTUALITY

Prostředky na sociální služby rostou. Obce se musí obracet na MPSV.

Ministerstvo financí v reakci na výzvy k navýšení rozpočtu na sociální služby upozorňuje, že rezort MPSV obdržel v roce 2019 na dotace pro poskytovatele sociálních služeb  rekordních 15,73 mld. Kč. To je o 800 mil. Kč více než v roce předešlém. Dotace státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb přitom ještě v roce 2015 představovaly 8,57 mld. Kč, za poslední 4 roky se tak zvýšily o více než 7 mld. Kč. Podíl dotací ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb zároveň jen mezi roky 2015 a 2017 vzrostl z 26,7% na 29,7 %.

Smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) musí být časově omezena

Dne 10. 5. 2019 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „ÚOHS“) na svých webových stránkách tiskovou zprávu k aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí ÚOHS týkající se jednacího řízení bez uveřejnění.
Ze zkušenosti našich měst a obcí víme, že některé municipality získávají na financování investičně náročných projektů rozvíjejících infrastrukturu obce (zejména pro ekologické účely při realizaci dotovaných akcí – např. kanalizace, obnova zeleně, vodovod) bezúplatné plnění ve formě daru od fyzických a právnických osob ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Občané formou tohoto příspěvku vyjadřují ochotu rozvinout lepší podmínky k životu v jejich obci a působí tak jako určitá forma rozvoje území a vyjádření sounáležitosti s jejich obcí.
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra v tomto roce aktualizoval metodická doporučení:
 
V sobotu 25. května uběhl právě jeden rok od vstupu obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR v účinnost. Těch 365 dní Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul do krátkého článku "Rok od posílení ochrany osobních údajů", ve kterém stručně informuje, co se za tu dobu událo.

Také obce mohou využít prostředky z finančního mechanismu EHP/Norska, který již řadu let umožňuje uskutečňovat projekty, založené na spolupráci a vzájemné výměně zkušeností partnerů z ČR, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. S pomocí těchto financí již bylo realizováno množství projektů, které pomohly zlepšit život občanů a přinesly důležité poznatky z různých oblastí života - např. kultura, zdravotnictví, podpora občanské společnosti, vzdělávání, životní prostředí a další.

 

 SOUTĚŽE
Architekt obci 2019  - Prodloužení termínu přihlášek!
Nutnost dobré spolupráce mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru vedla Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec k ocenění této spolupráce. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Výsledek soutěže Architekt obci bude vyhlášen v rámci soutěže Architekt roku pořádané společností ABF, a.s. na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Kompletní přihlášky jsou přijímány do 16. června 2019.
 
POZVÁNKY
Série seminářů ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ: Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, se budou konat v průběhu června a září 2019.
Jedinečná možnost získat zdarma vstupenku na celý veletrh URBIS po registraci na seminář Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci (nejen) odborníků z vysokých škol. Můžete se setkat s řadou témat i přednášejících.
OSTATNÍ
 
 
 
PRÁVNÍ PORADNA
Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz).
Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.
OBCHODNÍ NABÍDKY
Špičkou v sortimentu košových traktorů je bezesporu model Starjet P6 4x4 PRO. Jedná se o traktor primárně určený k sekání a sběru trávy v kopcovitém terénu, kde je nutné posekanou travní hmotu odvážet.
Typickými uživateli tohoto traktoru jsou obce, rekreační areály, sportoviště, horské chaty i firmy, které se sekáním trávy živí. Všem případným zájemcům doporučujeme domluvit si nezávaz- né předvedení stroje přímo na pozemku, pro jehož sekání je daný traktor zamýšlený.
 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje