Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 29 / 15. října 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
 
30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY


Informace k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
V souvislosti s novým zákonem o přístupnosti musí územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí zajistit, aby osoba se zdravotním postižením byla schopna internetové stránky a mobilní aplikace i přes svůj zdravotní handicap za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který jí vyhovuje. Více se dočtete zde.

 

AKTUÁLNĚ
 
Nové chodníky a cyklostezky do měst a obcí
Koncem září Místní akční skupina (MAS) Krkonoše spustila 4. výzvu z IROP, která otevře cestu rekonstrukcím a modernizacím chodníků, cyklostezek a cyklotras v Krkonoších. Projektové záměry budou hodnoceny i z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Laicky řečeno, plusové body pro projekty, které počítají s výsadbou zeleně, s využitím recyklovaných materiálů a zavedením šetrných ekologických materiálů. Příklady dobré praxe mohou žadatelé čerpat např. v Holandsku ve městě Utrecht, kde více než 300 autobusových zastávek nechali přestavět na zastávky s rostlinným královstvím na střechách. Díky rozkvetlé zeleni  se zde zastavují včely a opylovávají květiny. Podobné příklady se osvědčily a fungují dlouhá léta i v severských zemích jako je Norsko viz fotografie obchůdků s regionálními produkty. Více zde.
 
Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT a JIP/KAAS
Dovolujeme si tímto upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT, která proběhne v termínu od 25. října 2019 od 20:00 do 29. října 2019 do 6:00 hod. Upozorňujeme, že po tuto dobu nebude Czech POINT pro uživatele dostupný, tzn. že nebude možné provádět žádné úkony, přihlásit se do žádného agendového informačního systému pomocí služeb JIP/KAAS a používat Správu dat.
 
GDPR

Metodická příručka ke kodexům chování
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Metodickou příručku ke kodexům chování. V červnu t.r. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679 a tato metodická příručka na ně reaguje. Více zde.

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Přeshraniční spolupráce má význam
Pavel Branda, místostarosta Rádla a člen Evropského výboru regionů, vystoupil na společném zasedání komise COTER a výboru REGI. Společné zasedání členů Výboru regionů a evropských poslanců je součástí Evropského týdne regionů a měst, který proběhl v Bruselu v minulém týdnu. Ve svém vystoupení uvedl, že podpora přeshraniční spolupráce potřebuje 3 věci: prostředky, kooperační struktury a také právní podmínky. Zdůraznil evropskou přidanou hodnotu INTERREGu a potřebu jeho rozpočet navýšit. Více zde.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Za každého člověka jeden strom
Vysázet deset milionů stromů mimo les, a to do pěti let. Takový je cíl nově představené iniciativy Sázíme budoucnost. Nápad z pera Nadace Partnerství vznikl při výsadbě Aleje svobody pod Řípem ke stému výročí Československa v listopadu minulého roku. Pomoc vyprahlé české krajině a přehřátým městům však není jediná motivace pro zapojení se do výsadby. Obce a města se mohou navíc od příštího roku ucházet o pořadatelství Aleje svobody na oslavu výročí sametové revoluce nebo svůj strom přihlásit do ankety Strom rokuPodělte se o své úspěchy s výsadbami na sociálních sítích pod hashtagem #sazibudoucnost a hlavně je zaregistrujte v mapě. Pro inspiraci ostatním bude jejich příběh publikován na portále Sázíme budoucnost. Více zde.

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Miroslava - rumunské město krásného jména, které hledá partnera v ČR

Rumunské město Miroslava s více než 20 000 obyvateli hledá město v ČR pro partnerskou spolupráci například v oblasti kultury, vzdělávání, zachování tradic či ekonomických aktivit. Rumunské město má zájem také o výměnu zkušeností v oblasti fungování místní samosprávy. Více zde.

 

Palestinské město Dura hledá partnera pro výměnu zkušeností a spolupráci
Osm kilometrů jihovýchodně od Hebronu se nachází město Dura se zhruba 41 000 obyvateli. Zástupci města Dura hledají partnery pro výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti zlepšování úrovně služeb pro občany, včetně skupin se zvláštními potřebami (senioři, děti, handicapovaní atd.). Palestinské město má také zájem o výměnu zkušeností v oblasti partnerské spolupráce obecně. Více zde.

 

PRÁVNÍ PORADNA

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Za kolik dnů může obec uzavřít kupní smlouvu na pozemek od projednání v zastupitelstvu obce?

Může obec ke kontrole příspěvkové organizace ve smyslu zákona o finanční kontrole zplnomocnit jiný subjekt (auditora, auditorskou společnost)?

Jakým způsobem postupovat vůči občanovi, který doma topí v nevyhovujících kamnech uhlím a při každém přiložení obtěžuje širší okolí hustým tmavým kouřem?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

POZVÁNKY

Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách
Ve středu 30. října 2019 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sál Státních aktů, Sněmovní 4, Praha 1) pod záštitou zemědělského výboru PSP ČR uskuteční odborný seminář Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách - SAVE THE DATE  zde.
 
Seminář k přechodu na DVB-T2
Zajistěte, aby lidé ve vaší obci nepřišli během Vánoc o programy České televize! Blíží se přechod na DVB-T2, nový digitální standard televizního vysílání. Série seminářů určené zástupcům měst a obcí poskytnou nejen podrobné informace k bezproblémovému přechodu na DVB-T2 (jako první se uskuteční pro zástupce městských částí hl. m. Prahy a obcí Středočeského kraje). Účastníci rovněž získají mediální balíček k přechodu na DVB-T2, který mohou dále distribuovat svým občanům prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Více zde.
 
Erasmus+ pro knihovny
Věděli jste, že program Erasmus+ není jen pro studenty vysokých škol? Do mezinárodních projektů se může zapojit každý. Třeba i Vaše knihovna! Právě nyní probíhá registrace na bezplatné školení pro knihovny, které mají zájem o mezinárodní projekty. Více zde.
Banky a municipality - technologie pro chytrá města
Svaz měst a obcí ČR převzal záštitu nad konferencí určenou vedení chytrých a inovativních měst v České a Slovenské republice "Banky a municipality", která se uskuteční 25. října v České národní bance. Více informací zde. 
 
Výstava Neviditelné bytosti
Ve dnech 15. října až 5. listopadu 2019 můžete v Praze v zahradě Převorství (zahrada za Lennonovou zdí) navštívit výstavu s názvem NEVIDITELNÉ BYTOSTI, který jí přesně vystihuje - nevidící studenti a absolventi Školy Aliterra vytvořili  sochy z pálené hlíny představující to, co nikdo z lidí dosud neviděl. Více zde.
 
OBCHODNÍ NABÍDKY
 
SECO Industries, s.r.o
Špičkou v sortimentu košových traktorů je bezesporu model Starjet P6 4x4 PRO. Jedná se o traktor primárně určený k sekání a sběru trávy v kopcovitém terénu, kde je nutné posekanou travní hmotu odvážet. Typickými uživateli tohoto traktoru jsou obce, rekreační areály, sportoviště, horské chaty i firmy, které se sekáním trávy živí. Všem případným zájemcům doporučujeme domluvit si nezávaz0000000né předvedení stroje přímo na pozemku, pro jehož sekání je daný traktor zamýšlený.

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje