Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 32 / 5. listopadu

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY
 

Nezapomínáme

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži, řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanony jen svoji píseň řvou. 


Více se o blížícím se Dni veteránů dočtete zde. 

 AKTUÁLNĚ
 
Je tady nové číslo časopisu INS!!
I v něm najdete další informace z rubriky prevence a bezpečnost, tentokrát na téma spoluodpovědnosti obce při zajišťování bezpečnosti dětí a mládeže ve školách a na sportovištích, dozvíte se zajímavosti z průběhu semináře Zastupitel v právu, prohlédnete si fotogalerii ze stále oblíbenější soutěže Knihovna Jinak 2019 nebo se můžete dozvědět, jak jezdí starosta na dovolenou. A spoustu dalších zajímavých informací ze života členů Svazu měst a obcí ČR i z práce jeho kanceláře, která pro Vás časopis připravuje. V elektronické podobě ho najdete již nyní zde. Tak hezké počtení!
 
Máte už novou metodiku k místním poplatkům?
Přinášíme nejnovější informace, metodiku a vzory OZV k místním poplatkům. Více se dozvíte zde.
 
 
Anketa - dotazník
Institut pro veřejnou správu Praha připravil pro územně samosprávné celky (obce II. a III. typu) dotazníkový průzkum potřeb v oblasti vzdělávání. Více zde.
 
Alej svobody '19 Vestec — Hrnčíře
Nezapomínejme na své kořeny a oslavme společně třicet let od sametové revoluce. Naše republika potřebuje péči stejně jako česká krajina. Přispějme obojímu vysazením památeční Aleje svobody.
SOBOTA 9. 11. 2019 | 10.00 — 15.00 Výsadba 132 ovocných stromů podél 1 060 metrů dlouhé a nově obnovené polní cesty vedoucí z Vestce do Hrnčíř, okres Praha západ. Více zde.
 
Dotazníkové šetření - zhodnocení současného stavu digitalizace státní správy
V týdnu od 11. listopadu 2019 budou osloveny jednotlivé ORP (obec s rozšířenou působností) s prosbou Úřadu vlády ČR o vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto šetření budou použity při zhodnocení současného stavu digitalizace státní správy a poslouží k určení, které služby poskytované úřady by měly být digitalizovány přednostně a o digitalizaci jakých služeb mají samy úřady zájem. Děkujeme za Vaši spolupráci. Více zde.
GDPR
 
Úřad aktualizoval výčet právních předpisů v nejdůležitějších oblastech zpracování osobních údajů
Poté, co nabylo účinnosti obecné nařízení GDPR, zmapoval Úřad pro ochranu osobních údajů nejdůležitější oblasti, ve kterých poskytují právní základ zpracování osobních údajů právní předpisy. Tento výčet konkrétních právních předpisů (včetně příslušného § zákona) byl zveřejněn rovněž i na webu SMO ČR a nyní zveřejňujeme jeho aktualizovanou verzi, kterou naleznete na webu ÚOOÚ. 
 
 
 
On-line souhlas dítěte a podmínky jeho použití
Děti zasluhují vyšší míru ochrany, jelikož si mohou být méně vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Proto obecné nařízení GDPR vytváří další vrstvu ochrany, pokud jsou zpracovávány osobní údaje dětí. Ta se vztahuje zejména na používání osobních údajů dětí pro účely marketingu nebo vytváření osobnostních či uživatelských profilů a shromažďování osobních údajů týkajících se dětí při využívání služeb nabízených přímo dětem. Více zde.
 
ŠKOLSTVÍ
 
Reforma financování nepedagogických pracovníků
Od 1. ledna 2020 dojde ke změně financování regionálního školství, mimo jiné dojde k reformě financování nepedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo ve svém dopisu shrnutí klíčových principů financování nepedagogické práce. Více zde.
 
 PRÁVNÍ PORADNA

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je možné proplácet cestovní náhrady za používání motorového vozidla, které je vedené k podnikatelské činnosti zastupitele, který o cestovní náhradu v souvislosti s výkonem své veřejné funkce zastupitele žádá? Obec žádné motorové vozidlo nevlastní.

Je možné odvolat zastupitele z jeho funkce pro jeho nevhodné chování (arogantní vystupování, vulgární vyjadřování, lhaní, dezinformace, vyhrožování)? 

Má obec na základě práva na informace povinnost poskytovat informace o plánovaných projektech a jejich rozpočtech?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
 
Zaujme vás nabídka albánského města Fushe-Arrez k navázání partnerské spolupráce?
Fushe-Arrez, město s více než 11 000 obyvateli, se nachází v severní části Albánie a zároveň tvoří centrum stejnojmenné oblasti. Přestože město v současné době musí překonávat potíže, jako je například vyšší míra nezaměstnanosti, má i svůj potenciál zejména v budoucím možném rozvoji cestovního ruchu. Více se dozvíte zde.
 
POZVÁNKY
 

Chcete se dozvědět více o dotacích na výsadbu stromů a vybudování venkovních areálů v přírodním stylu?
Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí Vás srdečně zvou na dva semináře. První se koná ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy 12. listopadu 2019 v budově Magistrátu na Mariánském náměstí 2, Praha 1, sál zastupitelstva, více zde. Druhý ve spolupráci s Magistrátem města Olomouc 21. listopadu 2019 na adrese Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, zasedací sál, více zde.

 

OBCHODNÍ NABÍDKY

 

GObec – internetový mapový server se zvýhodněnou nabídkou pro členy Svazu.

 

 

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje