Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 35 / 26. listopadu 2019

SMO ČR
Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
 
30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

 

Prohlédněte si fotogalerii z XXII. celostátní finanční konference, která proběhla minulý týden ve čtvrtek a pátek 21. a 22. listopadu 2019.
Děkujeme všem hostům za účast a za rok se těšíme na další shledání. 

 

AKTUÁLNĚ


Jsme zcela objektivně nejefektivnějšími hospodáři veřejného sektoru.
 
XXII. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR otevřel úvodním slovem předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl.

 
 
Práci starostů je také potřeba správně ohodnotit
Skvělý úspěch finanční konference, starostové mají premiérův příslib na 10% zvýšení odměn zastupitelů. V živé diskuzi v dopolením bloku prvního dne celostátní finanční konference obhájili představitelé samospráv z celé republiky svůj legitimní požadavek na zvýšení odměn.
 
 
Závěry z XXII. celostátní finanční konference 2019
Účastníci přijali na XXII. celostátní finanční konferenci 2019 řadu závěrů, které budou v dalším období prosazovat při svých jednáních na všech úrovních.
 
 

 

DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU
Rada Svazu měst a obcí ČR přijala dne 22. listopadu 2019 tuto výzvu, ve které upozorňuje na rizika spojená s rekodifikací stavebního práva. V této výzvě souhlasí s potřebou zjednodušení a zrychlení stavebních řízení, ale zásadně nesouhlasí s institucionálními změnami, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy a rušení stavebních úřadů. 

 

 

Registrujte se na V. ročník Právní konference Svazu měst a obcí ČR výhodně.
Do 30. 11. 2019 mají členové Svazu měst a obcí ČR možnost využít zvýhodněné vstupné na V. ročník Právní konference, který se stejně jako minulý rok uskuteční 5. - 7. února 2020 v Kongres hotelu Jezerka na Seči.
 
 
ŠKOLSTVÍ


Reforma financovánní regionálního školství
Jak financovat regionální školství od 1. ledna 2020 se dozvíte z nových metodických materiálů, které vydalo ministerstvo školství. 

 

 GDPR

Nová působnost Úřadu dle InfoZákona od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informaci pro povinné subjekty o tom, že od 2. ledna 2020 bude dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Informační zákon“), nadřízeným (odvolacím) orgánem některých povinných subjektů. 

 

Firmy stále chybují při rozesílání obchodních sdělení třetí stranou
Úřad pro ochranu osobních údajů dlouhodobě eviduje velké množství stížností na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení tzv. třetí stranou. Známe to všichni, do naší emailové schránky přijde řada obchodních sdělení, mnohdy i několik týdně, aniž bychom si vybavili, co to je za firmu a zda jsme jí dali své kontakty a souhlas.
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Novela kalové vyhlášky
Ve sbírce zákonů vyšla změna tzv. kalové vyhlášky, která posouvá povinnosti z ní plynoucí na 1. 1. 2023. Ministerstvo životního prostředí tedy posunulo přechodnou dobu, která měla původně končit dne 31. 12. 2019. Obce, resp. provozovatelé ČOV tedy získali 3 roky na přípravu a realizaci opatření potřebných ke splnění požadavků plynoucích z uvedené vyhlášky a zahájili úpravy a změny kalového hospodářství.

 

 PRÁVNÍ PORADNA

Nevíte jak připravit obecně závaznou vyhlášku?
V souvislosti s aktuální novelou zákona o místních poplatcích obce novelizují některé vyhlášky o místních poplatcích. Svaz pro Vás připravil automatické vzory podle návrhu Ministerstva vnitra, kde si můžete během několika minut připravit návrh znění 4 OZV o místních poplatcích a zároveň je odeslat na Ministerstvo vnitra k předběžnému posouzení. Připravit si můžete OZV včetně návrhu usnesení zastupitelstva obce a odůvodnění. Vyzkoušejte si naše nové automatické dokumenty.
Vzory obecně závazných vyhlášek jsou nyní dostupné v automatizované podobě na webu právní poradny.  

Pokud Vás odpovědi na dotazy pokládané v právní poradně Svazu zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

 

POZVÁNKY
 
 Budoucnost komunálních voleb
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci se SMO ČR pořádá 11. prosince 2019 od 13.00 hod v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze, Sněmovní 1, seminář Budoucnost komunálních voleb. Úvodní příspěvky uslyšíte od poslanců Milana Poura,  předsedy výboru Ivana Bartoše a předsedy SMO ČR Františeka Lukla. Vystoupí například i náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Ústavně-právní pohled na problematiku semináře bude prezentovat prof. Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, politologický pohled představí docent Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého.
Pro další informaci sledujte náš web.


Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje