Odpadové hospodářství

Společně vzděláváme naše děti k odpovědnosti za odpady

24.11.2014 13:17
V rámci Projektu Podpora meziobecní spolupráce, ve spolupráci se společnostmi EKO‑KOM, a.s. a .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., proběhla pro děti čtyř základních škol v ORP Bystřice pod Hostýnem vzdělávací akce v rámci programu Tonda Obal na cestách. Jedná se o ukázku, jak lze...

Sběrný dvůr Dobřany funguje i pro okolní obce

01.09.2014 16:55
Rozšíření možnosti ukládání odpadu ve sběrném dvoře Dobřany také pro okolní obce znamenalo snížení výskytu černých skládek na katastru města. Sběrné dvory na území ORP Stod spravuje stejná firma, což vybízí k úvahám o možnosti budoucího jednotného výběrového řízení. Vybudování nového sběrného...

V obci Borová společně kompostujeme, společně vytváříme lepší domov

01.09.2014 16:11
Kompostárna biologicky rozložitelného odpadu v obci Borová (v části obce Svatá Kateřina) je jedna z mála kompostáren v Pardubickém kraji, která funguje na bázi dohody o spolupráci. Kompostárna byla uvedena do provozu v roce 2011 a postupně je v rámci navazujících projektů technicky dovybavována....

Každoroční úklid Pošembeří se vyplácí

01.09.2014 15:50
Každoroční dobrovolnická akce „Ukliďme Pošembeří“ se účastní obce, školy, školky, TJ, spolky a zájmové organizace. Akce, která probíhá každoročně od konce března do půlky dubna, se účastní průměrně 1 000 dobrovolníků, z toho jednu polovinu tvoří děti ve věku...

Efektivní zajištění svozu odpadů v rámci projektu "Čisté Valašsko"

01.09.2014 15:38
Projekt „Čisté Valašsko“ efektivně vyřešil problém se svozem a nakládáním s odpadem v 8 obcí na území ORP Vizovice a Vsetín po ukončení spolupráce s Technickými službami Vizovice. Díky společnému postupu a vypsání výběrového řízení pro všechny obce společně bylo dosáhnuto výrazně...

Společný postup několika obcí ORP Přelouč vede k větší tříditelnosti bioodpadů

01.09.2014 01:48
Přínosem zrealizovaného projektu Pořízení nádob na bioodpad bylo zapojení několika obcí ORP Přelouč do svozu bioodpadu, což mělo následný efekt na zapojení dalších obcí do svozu bioodpadu a zvýšení produkce biologicky rozložitelného odpadu a snížení množství produkovaného směsného komunálního...

Sběrné dvory odpadů na dosah mají v Křenovicích a Otnicích

07.08.2014 01:09
Všichni občané Slavkovska mají do sběrného dvora odpadů nejvýše 7 minut jízdy autem. Síť zařízení pro ukládání oddělených složek odpadů je kompletní díky výstavbě sběrných dvorů v Křenovicích a Otnicích.   Celý příklad dobré praxe si můžete přečíst po kliknutí na odkaz...

Na Bohumínsku chtějí společně zatočit se zloději kovů

07.08.2014 01:04
Neschopnost státních orgánů řešit rostoucí škody na majetku organizací i občanů způsobované nelegálními výkupy kradených kovových odpadů přiměly obce na Bohumínsku ke společnému postupu. Obce se rozhodly plně využít ustanovení zákona o odpadech a zformulovat nové znění Obecně  závazné ...