Celkové neinvestiční výdaje na odpady (372) průměr 2008 - 2012

Celkové neinvestiční výdaje na odpady (372) průměr 2008 - 2012