Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové informace

Grafický podkladový materiál pro porovnání výsledků dotazníkového šetření

Sběr dat v rámci Řízené rozhovoru- dotazníku, část1 je již v závěrečné fázi, proto v IS, část Aktuality je pro analytické potřeby realizačních týmu připraven soubor vybraných grafů z dotazníkového šetření v krajském členění (v porovnání s celou ČR) pod názvem Grafický podkladový materiál pro porovnání
 

Setkání v Domažlicích

V pondělí 14. dubna se v prostorách Městského úřadu v Domažlicích konalo krajské neformální setkání pracovních týmů Plzeňského kraje, jehož se účastnili také členové odborného týmu Projektu podpora meziobecní spolupráce. Setkání se účastnilo okolo 30 pracovníků z ORP, zapojených do Projektu v Plzeňském kraji
 

Slunečná středa v Jihlavě

Jarním sluncem zalitá Jihlava nás sice uvítala chladným počasím, ale jednání probíhalo v příjemné spolupracující atmosféře v nádherných prostorách jihlavského magistrátu. Na setkání, kde se sešlo přibližně třicet pracovníků regionálních týmů a čtyři zástupci odborného týmu projektu Podpory meziobecní
 

Setkání v Děčíně

Děčín byl dalším městem, kde se sešli zástupci regionálních týmů s členy odborného týmu. Cesta od Lovosic vedla krásnou krajinou podél Labe až do Děčína, kde odborný tým hledal místo setkání v „centru Děčína“. Chcete-li navštívit Magistrát města, musíte totiž jet do „centra – Podmokly“, a to nás trochu zmátlo
 

Spolupráce v Lovosicích

Zástupci čtyř regionálních týmů (Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Kladno) a odborného týmu projektu se sešli na Velký pátek v modré zasedací síni Městského úřadu v Lovosicích. Za účasti regionální koordinátorky Renaty Perglerové se téměř tři hodiny diskutovalo o přípravě na oficiální setkání
 

Setkání v Olomouci

V Olomouci dne 16. 4. 2014 proběhlo setkání zástupců města Olomouc a zástupců realizačních tymů projektu Podpora meziobecní spolupráce z Olomouce, Přerova, Prostějova a Šumperka, zároveň se jednání účastnili zástupci odborného týmu z Projektu meziobecní spolupráce. Víc informací zde.
 

Metodická doporučení pro zpracování výstupů za Volitelné téma/MOS v aglomeraci

Na základě vyhodnocení všech ukončených dotazníku č. 1, byly identifikovány 4 možné okruhy preferencí obcí a měst při výběru Volitelného tématu. Odborný tým připravil návrhy možného zaměření těchto témat s vazbou na ustanovení Rámcové metodiky. Toto metodické doporučení (naleznete v informačním systému)v
 

Krajské setkání v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne 2. 4. 2014 proběhlo již šesté krajské setkání, kde setkali se starostové a představitele samosprávy. Krajské setkání bylo pořádáno Svazem měst a obcí ČR za přispění sponzorů. Více informací naleznete zde.
 

Setkání v Miloticích

Ve středu 2. dubna se v malebných prostorách Komunitního a rozvojového centra, umístěného v prostorách zámku v Miloticích, konalo krajské neformální setkání pracovních týmů Jihomoravského kraje, jehož se účastnili také členové odborného týmu Projektu podpora meziobecní spolupráce. Na téměř čtyřhodinovém
 

Setkání ve Slatině

Ve středu 26. března se ve Slatině u Ostravy uskutečnilo neformální setkání pracovních týmů Moravskoslezského kraje za účasti členů odborného týmu projektu PMOS. V průběhu téměř čtyřhodinného setkání si 43 účastníků vyměňovalo zkušenosti a informace o postupu prací na přípravě analytických podkladů k
 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

SAVE THE DATE - Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Poslanecká sněmovna PČR, Praha

 

 

 

 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje