Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

archiv anket

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně
Ano a neúspěšně 45
Ano a za nevýhodných podmínek
Ano a za nevýhodných podmínek 26
Ano, bez problémů
Ano, bez problémů 7
Ne
Ne 63

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO
ANO 1070
NE
NE 172
NEVÍM
NEVÍM 177

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje.
Ano, oboje. 222
ANO, kuchyňský olej.
ANO, kuchyňský olej. 44
ANO, BRKO.
ANO, BRKO. 38
NE, BRKO pouze v sezóně.
NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné.
NE, nevnímáme to jako potřebné. 20
NE, občané o to nemají zájem.
NE, občané o to nemají zájem. 32

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance
proškolením stávajícího zaměstnance 380
přijmutím nového zaměstnance
přijmutím nového zaměstnance 22
najmutím od externího subjektu
najmutím od externího subjektu 92
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 81
jinak
jinak 20

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano
ano 218
ne
ne 64

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 463
Ne.
Ne. 16
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut.
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 9
Ne, jedná se o porušování lidských práv.
Ne, jedná se o porušování lidských práv. 8
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme.
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 21

 

 

Přijedete na letošní Krajská setkání?

 

Ano, účastním se pravidelně.
Ano, účastním se pravidelně. 252
Ano, když budu mít čas.
Ano, když budu mít čas. 23
Ne, bohužel nemohu.
Ne, bohužel nemohu. 15
Ne, nezajímá mne to.
Ne, nezajímá mne to. 16
Nevím.
Nevím. 9

Poskytujete na úřadě kopírování za úplatu? Kolik kopií měsíčně?

Ano, ale minimálně.
Ano, ale minimálně. 556
Ano, do 100 kopií.
Ano, do 100 kopií. 67
Ano, do 500 kopií.
Ano, do  500 kopií. 25
Ano, do 1000 kopií.
Ano, do 1000 kopií. 8
Ano, více než 1 000 kopií.
Ano, více než 1 000 kopií. 6
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení.
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení. 12
Neposkytujeme.
Neposkytujeme. 72

Zatěžují vás úřady a další organizace žádostmi o informace a způsobují vám administrativní zátěž? Které subjekty nejvíc žádají o administrativní spolupráci?

Ne, necítím velkou administrativní zátěž
Ne, necítím velkou administrativní zátěž 213
Ministerstva
Ministerstva 30
Krajské úřady
Krajské úřady 19
Obce s rozšířenou působností
Obce s rozšířenou působností 42
Instituce poskytující dotace
Instituce poskytující dotace 15
Výzkumné instituce
Výzkumné instituce 9
Policie
Policie 5
ČSÚ
ČSÚ 15
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb.
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb. 53
Jiné
Jiné 8

Je pro vaše město/obec problém nárokovost předškolního vzdělávání?

Ano, nemáme na to kapacity
Ano, nemáme na to kapacity 397
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT 41
Je mi to jedno
Je mi to jedno 33

V případě financování výkonu veřejného opatrovnictví ze státního rozpočtu, jakou variantu preferujete?

Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost
Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost 36
Měla by se poskytovat účelová dotace
Měla by se poskytovat účelová dotace 9
Jiné
Jiné 3

Má se zavedení společného vzdělávání (inkluze) odložit?

Ano, není připravené
Ano, není připravené 187
Ne, mluví se o něm dlouho
Ne, mluví se o něm dlouho 13
Nevím
Nevím 0
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Souhlasíte s tím, že by NKÚ kontroloval obce?

Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol
Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol 192
Ano, ale nikoliv účelnost
Ano, ale nikoliv účelnost 17
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 5

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání?

Souhlasím, je to potřeba
Souhlasím, je to potřeba 110
Nesouhlasím, je to věc rodičů
Nesouhlasím, je to věc rodičů 66
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 12

Zkomplikovala život ve vaší obci novela zákona o ZPF?

Ano
Ano 236
Ne
Ne 16
Nesetkali jsme se s tím
Nesetkali jsme se s tím 15

Přibyla vám s novými dotačními pravidly administrativa?

Ano
Ano 189
Ne
Ne 12
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 8

Kdo by měl pečovat o silniční zeleň v průjezdním úseku obcí? Obce, jako je tomu dnes, anebo vlastník pozemku?

Obce
Obce 43
Vlastník pozemku
Vlastník pozemku 112
Nevím
Nevím 3

Na jak dlouho by měl zákon povolovat automaty do herny či kasina?

méně než 1 rok
méně než 1 rok 130
1 rok
1 rok 26
2 roky
2 roky 8
3 roky
3 roky 7
4 roky
4 roky 2
5 let (přes jedno volební období)
5 let (přes jedno volební období) 293
více než 5 let
více než 5 let 53

 Jaký je váš názor na Právní poradnu Svazu?

Používám často
Používám často 82
Zatím jsem nepoužil
Zatím jsem nepoužil 35
Nevím
Nevím 9

Souhlasíte s tím, aby podle nového zákona o kontrole ve veřejné správě byl zrušen kontrolní přezkum hospodaření obcí ze strany krajů?

Ano
Ano 315
Ne
Ne 856
Nevím
Nevím 11

Měla by města a obce rozhodovat o tom, které herny zůstanou zachovány?

ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě
ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě 205
ano, hazard se musí omezit
ano, hazard se musí omezit 16
ne, vytvoří se prostor pro korupci
ne, vytvoří se prostor pro korupci 55
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat 22
nevím
nevím 5

Souhlasíte s přesunem kompetencí obcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční správní úřad), pouze na obce ORP?

ano
ano 171
ne
ne 136
nevím
nevím 9

Měla by být recidiva u vybraných přestupků (např. proti majetku) trestným činem?

Ano
Ano 258
Ne
Ne 17
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 6

Souhlasíte s rušením speciálních škol?

Ano
Ano 61
Ne
Ne 207
Nevím
Nevím 8
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Podporujete zákaz výkupu kovů od fyzických osob?

Ano
Ano 373
Ne
Ne 103
Nevím
Nevím 18

Podle připravovaného zákona o veřejném opatrovnictví by měly veřejné opatrovnictví vykonávat a dostávat na něj účelovou dotaci pouze obce s rozšířenou působností (ORP). Nepočítá se ale s úhradou cestovních nákladů na dojíždění za opatrovanci po obvodu ORP. Za těchto podmínek: 

Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)?
Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)? 132
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát?
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát? 157

Jaký je Váš názor na postavení obcí jako veřejných opatrovníků pro občany s omezenou nebo zbavenou způsobilostí k právním úkonům?

Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě
Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě 193
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění.
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění. 332
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem.
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem. 34

Souhlasíte s návrhem Ministerstva financí ČR, aby se z odměn neuvolněných členů zastupitelstva odvádělo sociální pojištění?

 

 

ANO, je potřeba odstraňovat výjimky.
ANO, je potřeba odstraňovat výjimky. 114
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty.
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty. 334
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou.
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou. 24

Domníváte se, že snížení prostředků na Program rozvoje venkova a snaha Ministerstva zemědělství nepokrýt základní potřeby venkovských obcí a zaměřit se zejména na podporu zemědělských subjektů, bude mít významný dopad na budoucí rozvoj vaší obce?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 430
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory.
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory. 31
Ne, program nevyužíváme.
Ne, program nevyužíváme. 25
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná.
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná. 35
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili.
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili. 28

Dochází při současné úpravě problematiky trvalého pobytu k zneužívání institutu ohlašování?

ANO, dochází.
ANO, dochází. 59
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu.
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu. 223
NE, nedochází.
NE, nedochází. 9
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím.
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím. 14

Znamená novela zákona o místních poplatcích pro Vaši obec přínos? Budete stanovovat vyšší poplatek za odpady?

Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady.
Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady. 174
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady.
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady. 211
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající.
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající. 90
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady.
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady. 82
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli.
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli. 39

Uvažuje Vaše obec o zřízení účtu pro prostředky ze sdílených daní u České národní banky?

ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky.
ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky. 28
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky.
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky. 30
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky.
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky. 190
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí.
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí. 3
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali.
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali. 14

Potřebuje Vaše obec metodickou pomoc při výkonu veřejného opatrovnictví? 

Ano
Ano 153
Ne
Ne 21
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém 43

Jaký počet žáků ve třídě považujete za optimální při zachování kvality vzdělávání?

méně než 15
méně než 15 114
15 až 18
15 až 18 434
18 až 22
18 až 22 265
22 až 26
22 až 26 60
více než 26
více než 26 13

Jste připraveni na zahájení odpisování obecního majetku od roku 2012? 

ano, účetní standard je plně využitelný
ano, účetní standard je plně využitelný 163
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná 108
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali 133
ne, nevíme jak postupovat
ne, nevíme jak postupovat 64
co je to odpisování?
co je to odpisování? 138

Podporujete zavedení přímé volby starostů?

Ano, ve všech obcích
Ano, ve všech obcích 328
Ano, pouze v obcích, které nemají radu
Ano, pouze v obcích, které nemají radu 38
Ne
Ne 247
Toto téma nepovažuji za důležité
Toto téma nepovažuji za důležité 30

Jakou formu regulace hazardu považujete za nejvhodnější?

Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území
Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území 1051
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat 123
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele 85
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice 61
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat 87
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje