Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 46
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 10
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

archiv anket

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance
proškolením stávajícího zaměstnance 380
přijmutím nového zaměstnance
přijmutím nového zaměstnance 22
najmutím od externího subjektu
najmutím od externího subjektu 92
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 81
jinak
jinak 20

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano
ano 218
ne
ne 64

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 463
Ne.
Ne. 16
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut.
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 9
Ne, jedná se o porušování lidských práv.
Ne, jedná se o porušování lidských práv. 8
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme.
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 21

 

 

Přijedete na letošní Krajská setkání?

 

Ano, účastním se pravidelně.
Ano, účastním se pravidelně. 252
Ano, když budu mít čas.
Ano, když budu mít čas. 23
Ne, bohužel nemohu.
Ne, bohužel nemohu. 15
Ne, nezajímá mne to.
Ne, nezajímá mne to. 16
Nevím.
Nevím. 9

Poskytujete na úřadě kopírování za úplatu? Kolik kopií měsíčně?

Ano, ale minimálně.
Ano, ale minimálně. 556
Ano, do 100 kopií.
Ano, do 100 kopií. 67
Ano, do 500 kopií.
Ano, do  500 kopií. 25
Ano, do 1000 kopií.
Ano, do 1000 kopií. 8
Ano, více než 1 000 kopií.
Ano, více než 1 000 kopií. 6
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení.
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení. 12
Neposkytujeme.
Neposkytujeme. 72

Zatěžují vás úřady a další organizace žádostmi o informace a způsobují vám administrativní zátěž? Které subjekty nejvíc žádají o administrativní spolupráci?

Ne, necítím velkou administrativní zátěž
Ne, necítím velkou administrativní zátěž 213
Ministerstva
Ministerstva 30
Krajské úřady
Krajské úřady 19
Obce s rozšířenou působností
Obce s rozšířenou působností 42
Instituce poskytující dotace
Instituce poskytující dotace 15
Výzkumné instituce
Výzkumné instituce 9
Policie
Policie 5
ČSÚ
ČSÚ 15
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb.
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb. 53
Jiné
Jiné 8

Je pro vaše město/obec problém nárokovost předškolního vzdělávání?

Ano, nemáme na to kapacity
Ano, nemáme na to kapacity 397
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT 41
Je mi to jedno
Je mi to jedno 33

V případě financování výkonu veřejného opatrovnictví ze státního rozpočtu, jakou variantu preferujete?

Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost
Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost 36
Měla by se poskytovat účelová dotace
Měla by se poskytovat účelová dotace 9
Jiné
Jiné 3

Má se zavedení společného vzdělávání (inkluze) odložit?

Ano, není připravené
Ano, není připravené 187
Ne, mluví se o něm dlouho
Ne, mluví se o něm dlouho 13
Nevím
Nevím 0
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Souhlasíte s tím, že by NKÚ kontroloval obce?

Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol
Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol 192
Ano, ale nikoliv účelnost
Ano, ale nikoliv účelnost 17
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 5

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání?

Souhlasím, je to potřeba
Souhlasím, je to potřeba 110
Nesouhlasím, je to věc rodičů
Nesouhlasím, je to věc rodičů 66
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 12

Zkomplikovala život ve vaší obci novela zákona o ZPF?

Ano
Ano 236
Ne
Ne 16
Nesetkali jsme se s tím
Nesetkali jsme se s tím 15

Přibyla vám s novými dotačními pravidly administrativa?

Ano
Ano 189
Ne
Ne 12
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 8

Kdo by měl pečovat o silniční zeleň v průjezdním úseku obcí? Obce, jako je tomu dnes, anebo vlastník pozemku?

Obce
Obce 43
Vlastník pozemku
Vlastník pozemku 112
Nevím
Nevím 3

Na jak dlouho by měl zákon povolovat automaty do herny či kasina?

méně než 1 rok
méně než 1 rok 130
1 rok
1 rok 26
2 roky
2 roky 8
3 roky
3 roky 7
4 roky
4 roky 2
5 let (přes jedno volební období)
5 let (přes jedno volební období) 293
více než 5 let
více než 5 let 53

 Jaký je váš názor na Právní poradnu Svazu?

Používám často
Používám často 82
Zatím jsem nepoužil
Zatím jsem nepoužil 35
Nevím
Nevím 9

Souhlasíte s tím, aby podle nového zákona o kontrole ve veřejné správě byl zrušen kontrolní přezkum hospodaření obcí ze strany krajů?

Ano
Ano 315
Ne
Ne 856
Nevím
Nevím 11

Měla by města a obce rozhodovat o tom, které herny zůstanou zachovány?

ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě
ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě 205
ano, hazard se musí omezit
ano, hazard se musí omezit 16
ne, vytvoří se prostor pro korupci
ne, vytvoří se prostor pro korupci 55
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat 22
nevím
nevím 5

Souhlasíte s přesunem kompetencí obcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční správní úřad), pouze na obce ORP?

ano
ano 171
ne
ne 136
nevím
nevím 9

Měla by být recidiva u vybraných přestupků (např. proti majetku) trestným činem?

Ano
Ano 258
Ne
Ne 17
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 6

Souhlasíte s rušením speciálních škol?

Ano
Ano 61
Ne
Ne 207
Nevím
Nevím 8
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Podporujete zákaz výkupu kovů od fyzických osob?

Ano
Ano 373
Ne
Ne 103
Nevím
Nevím 18

Podle připravovaného zákona o veřejném opatrovnictví by měly veřejné opatrovnictví vykonávat a dostávat na něj účelovou dotaci pouze obce s rozšířenou působností (ORP). Nepočítá se ale s úhradou cestovních nákladů na dojíždění za opatrovanci po obvodu ORP. Za těchto podmínek: 

Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)?
Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)? 132
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát?
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát? 157

Jaký je Váš názor na postavení obcí jako veřejných opatrovníků pro občany s omezenou nebo zbavenou způsobilostí k právním úkonům?

Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě
Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě 193
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění.
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění. 332
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem.
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem. 34

Souhlasíte s návrhem Ministerstva financí ČR, aby se z odměn neuvolněných členů zastupitelstva odvádělo sociální pojištění?

 

 

ANO, je potřeba odstraňovat výjimky.
ANO, je potřeba odstraňovat výjimky. 114
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty.
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty. 334
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou.
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou. 24

Domníváte se, že snížení prostředků na Program rozvoje venkova a snaha Ministerstva zemědělství nepokrýt základní potřeby venkovských obcí a zaměřit se zejména na podporu zemědělských subjektů, bude mít významný dopad na budoucí rozvoj vaší obce?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 430
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory.
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory. 31
Ne, program nevyužíváme.
Ne, program nevyužíváme. 25
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná.
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná. 35
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili.
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili. 28

Dochází při současné úpravě problematiky trvalého pobytu k zneužívání institutu ohlašování?

ANO, dochází.
ANO, dochází. 59
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu.
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu. 223
NE, nedochází.
NE, nedochází. 9
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím.
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím. 14

Znamená novela zákona o místních poplatcích pro Vaši obec přínos? Budete stanovovat vyšší poplatek za odpady?

Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady.
Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady. 174
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady.
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady. 211
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající.
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající. 90
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady.
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady. 82
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli.
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli. 39

Uvažuje Vaše obec o zřízení účtu pro prostředky ze sdílených daní u České národní banky?

ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky.
ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky. 28
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky.
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky. 30
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky.
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky. 190
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí.
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí. 3
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali.
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali. 14

Potřebuje Vaše obec metodickou pomoc při výkonu veřejného opatrovnictví? 

Ano
Ano 153
Ne
Ne 21
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém 43

Jaký počet žáků ve třídě považujete za optimální při zachování kvality vzdělávání?

méně než 15
méně než 15 114
15 až 18
15 až 18 434
18 až 22
18 až 22 265
22 až 26
22 až 26 60
více než 26
více než 26 13

Jste připraveni na zahájení odpisování obecního majetku od roku 2012? 

ano, účetní standard je plně využitelný
ano, účetní standard je plně využitelný 163
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná 108
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali 133
ne, nevíme jak postupovat
ne, nevíme jak postupovat 64
co je to odpisování?
co je to odpisování? 138

Podporujete zavedení přímé volby starostů?

Ano, ve všech obcích
Ano, ve všech obcích 328
Ano, pouze v obcích, které nemají radu
Ano, pouze v obcích, které nemají radu 38
Ne
Ne 247
Toto téma nepovažuji za důležité
Toto téma nepovažuji za důležité 30

Jakou formu regulace hazardu považujete za nejvhodnější?

Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území
Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území 1051
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat 123
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele 85
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice 61
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat 87
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje